วันเสาร์ 27 สิงหาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
  • และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  • ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑
อนุ กมธ.ติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ นำคณะผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ...

ประธาน สนช. มอบหนังสือเพื่อเชิญประธานรัฐสภาสวีเดน เยือนประเทศไทย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะผู้เเทนสภานิติบัญญัติเเห่งชา ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนเมียนมา

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิต ...

กมธ. พลังงานฯ เดินทางตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน พลเอกอกนิษ ...

เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิส ...

อนุ กมธ. การเงินฯ ศึกษาบทบาทเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงิน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบัน การเงินและตลาดทุน ในคณะกรรม ...

กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงาน

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในกา ...

กมธ.การเมือง สนช. พิจารณารายงาน “ระบบพรรคการเมือง” และ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม” ของ สปท. ด้านการเมือง

 เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการครั้งที่ ๙๑ ...

อนุ กมธ. ศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัดการประชุม “ผู้นำเยาวชนยุคใหม่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติฯ” แก่สภาเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้ ...

กมธ. วิสามัญฯแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หารือเกี่ยวกับกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์ดูเเลรับผิดชอบ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเเละเสนอเเนะ ...

Next Prev
scroll to top