วันศุกร์ 9 ธันวาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
กมธ. การสาธารณสุข พิจารณาเกี่ยวกับการนำระบบประกันเข้ามาบริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลแทนการใช้สวัสดิการภาครัฐแก่ข้าราชการและครอบครัวที่มีสิทธิ์

เมื่อวันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธ ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ สรุปผลการประชุม ส ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่  ๗๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ...

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช.​ มอบหนังสือการ์ตูน “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” และยาหม่องน้ำให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสา ...

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๕- ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบข้าวในกิจกรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วยเหลือชาวนา ให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติ ...

อนุฯ สนับสนุนภารกิจ พาณิชย์ อุตสาหกรรม แรงงานฯ ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดน (บริเวณชายแดนไทย – ลาว)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกร ...

กมธ. การศึกษาฯ สนช. พิจารณากรณีผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓ ...

สนช. มอบหนังสือการ์ตูน “วิถีธรรมตามรอยพ่อ” ในกิจกรรม สนช. พบประชาชน ณ สนามหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หน้าประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง คณะกรรมาธิการการการทรัพยากรธร ...

สรุปผลการประชุม กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โด ...

Next Prev
scroll to top