วันพฤหัส 19 มกราคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
สนช. เข้าร่วมประชุมด้านความร่วมมือในภูมิภาค ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕ ณ สาธารณรัฐฟิจิ

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ InterContinental Hotel, Natadola สาธารณรัฐฟิจิ คณะผู้แทน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมเสวนา “เวทีคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อองค์กรภาครัฐ”

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕-๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ...

กมธ.การเศรษฐกิจฯ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่รัฐบาลจัดสรรให้ ณ จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผ ...

วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาพิธีสาร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนฯ  ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยและอื่น ๆ

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ...

สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในรายการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ ...

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนากระรอกวิทยาลัย จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนากระรอกวิทยาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ...

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนท์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนท์บุรี จำ ...

สนช. ร่วมประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum – APPF) ครั้งที่ ๒๕

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๗๐ ณ Inter Continental Hotel, Natadola สาธารณรัฐฟิจิ คณะผู้แทน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโด ...

กมธ. การคมนาคม สนช. รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการใช้สาร Chem Road Polimer ในการก่อสร้างและบำรุงถนน ณ บริษัท ดูราเคม จำกัด

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสมุทรปราการ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิ ...

Next Prev
scroll to top