วันพุธ 28 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมาธิการฯ เยี่ยมชมศูนย์บำบัดและควบคุมมลพิษโทโงริ

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

วิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท ...

อนุฯ พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (กมธ.การศาสนาฯ) สนช. ร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นกับกรมการศาสนา

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่ ...

ผู้แทน สนช. ร่วมประชุม กมธ.ยกร่างแถลงการณ์ร่วม ในการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒  ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Emerald ชั้น ๒ โรงแรม Lotte Seoul กรุงโซล สาธารณรัฐเกา ...

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมเดินทางร่วมประชุม AIFOCOM ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนส ...

คกก. พิจารณาศึกษาปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลฯ สนช. ประชุมพิจารณาพร้อมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเรื่องอ้อยและน้ำตาลทราย ๔ จังหวัด

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคาร รัฐสภา ๒ คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรั ...

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุครบวงจร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาน ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สนช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ (กรณีเหตุการณ์ผู้โดยสารหญิงตกรถไฟฟ้าบริเวณสถานีบ้านทับช้าง)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธาน ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

  วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณ ...

Next Prev
scroll to top