วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
กมธ. การคมนาคม ศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำของกรมเจ้าท่า อ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโ ...

คณะ สนช. ร่วมรับฟังปัญหาของเยาวชน รร.ห้องสอนศึกษา  พร้อมให้เยาวชนทำกิจกรรมสภาจำลอง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเล็ก (ห้องโสตฯ) โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ ...

สนช. และคณะ ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนกลุ่มสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสมาชิกสภา ...

ประธาน สนช. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิด “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมะซาง อาคารอำนวยการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า ...

คณะ สนช. ร่วมประชุมหารือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนาการค้า และการแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสมาชิกสภานิติ ...

คณะ สนช. ร่วมกิจกรรม CSR กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและนักเรียนพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

สนช. ร่วมพูดคุยกับนักเรียน รร.ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่อนสอน เรื่องการขอสัญชาติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.50 นาฬิกา ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพีระศั ...

สนช. เปิดโครงการและรับฟังปัญหาของประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาสตราจาร ...

กมธ. การคมนาคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคของท่าอากาศยานภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโด ...

Next Prev
scroll to top