วันอังคาร 24 พฤษภาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิป​ สนช. แถลงข่าวการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ​ของ​ สนช.

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ ...

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ประเด็น สนช.พบประชาชน “จังหวัดนครนายก-จังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเน ...

คกก. อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม พระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้า ...

คกก. วิชาการ สนช. จัดสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในมุมมองของ สนช.”

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการวิชาการของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบั ...

สนช. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​ให้​แก่​ครู​ ข.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙​ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกสภานิติบั ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย ...

ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง สนช. สปท. และสื่อมวลชน

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กองทัพภาคที่ ๑ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญ ...

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “ปัญหาผังเมืองของเกาะสมุยและแนวทางแก้ไข”

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธ ...

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายสุธรรม พันธุศักดิ์

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลา ๔ วัดธาตุทอง ถนเอกมัย กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลช ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ การประชุม สนช. ค ...

Next Prev
scroll to top