วันอังคาร , 20 มีนาคม 2018

กมธ. สาธารณสุขฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการสาธารณสุ ...

กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ….

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬ ...

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน ...

คกก. สรรหา กกต. ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒  คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือ ...

Next Prev
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งท ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุขฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

กมธ. สาธารณสุขฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คกก. สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

คกก. สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเชิญ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาน ...

Read More »
scroll to top