วันอังคาร 28 มิถุนายน 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
  • และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  • ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑
ประธาน สนช. เดินทางเยือนจังหวัดวีเซียบสค์ ณ สาธารณรัฐเบลารุส

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเบลารุส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ เดิ ...

สนช. จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พ ...

การกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

เครดิตภาพ http://www.brighttv.co.th/ การกำกับดูแลเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากการกำกับดูแลท ...

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช.  รับฟังการขับเคลื่อนระบบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้จัดโครงการเสวนา รับฟังความคิดเห็น (เสวนา ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จังหวัดสุโขทัย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขา ...

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ. ลำปาง ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะสมาชิกสภาน ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอของผู้นำท้องถิ่น จ.สุโขทัย

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ​ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อำเภอสวรรคโลก จังหวั ...

ประธาน​ สนช. และคณะ​ เดินทางเยือนสาธารณรัฐเบรารุสอย่างเป็นทางการ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเยือนสาธารณ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ออกโครงการ สนช. พบประชาชน จ. ลำปาง

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภ ...

รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบผู้ฟัง ผู้ชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙​ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญัติแห ...

Next Prev
scroll to top