วันจันทร์ , 19 กุมภาพันธ์ 2018

กมธ. สังคมฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ. นครราชสีมา 

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธ ...

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมแ ...

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน ๔๓ คน ...

กมธ.การพาณิชย์ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพา ...

Next Prev
สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชล ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ. นครราชสีมา 

กมธ. สังคมฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ. นครราชสีมา 

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน ...

Read More »
คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ๕ คน

คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ๕ คน

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุม โดยได้ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัต ...

Read More »
scroll to top