วันอังคาร , 24 กรกฎาคม 2018

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ ๒๓ กรฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศช ...

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” เพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เ ...

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.สกลนคร

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประช ...

กมธ. ศาสนาฯ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น”

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกร ...

Next Prev
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น”

กมธ. ศาสนาฯ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น”

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วั ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงผลการลงมติให้ควา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ ๒๓ กรฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัต ...

Read More »
scroll to top