วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิต ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด จ.อุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ ๑ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองป ...

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาน ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทั ...

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแ ...

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ IKEBUKURO LIFE SAFETY LEARNING CENTER, TOKYO FIRE DEPARTMENT ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธ ...

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด ...

คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนา “ร่าง พ.ร.บ. ช้าง พ.ศ. ….”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคาร รัฐสภา ๑ คณะกรรมการติดตามกลไกและ ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้แก้ไข พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน ...

กมธ. คมนาคม เข้าร่วมประชุมทวิภาคีหาแนวทางการปฏิบัติตามอนุสัญญาทางทะเล

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organniz ...

Next Prev
scroll to top