วันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
  • และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  • ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑
ผู้แทน สนช. ร่วมงาน “ถนนแห่งสันติภาพ” ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม สมาชิกสภานิติบัญญ ...

สนช. ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากร ครู ค. ณ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมความเป็นผู้นำระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศเนปาล

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม สมาชิกสภานิติบัญญ ...

ผู้แทน สนช. สมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) เข้าพบ ปธ. สนช. หลังกลับจากสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ พลเรือเอก อมร ...

สรุปผลการประชุม อนุฯ ส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข สนช.

ที่มาภาพ http://mpics.manager.co.th/pics/Images/558000009457003.JPEG เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมาธิกา ...

กมธ. การสาธารณสุข สนช. ติดตามความคืบหน้าการตรา กม. ลำดับรองเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จำนวน ๕ ฉบับ

ที่มาภาพ http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2016/07/558000007743501.jpeg เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ค ...

สรุปการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙

ที่มาภาพ http://www.thailandworldnews.com/ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติ ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๘๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๔ โดยมี นายกล ...

สนช. เข้าเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภาปากีสถาน  และร่วมสนทนาในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซรีนา กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญ ...

สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซรีนา กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญ ...

Next Prev
scroll to top