วันพุธ 28 กันยายน 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
  • และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  • ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑
ประธาน กมธ. การพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ณ จังหวัดสกลนคร

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อำเภอพังโคน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญและลูกจ้างประจำ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัต ...

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ประเด็น “สหกรณ์เข้มแข็งเกษตรกรยั่งยืน”

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และด้านอื ...

ประธาน กมธ. การพลังงาน รับหนังสือจากนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๑๑ ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภา ...

สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย- สหราชอาณาจักรฯ นำโดย นายกิ ...

กมธ. การสาธารณสุข จัดสัมมนา  “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ….”

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง Magic ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ...

กมธ. การกฎหมายฯ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน ณ จังหวัดตาก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโ ...

วิป สนช. ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ. จำนวน ๒ ฉบับ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนายสุร ...

ประธาน สนช. เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปี WTO Public Forum ณ นครเจนีวา

ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทน ...

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาถอดถอนนายนริศร ทองธิราชและนายอุดมเดช รัตนเสถียร ออกจากตำแหน่ง

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเ ...

Next Prev
scroll to top