วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ : สืบสานพระราชปณิธาน “การบูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินไทย”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศช ...

กมธ. พาณิชย์ฯ ร่วมกับสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเลอโลตัส ๑ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ค ...

ประธาน กมธ. คมนาคมฯ เปิดการสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบบองค์รวม”

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลโท จเรศักณิ์ ...

กมธ. การเงินและการคลังฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานในฐานะธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ คณะก ...

คณะอนุ กมธ. ประชุมเพื่อพิจารณาด้านการดูแลรักษาพยาบาลฯ เกี่ยวกับจำนวนสถานที่ ขอบเขต และขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาล ผู้สูงอายุครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภา ...

กมธ. การศึกษาฯ รับฟังความคิดเห็นโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการเสวนารับฟังควา ...

กมธ. การศึกษาฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก องอาจ พงษ์ศักด ...

กมธ. คมนาคมฯ ศึกษาดูงานพื้นที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเส้นทางหลวงแนวใหม่

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการคมนาคม ...

คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหว ...

Next Prev
scroll to top