วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย ณ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตร ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

*** สภานิติบัญญัติแห่งชาติ *** ข่าวประชาสัมพันธ์ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...

Next Prev
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒ ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงผลการลงมติให้ควา ...

Read More »
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเ ...

Read More »
scroll to top