วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

About admin

สนช. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

สนช. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ แสตมฟอร์ด สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ในฐานะหัวหน้าคณะพร้อม ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการพัฒนาและการดำเนินการ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการพัฒนาและการดำเนินการ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก (Hamburg Port Authority) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้นำท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้นำท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๑”

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้นำท้องถิ่นประจำปี ๒๕ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉ ...

Read More »
สนช. คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

สนช. คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน นำโดย นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ แสตมฟอร์ด สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ในฐานะหัวหน้าคณะพร ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนนทบุรี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนนทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ แ ...

Read More »
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจ คมนาคมและนวัตกรรมเมืองฮัมบูร์ก เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กมธ.การคมนาคม ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจ คมนาคมและนวัตกรรมเมืองฮัมบูร์ก เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับ Mr. Fr ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะอนุกมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะอนุกมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมค ...

Read More »
scroll to top