วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

About admin

ประธาน สนช. นำคณะสนช. ประชุมร่วมกับองค์กรลูกเสือแห่งสวีเดน เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

ประธาน สนช. นำคณะสนช. ประชุมร่วมกับองค์กรลูกเสือแห่งสวีเดน เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คนที่หนึ่ง และพลเอกกิตติ อินทสร ในฐานะ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา เรื่อง “การอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation : RA) ในสังคมไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา เรื่อง “การอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation : RA) ในสังคมไทย”

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผล (Rea ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะอนุ กมธ. การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร

สรุปผลการประชุม คณะอนุ กมธ. การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับ สนช. ภาคเรียนที่ ๒

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับ สนช. ภาคเรียนที่ ๒

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบ ...

Read More »
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี พลโท ชัย ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนักกฎหมายนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา”

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การเสริมสร้างความรู้และรับฟัง ความคิ ...

Read More »
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จากสาธารณรัฐยูกันดาและอินเดีย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จากสาธารณรัฐยูกันดาและอินเดีย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา คณะผู้เข้าร่วม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” (Good Governance for Effective Provisions & Delivery of Public Services) ขององค์ ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ประชุมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางที่อยู่ในแผนของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จังหวดเชียงใหม่

กมธ.การคมนาคม ประชุมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางที่อยู่ในแผนของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ จังหวดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ กรมทางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต สมาชิกสภาน ...

Read More »
scroll to top