วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

About admin

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของทนายความ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของทนายความ”

    วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมของ ...

Read More »
ประธาน กมธ.การสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ดูงานด้านการแพทย์”

ประธาน กมธ.การสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ดูงานด้านการแพทย์”

  ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของจังหวัดเชีย ...

Read More »
วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เป็นเรื่องด่วน พร้อมมอบ กมธ. คมนาคม เป็นผู้พิจารณา 

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เป็นเรื่องด่วน พร้อมมอบ กมธ. คมนาคม เป็นผู้พิจารณา 

วิป สนช. มีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภาพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปรากา ...

Read More »
ประธาน สนช. จัดโครงการสัมมนา “แม่น้ำ ๓ สาย”

ประธาน สนช. จัดโครงการสัมมนา “แม่น้ำ ๓ สาย”

เปิดเวทีสัมมนา “แม่น้ำ ๓ สาย” สนช. ครม. และ สปช. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระชับความสัมพันธ์ เพื่อนำพาประเทศสู่การปฏิรูป วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการส ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง นายซุน เจียเจิ้ง (Mr. Sun Jiazheng)  รอ ...

Read More »
“อนุฯ กิจการคนพิการ” เดินหน้าพิจารณาแนวทางจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ทั่วประเทศ

“อนุฯ กิจการคนพิการ” เดินหน้าพิจารณาแนวทางจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ทั่วประเทศ

    คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ในคณะ กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ สนช. เร่งพิจารณาแนวทาง การจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการเป็นหลัก      ...

Read More »
กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”

กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”

        กมธ. การเมือง สนช. จัดสัมมนาฯ เปิดเวทีระดมความเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมสร้างความเข้าใจ หวังนำข้อเสนอจากเวทีสัมมนาส่งไป กมธ. ยกร่างฯ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เกิดความเหมาะสม หลัง “ต้นร่าง” ...

Read More »
“กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

“กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพาณิชย์ อุตสาห ...

Read More »
“กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์” 

“กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์” 

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพาณิชย์ อุตสาหก ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ต้อนรับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

เลขาธิการวุฒิสภา ต้อนรับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบกระเช้าที่ระลึกจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธาน ...

Read More »
scroll to top