วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

About admin

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานประชาสัมพันธ์ “พลิกโฉมข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (Know News Now)”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานประชาสัมพันธ์ “พลิกโฉมข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (Know News Now)”

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดงานประชาสัมพันธ์ " ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมทวิภาคี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สนช. ร่วมประชุมทวิภาคี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี เข้าร่วมประชุมทวิภาคีร่วมกับนาย Frank Heinrich สมาชิกสภาผู้แ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “ในหลวงกับรัฐสภาไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “ในหลวงกับรัฐสภาไทย”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ในหลวงกับรัฐสภาไทย” ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “ร่วมสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “ร่วมสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ร่วมสร้างความสมดุลให้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน” โดยเกี่ยวกับข้อสรุปขอ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา”

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปสัมภาษณ์ในประเด็น “ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมแม่น้ำสามสายนัดแรก

สนช. เข้าร่วมประชุมแม่น้ำสามสายนัดแรก

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้ ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีเลือกประธาน ป.ป.ช.

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีเลือกประธาน ป.ป.ช.

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวกรณี การเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า เป็นหน้า ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐเยอรมนี

สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เยอรมนี เดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐเยอรมนี โด ...

Read More »
กมธ. สื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

กมธ. สื่อสารมวลชน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนความ ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคการจำหน่ายไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓

กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคการจำหน่ายไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านพลังงานไฟฟ้า ศึกษาดูงานพร้อมพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยน ...

Read More »
scroll to top