วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

About admin

กมธ. การเกษตรฯ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ในพื้นที่ จ.นครปฐม

กมธ. การเกษตรฯ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ในพื้นที่ จ.นครปฐม

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร และภาพรวมด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ และสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม เข้าพบปะ รมต. คมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ

กมธ. คมนาคม เข้าพบปะ รมต. คมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายภาพรวมและแนวทางการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล.อ.อ.ไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นายอาคม เติมพทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารและหัวหน้า ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดโครงการให้สัตยาบัน เรื่อง “ความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

กมธ. ศาสนาฯ จัดโครงการให้สัตยาบัน เรื่อง “ความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามบันทึกการให้สัตยาบัน เรื่อง "ความปลอดภัยค ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ศึกษาดูงานโครงการอ่านเก็บน้ำลำสะพุง

กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ศึกษาดูงานโครงการอ่านเก็บน้ำลำสะพุง

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ศึกษาดูงา ...

Read More »
อนุกมธ. ส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เข้าพบ รมต. สาธารณสุข เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

อนุกมธ. ส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เข้าพบ รมต. สาธารณสุข เกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยน ...

Read More »
กมธ. สื่อสารมวลชนฯ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน ที่ จ.ปทุมธานี

กมธ. สื่อสารมวลชนฯ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน ที่ จ.ปทุมธานี

คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห ...

Read More »
สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สนช. จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติ ...

Read More »
สนช. ลงมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

สนช. ลงมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการก ...

Read More »
สนช. รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ  กรณีร่ำรวยผิดปกติ

สนช. รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๘ รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย”

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของรัฐสภาไทย" ในหลักสูตร "การพัฒนาน ...

Read More »
scroll to top