วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

About admin

ประธานและรองประธาน สนช. รับฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมือง”

ประธานและรองประธาน สนช. รับฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของรัฐธรรมนูญในการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมือง”

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่ว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ “กระบวนการนิติบัญญัติในชั้นรัฐสภา ประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ “กระบวนการนิติบัญญัติในชั้นรัฐสภา ประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข”

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการนิติบ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดสัมมนา “นำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดสัมมนา “นำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ”

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนานำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ม. ปารีสที่ ๑

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ต้อนรับและร่วมรับฟังบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ม. ปารีสที่ ๑

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะตัวแทนคณะทำงานจัดการบรรยายพิเศษ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ กล่าวต้อนรับและแนะนำ Prof ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ประธาน สนช. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนกา ...

Read More »
ประธาน กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือจากเครือข่ายองค์กรชาวประมง

ประธาน กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือจากเครือข่ายองค์กรชาวประมง

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากเครือข่ายองค์กรชาวประมง เพื่อขอให้พิจารณาการจดทะเบียนอาชญาบัตรเร ...

Read More »
โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วน ...

Read More »
ประธาน กมธ. ศึกษาฯ รับหนังสือเพื่อร้องเรียนการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประธาน กมธ. ศึกษาฯ รับหนังสือเพื่อร้องเรียนการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากนายธิติ บุตรมาตย์ ตัวแทนเครือ ...

Read More »
ประธาน กมธ. กฎหมายฯ รับหนังสือจากชาวอเมริกัน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกกรรโชกทรัพย์จากตำรวจ

ประธาน กมธ. กฎหมายฯ รับหนังสือจากชาวอเมริกัน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกกรรโชกทรัพย์จากตำรวจ

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พล.ร.อ. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายคริสโตเฟอร์ ลี ฮอป (Mr. Christopher Lee Hobbs) ชา ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข จัดเสวนา “ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเปิดแค่ไหน ปิดอย่างไร ให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

กมธ. สาธารณสุข จัดเสวนา “ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเปิดแค่ไหน ปิดอย่างไร ให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

กมธ. สาธารณสุข ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง “ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเปิดแค่ไหน ปิดอย่างไร ให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์อย่างย ...

Read More »
scroll to top