วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร

กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเรื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารม ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดสุโขทัย 

กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดสุโขทัย 

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ศาลาว่าการสุโขทัย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโ ...

Read More »
สมาชิก สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 

สมาชิก สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรร ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญา”

คณะอนุ กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญา”

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นป ...

Read More »
อนุกมธ.กิจการคนพิการ ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้ามหานคร

อนุกมธ.กิจการคนพิการ ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้ามหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้ามหานคร คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน ...

Read More »
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓)

“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” กับบทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ (ตอนที่ ๓)

"สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ขอเสนอชุดความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผ่าน "บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญ" ในคอลัมน์ "มุมกฎหมาย" โดย สำนักกฎหมาย สัปดาห์นี้พบกับ ตอน "รัฐธรรมนูญ : ...

Read More »
อนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดบริการและการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดบริการและการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ เดช ...

Read More »
กมธ. การศึกษา และการกีฬา สนช. สรุปบทเรียน ๓ ปีกับการปฏิรูปการศึกษา

กมธ. การศึกษา และการกีฬา สนช. สรุปบทเรียน ๓ ปีกับการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน การประชุม ม ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ สนช. รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคูปองพัฒนาครู สพฐ.

กมธ. การศึกษาฯ สนช. รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคูปองพัฒนาครู สพฐ.

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ กมธ. ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง คูปองพัฒนาครู สพฐ. โดยมี ดร. ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. ศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ ...

Read More »
scroll to top