วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชม สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชม สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๘ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ประชุมเพื่อจัดระบบแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของแรงงาน

คณะอนุ กมธ. ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ประชุมเพื่อจัดระบบแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของแรงงาน

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖ ...

Read More »
สนช. กลุ่มมิตรภาพไทย-เบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรเบลเยียม

สนช. กลุ่มมิตรภาพไทย-เบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรเบลเยียม

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นาย ...

Read More »
สนช. นำข้าราชการรัฐสภา ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำข้าราชการรัฐสภา ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิกา ...

Read More »
สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “กองทุนยุติธรรม” ช่วยคนไม่มีเงินประกัน

สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “กองทุนยุติธรรม” ช่วยคนไม่มีเงินประกัน

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกร ...

Read More »
สนช. ร่วมงานมหกรรมงานอาหารฝรั่งเศส

สนช. ร่วมงานมหกรรมงานอาหารฝรั่งเศส

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฝรั่งเศส เข้าร่วมงานม ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่งระบบโลจิสติกส์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่งระบบโลจิสติกส์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยค ...

Read More »
กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานสถานีดาวเทียมนนทบุรีและศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานสถานีดาวเทียมนนทบุรีและศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC)

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ.การสังคมฯ รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาในระบบบริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

กมธ.การสังคมฯ รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาในระบบบริการรถไฟฟ้าบีทีเอส

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรัก ...

Read More »
scroll to top