วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

 • คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

  คณะอนุ กมธ.จัดระบบ...

    วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ...

 • สนช. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

  สนช. เข้าร่วมพิธีป...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ แสตมฟอร์ด สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ใ ...

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามั ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจ คมนาคมและนวัตกรรมเมืองฮัมบูร์ก เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กมธ.การคมนาคม ประชุมกับรัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจ คมนาคมและนวัตกรรมเมืองฮัมบูร์ก เกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาว่าการเมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ประช ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะอนุกมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะอนุกมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนา ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพิจิตร

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐาน ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เ ...

Read More »
กมธ. การสาธารณสุข มีมติขอแก้ไขเพิ่มโทษผู้ใช้สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและกฎหมายอื่น ๆ

กมธ. การสาธารณสุข มีมติขอแก้ไขเพิ่มโทษผู้ใช้สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและกฎหมายอื่น ๆ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ แถล ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. พิจิตร

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. พิจิตร

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
กมธ. วิฯ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการควบคุมวัตถุอันตราย

กมธ. วิฯ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการควบคุมวัตถุอันตราย

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นำโดย พลเอก สิ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน บ้านคลองสิบเจ็ด จ. ฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน บ้านคลองสิบเจ็ด จ. ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านคลองสิบเจ็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top