วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

สนช. จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี

สนช. จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๒ ปี  ดั ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณี ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการมายฮิป คอนโด จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการมายฮิป คอนโด จังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีขอให้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการมายฮิ ...

Read More »
สปอต มองรัฐสภา(เทปพิเศษ) เจาะปัญหาที่ดินท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สปอต มองรัฐสภา(เทปพิเศษ) เจาะปัญหาที่ดินท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

สปอต มองรัฐสภา(เทปพิเศษ) จ.อุตรดิตถ์  วันพุธที่ ๑๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เชิญชมรายการ "มองรัฐสภา" ตอน เจาะปัญหาที่ดินท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา ทา ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ ๓ ณ สาธารณรัฐตุรกี  

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ ๓ ณ สาธารณรัฐตุรกี  

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๓๐ นาฬิกา ตามเวลาท้องถิ่น สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะห ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คณะอนุ กมธ. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นาย ...

Read More »
สนช. แถลงข่าวความเป็นมากรณีที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวัดหิรัญญาราม

สนช. แถลงข่าวความเป็นมากรณีที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวัดหิรัญญาราม

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวความเป็นมากรณีที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ นำผู้แทน ๖ ชุมชนย่านกะดีจีนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

กมธ. การศาสนาฯ นำผู้แทน ๖ ชุมชนย่านกะดีจีนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่อง ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต ๑๓) ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน จ. บุรีรัมย์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต ๑๓) ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน จ. บุรีรัมย์

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ฯ (เขต ๑๓) ประกอบด้วย นา ...

Read More »
วิป สนช. แถลงการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑)

วิป สนช. แถลงการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะก ...

Read More »
scroll to top