วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตจังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสันนิบาตจังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบสารสนเทศของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุ ...

Read More »
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายกิตติ วะสีนนท์ นายอนุศาสน์ สุวรรณ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภาเฟลมิช ราชอาณาจักรเบลเยียม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายกิ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์ (๒๒ มี.ค ๒๕๖๑)

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์ (๒๒ มี.ค ๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจกา ...

Read More »
ประธาน สนช. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบอำนาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ” ให้แก่ผู้อบรม นธป. รุ่นที่ ๖

ประธาน สนช. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การตรวจสอบอำนาจรัฐโดยฝ่ายนิติบัญญัติ” ให้แก่ผู้อบรม นธป. รุ่นที่ ๖

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม๔/๑ ชั้น ๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ป ...

Read More »
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สนช. มีมติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายด้านการเมืองฯ ร่วมกับภาครัฐ ๒ หน่วยงาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สนช. มีมติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายด้านการเมืองฯ ร่วมกับภาครัฐ ๒ หน่วยงาน

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ในคณะกรรมก ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ….

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ….

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. .... โดยมี พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะ ...

Read More »
สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช. ลงพื้นที่ กทม. เหนือ ดูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางทีวีรัฐสภาและ NBT

สนช. ร่วมสนทนาในประเด็น “สนช. ลงพื้นที่ กทม. เหนือ ดูแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางทีวีรัฐสภาและ NBT

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอ ...

Read More »
scroll to top