วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

กมธ. พลังงานฯ ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา

กมธ. พลังงานฯ ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้ ...

Read More »
“กล้านรงค์” นำ กมธ. การเมือง ดูงาน แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ลำพูน

“กล้านรงค์” นำ กมธ. การเมือง ดูงาน แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ลำพูน

เมื่อวันที่ ๑๑–๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือข้อราชการและศึกษา ดูงา ...

Read More »
รองประธาน กรธ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธาน สนช. คนที่สอง

รองประธาน กรธ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธาน สนช. คนที่สอง

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ให้การรับรองนายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสได้รับเลือกเ ...

Read More »
ประธาน สนช. และ สนช. เข้าร่วมประชุม AFPPD

ประธาน สนช. และ สนช. เข้าร่วมประชุม AFPPD

องค์กรสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา (The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD))  จัดการประชุมสมัชชาสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ...

Read More »
สนช. ให้การต้อนรับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน

สนช. ให้การต้อนรับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน ให้การต้อนรับนายจิ๊กมี่ ซังโป ประธานสภาผู้แทนราษฎร ราชอาณา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. แสดงความยินดีแด่ประธาน กรธ.

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. แสดงความยินดีแด่ประธาน กรธ.

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แสดงค ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุกับกีฬาเปตอง” ๑๒ ต.ค. นี้

กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุกับกีฬาเปตอง” ๑๒ ต.ค. นี้

ที่มาภาพ http://goo.gl/mLdDQS คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างเสริมส ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ณ จังหวัดเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในงานสัมมนาเ ...

Read More »
วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อ สนช.

วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดและร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อ สนช.

วิป สนช. พิจารณาพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ และร่าง ...

Read More »
สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนู ...

Read More »
scroll to top