วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ และคณะสนช. ประชุมทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม

รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ และคณะสนช. ประชุมทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนาม

วันที่ ๑๙​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทย นำคณะฯ ประชุมทวิภาคีกับนายเจิน วัน ฮ ...

Read More »
รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ เป็นประธานในที่ประชุมภูมิภาคอาเซียน+๓​ ​ในการประชุม IPU​ ครั้งที่​ ๑๓๔

รองประธาน​ สนช. คนที่หนึ่ง​ เป็นประธานในที่ประชุมภูมิภาคอาเซียน+๓​ ​ในการประชุม IPU​ ครั้งที่​ ๑๓๔

วันที่ ๑๙​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการป ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU)  ครั้งที่ ๑๓๔

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU)  ครั้งที่ ๑๓๔

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ...

Read More »
“ศักยภาพปิโตรเลียมไทย ก้าวสู่ AEC”

“ศักยภาพปิโตรเลียมไทย ก้าวสู่ AEC”

เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พลโท อำพล  ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองอดีตรองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองอดีตรองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเยือนประเทศไทย

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง เซอร์ จิม แม็คเลย์ (Sir Jim Mclay) อดีตรองนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทาง เ ...

Read More »
วิป สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ….

วิป สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ….

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/255๙ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ การประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๘.๒๕๕๙ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคาร ...

Read More »
กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ฯ สนช. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชน และสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย

กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ฯ สนช. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสื่อมวลชน และสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย

กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ เชิดบุญ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได ...

Read More »
scroll to top