วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาหาแนวทางการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลและแนวทางปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาเกษตร

  กมธ. การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน การป ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการกา ...

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและศูนย์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน การประชุมมี ...

Read More »
อนุ กมธ. การจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร

อนุ กมธ. การจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร

เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิ ...

Read More »
สมาชิก สนช. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่สื่อมวลชนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ The Member of the NLA gave a lecture on “the NLA’s Performance Outcomes” for the regional press from different provinces.

สมาชิก สนช. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่สื่อมวลชนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ The Member of the NLA gave a lecture on “the NLA’s Performance Outcomes” for the regional press from different provinces.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บรรยายเรื่อง ผลการดำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก ...

Read More »
รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ ๓ The First Vice-President of the NLA opened the 3rd Workshop Seminar on the Regional Press Network.

รอง ปธ. สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ ๓ The First Vice-President of the NLA opened the 3rd Workshop Seminar on the Regional Press Network.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้า ...

Read More »
รอง ปธ. สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต Second Vice-President of the NLA received a letter submitted by the Thai Netizen Network

รอง ปธ. สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต Second Vice-President of the NLA received a letter submitted by the Thai Netizen Network

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง รับหนังสือจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต นำโดย นายอาทิตย์ สุร ...

Read More »
วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์

วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการฮัจย์

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญั ...

Read More »
สนช. ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ จ.สุราษฎร์ธานี The NLA performed the duty in disseminating the additional referendum question in Surat Thani Province.

สนช. ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ จ.สุราษฎร์ธานี The NLA performed the duty in disseminating the additional referendum question in Surat Thani Province.

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดภูเก็ต ร่วมเผย ...

Read More »
กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองฯ ประชุมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ “โครงการบ้านมั่นคง” The Ad Hoc Committee on Studying the “Baan Mankhong Collective Housing Programme” as a Solution to Housing Problems in urban poor communities.

กมธ. วิสามัญแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองฯ ประชุมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในรูปแบบ “โครงการบ้านมั่นคง” The Ad Hoc Committee on Studying the “Baan Mankhong Collective Housing Programme” as a Solution to Housing Problems in urban poor communities.

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในรูปแบบ "โครงการ บ้านมั่ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า” ในรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย The NLA gave an interview to the “Open for Change” TV Programme on the concert in honour of Their Majesties the King and Queen on the theme “Songs of Us”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า” ในรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย The NLA gave an interview to the “Open for Change” TV Programme on the concert in honour of Their Majesties the King and Queen on the theme “Songs of Us”

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ และพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขต ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากร ครู ค. จังหวัดหนองบัวลำภู The NLA followed up the work performance of teachers at the community level in Nong Bua Lamphu Province

สนช. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยากร ครู ค. จังหวัดหนองบัวลำภู The NLA followed up the work performance of teachers at the community level in Nong Bua Lamphu Province

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทรายงาม ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ และนายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิก สภานิติบ ...

Read More »
scroll to top