วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จ.สระบุรี

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนประธาน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมสันติสุขโลกและองค์กรชาวพุทธทั้งประเทศไทย

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนประธาน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมสันติสุขโลกและองค์กรชาวพุทธทั้งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สมาคมสันติสุขโลกและองค์กรชาวพุทธทั้งประเทศไทย นำโดยพลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ นายกสมาคมฯ ยื่นห ...

Read More »
กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและงานด้านการคมนาคม ณ จังหวัดนครพนม

กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและงานด้านการคมนาคม ณ จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดนครพนม พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาช ...

Read More »
ประธาน กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ รับหนังสือขอคัดค้านการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธาน กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ รับหนังสือขอคัดค้านการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก สมาคมองค ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. คมนาคมฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ. คมนาคมฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ ๑. เรื ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงาน

กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงาน

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมด้านพลังงาน ซึ่งนำเสนอโดยคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๒ คณะ ...

Read More »
กรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ให้ทาง=ช่วยชีวิต” ใน “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

กรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ให้ทาง=ช่วยชีวิต” ใน “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา พลตำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  และนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในฐานะกรรมการ ...

Read More »
ผู้ใหญ่บ้าน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในโครงการทวงคืนผืนป่าฯ กับผู้แทน สนช.

ผู้ใหญ่บ้าน อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในโครงการทวงคืนผืนป่าฯ กับผู้แทน สนช.

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายประจนไพ โกษาแสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ยื่นหนังสือถึงรองประธานสภานิ ...

Read More »
วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน และร่างกฎหมายอื่นอีก ๓ ฉบับ

วิป สนช. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน และร่างกฎหมายอื่นอีก ๓ ฉบับ

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ ...

Read More »
อนุ กมธ. กิจการสตรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕

อนุ กมธ. กิจการสตรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ...

Read More »
ประธาน กมธ.การคมนาคม เป็นประธานมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ จังหวัดนครพนม

ประธาน กมธ.การคมนาคม เป็นประธานมอบโค-กระบือให้แก่เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ จังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๑๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย หมู่ที่ ๖ บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมน ...

Read More »
scroll to top