วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

 • คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

  คณะอนุ กมธ.จัดระบบ...

    วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ...

 • สนช. เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

  สนช. เข้าร่วมพิธีป...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เดอะ แสตมฟอร์ด สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ใ ...

ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “บทบาท สนช. กับการคุ้มครองสัตว์ป่า”

ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “บทบาท สนช. กับการคุ้มครองสัตว์ป่า”

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “บทบาท สนช. กับการคุ้มครองสัตว์ป่า” ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “เหลียวหลังแลหน้าผลงาน ๑ ปี สนช.”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ในประเด็น “เหลียวหลังแลหน้าผลงาน ๑ ปี สนช.”

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “เหลียวหลังแลหน้าผลงาน ๑ ปี สนช.” ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ...

Read More »
ประธาน สนช. มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ประธาน สนช. มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมร่วมถ่ายภาพห้องประชุมสภาจำลอง ซึ่งจัด ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

ประธาน สนช. รับหนังสือจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำโดยนายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขา ...

Read More »
กมธ. พลังงาน เชิญผู้แทนจากบริษัท ปตท. ร่วมแสดงความคิดเห็นนโยบายการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

กมธ. พลังงาน เชิญผู้แทนจากบริษัท ปตท. ร่วมแสดงความคิดเห็นนโยบายการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เชิญผู้แทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ประธาน สนช.

รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ประธาน สนช.

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สองมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบั ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ประธาน สนช.

คณะอนุ กมธ. ด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แก่ประธาน สนช.

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะอนุกรรมาธิกา ...

Read More »
ผู้บริหารข้าราชการรัฐสภา นำคณะข้าราชการเข้ารับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ จากรองประธาน สนช. คนที่สอง

ผู้บริหารข้าราชการรัฐสภา นำคณะข้าราชการเข้ารับพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ จากรองประธาน สนช. คนที่สอง

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัล “คนจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานมอบรางวัล “คนจิตอาสาตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลในโครงการมอบรางวัล ๙ ผู้ที่อุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมและเพื่อประ ...

Read More »
scroll to top