วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณากระบวนการถอดถอนนายประชา ประสพดี ออกจากตำแหน่ง

วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณากระบวนการถอดถอนนายประชา ประสพดี ออกจากตำแหน่ง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ ...

Read More »
กมธ. การเกษตรฯ ศึกษาดูงานการพัฒนาอุตสาหกรรมโค-กระบือ ทั้งระบบ The Standing Committee on Agriculture… paid a study visit on the ranch development of the cattle industry

กมธ. การเกษตรฯ ศึกษาดูงานการพัฒนาอุตสาหกรรมโค-กระบือ ทั้งระบบ The Standing Committee on Agriculture… paid a study visit on the ranch development of the cattle industry

วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการการเกษตร และสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย โฆษกคณะกรรมาธิการฯ พลเอก พิรุณ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษเรื่อง “ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช.” ณ จ.มุกดาหาร The First Vice-President delivered a special speech on the topic “Additional Referendum Questions of the NLA” at Mukdahan Province

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษเรื่อง “ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช.” ณ จ.มุกดาหาร The First Vice-President delivered a special speech on the topic “Additional Referendum Questions of the NLA” at Mukdahan Province

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย ...

Read More »
สนช. ร่วมพิธีมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จ.น่าน The NLA attended the ceremony lending cattle to farmers to farm at Nan Province

สนช. ร่วมพิธีมอบโค-กระบือให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จ.น่าน The NLA attended the ceremony lending cattle to farmers to farm at Nan Province

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ ...

Read More »
สนช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ The NLA recorded a tape to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday Anniversary on 12 August 2016

สนช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ The NLA recorded a tape to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday Anniversary on 12 August 2016

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบ ...

Read More »
สนช. ร่วมตอบคำถาม “ข้อสงสัย… คำถามพ่วง” ในรายการ “๗ สิงหาประชามติร่วมใจ” ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี The NLA answered “Hesitation… Additional Referendum Question” in the television programme “The 7th of August’s Harmonized Referendum” from Modern 9 TV

สนช. ร่วมตอบคำถาม “ข้อสงสัย… คำถามพ่วง” ในรายการ “๗ สิงหาประชามติร่วมใจ” ทางโมเดิร์น ไนน์ ทีวี The NLA answered “Hesitation… Additional Referendum Question” in the television programme “The 7th of August’s Harmonized Referendum” from Modern 9 TV

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์น ไนน์ ทีวี (ช่อง ๙) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัม ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุม Asian Parliamentary Assembly ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน The NLA Attended Asian Parliamentary Assembly in Islamic Republic of Pakistan

สนช. เข้าร่วมการประชุม Asian Parliamentary Assembly ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน The NLA Attended Asian Parliamentary Assembly in Islamic Republic of Pakistan

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน พลเอก อุทิศ สุนทร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการเ ...

Read More »
อนุ กมธ. กิจการสตรี ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานภายในเรือนจำ

อนุ กมธ. กิจการสตรี ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงานภายในเรือนจำ

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร Second Vice-President of the NLA Presided Over at the Ceremony to Redeem the Lives of Cattles and Buffalos at Wat Rajadhivas Vihara

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร Second Vice-President of the NLA Presided Over at the Ceremony to Redeem the Lives of Cattles and Buffalos at Wat Rajadhivas Vihara

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชาสัมพันธ์ร่าง รธน. และประเด็นคำถามเพิ่มเติมฯ ให้แก่กำลังพลกองทัพภาค ๓ จ. พิษณุโลก The NLA Publicized the Draft Constitution and the Additional Question to Military Personnel at 3rd Army Area in Phitsanulok Province

สนช. ร่วมประชาสัมพันธ์ร่าง รธน. และประเด็นคำถามเพิ่มเติมฯ ให้แก่กำลังพลกองทัพภาค ๓ จ. พิษณุโลก The NLA Publicized the Draft Constitution and the Additional Question to Military Personnel at 3rd Army Area in Phitsanulok Province

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการประช ...

Read More »
scroll to top