วันพุธ , 26 กันยายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

  โฆษก วิป สนช. แถลงร...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธ ...

 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • คณะบุคคลเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านและขอให้สนช. ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี)

  คณะบุคคลเข้ายื่น...

           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายปารเมศ โพธารากุล ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ ...

กมธ. ศาสนาฯ มอบประกาศเกียรติคุณในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน The Committee on Religions, Arts, Culture and Tourism Presented Certificate or Role Model to Youth

กมธ. ศาสนาฯ มอบประกาศเกียรติคุณในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชน The Committee on Religions, Arts, Culture and Tourism Presented Certificate or Role Model to Youth

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะ กรรมาธิการฯ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ Summary of the Meeting of the Committee on Transportations No.18/2559

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ Summary of the Meeting of the Committee on Transportations No.18/2559

  เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเ ...

Read More »
อนุกมธ.ด้านการเงินฯ ติดตามความคืบหน้ากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ Sub-Committee on Monetary followed up the business security law.

อนุกมธ.ด้านการเงินฯ ติดตามความคืบหน้ากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ Sub-Committee on Monetary followed up the business security law.

  ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ เป ...

Read More »
วิป​ สนช. แถลงข่าวการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ​ของ​ สนช. The NLA Whip Made and Announcement on Publicizing the Draft Constitution and Additional Questions of the NLA in the Referendum

วิป​ สนช. แถลงข่าวการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติ​ของ​ สนช. The NLA Whip Made and Announcement on Publicizing the Draft Constitution and Additional Questions of the NLA in the Referendum

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ประเด็น สนช.พบประชาชน “จังหวัดนครนายก-จังหวัดฉะเชิงเทรา” The NLA Gave an Interview on the NLA Meet People “Nakhon Nayok-Chachoengsao Provinces” on “Open for Change” Programme

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย ประเด็น สนช.พบประชาชน “จังหวัดนครนายก-จังหวัดฉะเชิงเทรา” The NLA Gave an Interview on the NLA Meet People “Nakhon Nayok-Chachoengsao Provinces” on “Open for Change” Programme

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดนครนา ...

Read More »
คกก. อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ The Committee on Organizing the Celebration in Honour of His Majesty the King Made an Announcement on the Celebration

คกก. อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ The Committee on Organizing the Celebration in Honour of His Majesty the King Made an Announcement on the Celebration

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิม พระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ เฉล ...

Read More »
คกก. วิชาการ สนช. จัดสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในมุมมองของ สนช.” The Academic Board of the NLA Organized a Seminar on “Consideration of Fiscal Year Expenditure Budget in the Views of the NLA”

คกก. วิชาการ สนช. จัดสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในมุมมองของ สนช.” The Academic Board of the NLA Organized a Seminar on “Consideration of Fiscal Year Expenditure Budget in the Views of the NLA”

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการวิชาการของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดการสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบปร ...

Read More »
สนช. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​ให้​แก่​ครู​ ข. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ The NLA Introduced Additional Questions in Constitutional Referendum to District Teachers at Phra Nakhon Si Ayutthaya City Hall

สนช. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​ให้​แก่​ครู​ ข. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ The NLA Introduced Additional Questions in Constitutional Referendum to District Teachers at Phra Nakhon Si Ayutthaya City Hall

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙​ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมเผยแพร่ให้ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา Deputy Secretary-General of the Senate Gave Food Offerings to Monks on Visakha Puja Day

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา Deputy Secretary-General of the Senate Gave Food Offerings to Monks on Visakha Puja Day

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง สนช. สปท. และสื่อมวลชน The President of the NLA Presided Over the NLA – NRSA – Press Football Friendly Match

ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง สนช. สปท. และสื่อมวลชน The President of the NLA Presided Over the NLA – NRSA – Press Football Friendly Match

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กองทัพภาคที่ ๑ ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
scroll to top