วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๔

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๔

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าท ...

Read More »
สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพ ...

Read More »
กมธ.สังคมฯ จัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาเด็กไทย”

กมธ.สังคมฯ จัดเสวนา “ทิศทางการพัฒนาเด็กไทย”

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการเสวนาเชิงลึก เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเด็กไทย” เพื่อแลก ...

Read More »
ผลการรับสมัครกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ กสทช.

ผลการรับสมัครกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ของ กสทช.

สรุปผลการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. แทนตำแห ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  ดังนี้ - ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ป ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ ผู้อำนว ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

กมธ. เศรษฐกิจฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและ ตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนายวรพล โ ...

Read More »
“กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษาแผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ”

“กมธ. พาณิชย์ฯ ศึกษาแผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ”

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์พิจารณาศึกษาเรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ การประชุม สนช. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ การประชุม สนช.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ...

Read More »
scroll to top