วันพฤหัส , 21 มิถุนายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดติดตามให้โครงการเกษตรผสมผสานไปสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

  ประธาน กมธ.พลังงาน...

        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากตัวแทนเครือข ...

 • คณะอนุ กมธ.จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ กฟภ.

  คณะอนุ กมธ.จัดระบบ...

    วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้บริหารโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ...

 • กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการพัฒนาและการดำเนินการ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  กมธ. คมนาคม ศึกษาด...

  วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ การท่าเรือฮัมบวร์ก (Hamburg Port Authority) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธา ...

กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”

กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”

        กมธ. การเมือง สนช. จัดสัมมนาฯ เปิดเวทีระดมความเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมสร้างความเข้าใจ หวังนำข้อเสนอจากเวทีสัมมนาส่งไป กมธ. ยกร่างฯ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เกิดความเ ...

Read More »
“กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

“กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดู ...

Read More »
“กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์” 

“กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์” 

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูง ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ต้อนรับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

เลขาธิการวุฒิสภา ต้อนรับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบกระเช้าที่ระลึกจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ (จังหวัดพร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมโครงการของสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมโครงการของสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงการของสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ที่ได้รับการสนับสนุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. รับหนังสือจากคณะบุคคล ๒ คณะ

รองประธาน สนช. รับหนังสือจากคณะบุคคล ๒ คณะ

    วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง รับหนังสือจากคณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ ดังนี้   - เครือข่ายสุรากลั่นชุมชนแห่งประเ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือจากสมาคมการเกษตรชายแดนบูรพา

ประธาน กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือจากสมาคมการเกษตรชายแดนบูรพา

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก นายมนตรี คำพล นายกสมาคมเ ...

Read More »
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิตาลี ร่วมยินดี เนื่องในวันชาติอิตาลี

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิตาลี ร่วมยินดี เนื่องในวันชาติอิตาลี

    วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิตาลี มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายฟรานเชสโก ...

Read More »
ประธาน กมธ. การเกษตรฯ รับหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีไม่สามารถนำเข้าเนื้อสัตว์จากอังกฤษ

ประธาน กมธ. การเกษตรฯ รับหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีไม่สามารถนำเข้าเนื้อสัตว์จากอังกฤษ

  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก Mr.Bob Coombes กรรมการผู้จัดการ บริษัท Choice Foods Thai ...

Read More »
ประธาน กมธ. การศึกษาฯ รับหนังสือขอให้แก้ไขกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประธาน กมธ. การศึกษาฯ รับหนังสือขอให้แก้ไขกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก องค์กรเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สัง ...

Read More »
scroll to top