วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๗

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบร ...

 • กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

  กมธ. การพลังงาน ศึ...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลโท อำพน ชูประทุม พลเอก ศุ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไท ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน เลี้ยงรับรองประธานสภาแห่งชาติภูฏาน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไ ...

เตรียมสรรหา คตง. และผู้ว่า สตง. หลังจากที่ว่างเว้นมากว่า ๗ ปี

เตรียมสรรหา คตง. และผู้ว่า สตง. หลังจากที่ว่างเว้นมากว่า ๗ ปี

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ธุรการในการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือ ผู้ว่า สตง. หลังจากที่การสรรหาและเลือกคณะกร ...

Read More »
วุฒิสภาส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

วุฒิสภาส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง มอบเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๑๓,๗๑๐ บาท ให้แก่ นายมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปให ...

Read More »
๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่

๙ พฤษภา วุฒิเปิดประชุมให้หรือไม่ให้ความเห็นชอบกรรมการ ปปช. คนใหม่

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗  วุฒิสภาเปิดประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญ ๒  เรื่อง  คือ ๑.  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำ ...

Read More »
สรุปการถามตอบกระทู้ถามของวุฒิสภาในสมัยรัฐบาลฯ ยิ่งลักษณ์

สรุปการถามตอบกระทู้ถามของวุฒิสภาในสมัยรัฐบาลฯ ยิ่งลักษณ์

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลโดยรัฐสภา  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 156 และข้อบังคับฯ ข้อ 159 ว่าด้วยการตั้งกระทู้ถาม เป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญมาก กระทู้ถามนั ...

Read More »
‘รองสิทธิพร’ เชื่อมั่นความพร้อมของสนง. ในการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

‘รองสิทธิพร’ เชื่อมั่นความพร้อมของสนง. ในการเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

ภายหลังการเยือนอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นายสิทธิพร สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา เชื่อมั่นว่าการเยือนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและข้าราชการสำนั ...

Read More »
กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติฯ สอบสวนกรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเซรามิกส์ ในพื้นที่ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติฯ สอบสวนกรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเซรามิกส์ ในพื้นที่ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีคัดค้านการก่อสร้างโรงงานเซรามิกส์ ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชีย ...

Read More »
เชิญร่วมเสวนา “ช่วยชาวนาอย่างไรโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัยการเงินการคลัง”

เชิญร่วมเสวนา “ช่วยชาวนาอย่างไรโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัยการเงินการคลัง”

คณะกรรมาธิการการเงิน  การคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน  วุฒิสภา  ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง  “ช่วยชาวนาอย่างไรโดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญและรักษาวินัยการเงินการคลัง”  ในวันอังคาร ที่  ๑ ...

Read More »
กมธ. แสดงความห่วงใยการให้ข้อมูลกับต่างประเทศบิดเบี้ยว

กมธ. แสดงความห่วงใยการให้ข้อมูลกับต่างประเทศบิดเบี้ยว

ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา เพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริง กรณีการสนทนาระหว่าง นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี กับ นาย ...

Read More »
หารือดาวเทียมไทยคมถูกกวนสัญญาณฯ

หารือดาวเทียมไทยคมถูกกวนสัญญาณฯ

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีการ ...

Read More »
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความคืบหน้าการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางคู่ ...

Read More »
scroll to top