วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จ.สระบุรี

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ครั้งที่ ๑๘

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ...

 • กมธ.การเมือง เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  กมธ.การเมือง เข้าร...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเลขาธิการสำนักงา ...

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่

วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ นำคณะศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง และจัง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบหนังสือสารานุกรมการเมืองไทยฯ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ การประชุม สนช ครั้งที่ ๑๒.๒๕๕๙ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด ...

Read More »
วิป สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ….

วิป สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ….

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน ...

Read More »
สรุปผลการเสวนาเรื่อง “เครื่องมือทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็ก”

สรุปผลการเสวนาเรื่อง “เครื่องมือทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็ก”

เครื่องมือทางการศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายภาพของเด็กและเยาวชน     คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอา ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ การประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๑.๒๕๕๙ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน สนช.”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน สนช.”

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ขอเชิญรับชมรายการ WisdomTalk ในการสัมภาษณ์ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานคณะทำงานพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตอน "การรั ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “กางแผน สนช. พบประชาชน ปี’59”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “กางแผน สนช. พบประชาชน ปี’59”

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ การคมนาคม สภานิ ...

Read More »
scroll to top