วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

  โฆษก วิป สนช. แถลงร...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธ ...

 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • คณะบุคคลเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านและขอให้สนช. ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี)

  คณะบุคคลเข้ายื่น...

           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายปารเมศ โพธารากุล ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ ...

รัฐสภาไทย-บังกลาเทศ ร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพ

รัฐสภาไทย-บังกลาเทศ ร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบปะหารือทวิภาคีกับรองประธานรัฐสภาบังกลาเทศ ในระห ...

Read More »
สนช. หารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเยอรมนี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

สนช. หารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเยอรมนี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้แทนสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้พบปะหารือทวิภาคีกับ Ms. Petra Ernstberger หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาจากสหพันธ์สาธา ...

Read More »
IPU เห็นชอบไม่ระงับสมาชิกภาพของประเทศไทย

IPU เห็นชอบไม่ระงับสมาชิกภาพของประเทศไทย

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือกับนายซาเบร์ โฮซเซน เชาว์ดรี   ( Ho ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ และการประชุมกลุ่ม ...

Read More »
สนง. สว. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๒

สนง. สว. จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๘” ๑๕ ต.ค. ๕๘

สรุปผลการประชุม กมธ. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๘” ๑๕ ต.ค. ๕๘

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ อาคาร ...

Read More »
อนุ กมธ. ด้านการศาสนา สนช. ร่วมกับ กรมการศาสนา และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ” ๒๐ ต.ค. นี้

อนุ กมธ. ด้านการศาสนา สนช. ร่วมกับ กรมการศาสนา และสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติฯ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ” ๒๐ ต.ค. นี้

อนุ กมธ. ด้านการศาสนา สนช. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมจัดโครงการฯ “การส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ” พร้อมพิมพ์พระไตรปิฎกเผยแพร่ห้องสมุดโรงเรียน ในวันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ คณะอนุกรร ...

Read More »
วิป สนช. พิจารณาหนังสือสัญญาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอ จำนวน ๒ ฉบับ

วิป สนช. พิจารณาหนังสือสัญญาที่คาดว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอ จำนวน ๒ ฉบับ

วิป สนช. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. .... ซึ่งได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “ขยายข่าว”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง สัมภาษณ์รายการ “ขยายข่าว”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ขยายข่าว" ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 เกี่ยวกับประเด็น "บทบาท IPU กั ...

Read More »
สนช. พบปะหารือกับประธาน IPU

สนช. พบปะหารือกับประธาน IPU

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกิตติ วะสีนนท์ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ พบปะหารือกับประธานสหภาพรัฐสภา พร้อมคณะกรรมการบริหา ...

Read More »
scroll to top