วันศุกร์ , 23 มีนาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพ ...

Read More »
อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นาย ...

Read More »
คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. แถลงข่าวการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

คกก. ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. แถลงข่าวการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานค ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬาฯ ขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปและทบทวนแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา

กมธ. การศึกษาและการกีฬาฯ ขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปและทบทวนแนวทางการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประชุม มีก ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวการจัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

กมธ. ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวการจัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการจัดงานมรดก ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ประชุมเพื่อจัดระบบแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของแรงงาน

คณะอนุ กมธ. ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ประชุมเพื่อจัดระบบแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของแรงงาน

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖ ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่งระบบโลจิสติกส์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่งระบบโลจิสติกส์เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยค ...

Read More »
scroll to top