วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ และอื่น ๆ กับสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาลิทัวเนีย

  กมธ. การเมือง ร่วม...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ รัฐสภาลิทัวเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประ ...

 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

กมธ. การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ และอื่น ๆ กับสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาลิทัวเนีย

กมธ. การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ และอื่น ๆ กับสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาลิทัวเนีย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ รัฐสภาลิทัวเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ปร ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประ ...

Read More »
กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาค ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การปกครอง ครั้งที่ ๑๒

สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การปกครอง ครั้งที่ ๑๒

คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ ...

Read More »
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

“รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดกลไกในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้หลายประการ โดยกลไกหนึ่งที่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๘

สรุปผลการประชุม กมธ.การสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๘

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์ เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเตรียม ความพ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ครั้งที่ ๑๕

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ครั้งที่ ๑๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา เข้าพบองคมนตรีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา เข้าพบองคมนตรีเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรร ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของโครงการ มายฮิป คอนโด ๒ จ.เชียงใหม่

คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของโครงการ มายฮิป คอนโด ๒ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top