วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๕-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกค ...

กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จ ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๕-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๕-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษก ...

Read More »
กมธ. การพลังงาน รับฟังสรุป หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. แพร่

กมธ. การพลังงาน รับฟังสรุป หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. แพร่

วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ และ พลอากาศเอก อดิศ ...

Read More »
กมธ.พลังงาน สนช. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

กมธ.พลังงาน สนช. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลโท อำพน ชูประท ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดป่าดอนหายโศก อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

กมธ. ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดป่าดอนหายโศก อ. หนองหาน จ. อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ...

Read More »
กมธ.ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 

กมธ.ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ. เมืองอุดรธานี จ. อุดรธานี 

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ...

Read More »
กมธ.ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 

กมธ.ศาสนาฯ ศึกษาดูงาน ณ วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) อ. หนองหาน จ. อุดรธานี 

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ป ...

Read More »
อนุ กมธ.ด้านการศาสนา ศึกษาดูงาน ณ วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) และวัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร

อนุ กมธ.ด้านการศาสนา ศึกษาดูงาน ณ วัดภูริทัตตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) และวัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสกลนคร คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสมพร เทพสิทธา ประ ...

Read More »
scroll to top