วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การปกครอง ครั้งที่ ๑๒

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ ...

กมธ. การต่างประเทศ สนช. ออกแถลงการณ์ตอบกรณีสภายุโรปห่วงใยพัฒนาการทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กมธ. การต่างประเทศ สนช. ออกแถลงการณ์ตอบกรณีสภายุโรปห่วงใยพัฒนาการทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่สภายุโรป (European Parliament) แสดงความห่วงใยในประเด็นพัฒนาการทางกา ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับฟังบรร ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด

กมธ. พลังงาน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้าน พลังงานไฟ ...

Read More »
อนุกมธ. ด้านคมนาคมทางบกและทางราง ดูงานศูนย์ทดสอบยานยนต์ กรมขนส่งทางบก

อนุกมธ. ด้านคมนาคมทางบกและทางราง ดูงานศูนย์ทดสอบยานยนต์ กรมขนส่งทางบก

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการ การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษา ดูงานการด ...

Read More »
กมธ. พลังงานฯ ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา

กมธ. พลังงานฯ ศึกษาดูงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเทพา

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้ ...

Read More »
“กล้านรงค์” นำ กมธ. การเมือง ดูงาน แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ลำพูน

“กล้านรงค์” นำ กมธ. การเมือง ดูงาน แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่-ลำพูน

เมื่อวันที่ ๑๑–๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมประชุมหารือข้อราชการและศึกษา ดูงา ...

Read More »
กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุกับกีฬาเปตอง” ๑๒ ต.ค. นี้

กมธ. สาธารณสุข จัดสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถภาพผู้สูงอายุกับกีฬาเปตอง” ๑๒ ต.ค. นี้

ที่มาภาพ http://goo.gl/mLdDQS คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การสร้างเสริมส ...

Read More »
การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เก ...

Read More »
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  ประธานคณะอนุกรรมก ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กมธ. พลังงาน ประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการผลิตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ประชุมพิจารณารับเรื่องร้องเรียนที่เสนอเข้าสู่คณะกรรมาธ ...

Read More »
scroll to top