วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

 • ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

  ประธาน กมธ.การเกษต...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และพล ...

 • วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ศึกษาดูงาน SMEs น้ำมันมะพร้าวและฟาร์มเห็ด จ.ศรีษะเกษ

  วิฯ พิจารณาศึกษาก...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติ ...

กมธ. การศาสนาฯ นำผู้แทน ๖ ชุมชนย่านกะดีจีนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

กมธ. การศาสนาฯ นำผู้แทน ๖ ชุมชนย่านกะดีจีนศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่อง ...

Read More »
วิป สนช. แถลงการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑)

วิป สนช. แถลงการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๑-๑๒ ต.ค. ๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะก ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ”

กมธ. การสังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ”

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๕- ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ค ...

Read More »
๓ กมธ. ร่วมรับหนังสือจากประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๓ กมธ. ร่วมรับหนังสือจากประธานสมาพันธ์รถตู้แห่งประเทศไทย และคณะ เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกี ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ สนช. นำคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตยานนาวา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

กมธ. การศาสนาฯ สนช. นำคณะนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตยานนาวา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ”

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๑ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะนักเรี ...

Read More »
อดีต สว. และ สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

อดีต สว. และ สมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายประวัติ ทองสมบูรณ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม และสมาคมการค้าผู้ขายส่งยาสูบ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักด ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดกาญจนบุรี

กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทยในจังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ประธา ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แสวงหาแนวทางพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล และสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

กมธ. การศึกษาและการกีฬา ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แสวงหาแนวทางพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล และสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาเป็นประธานการประชุ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับน ...

Read More »
scroll to top