วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

 • สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดย ศาสตราจารย์คลิ ...

ประธาน สนช. เปิดการสัมมนา เรื่อง “การผังเมือง…แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข” ของ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง

ประธาน สนช. เปิดการสัมมนา เรื่อง “การผังเมือง…แม่บทแห่งการพัฒนาเพื่อให้ประชาเป็นสุข” ของ กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ – ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
กมธ.การเมือง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่   

กมธ.การเมือง ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่   

วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร และการจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๖”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสหราชอาณาจักร และการจัดยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี ๒๐๒๖”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ให้การต้อนรับตัวแทนสภามวยไทยโลก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ให้การต้อนรับตัวแทนสภามวยไทยโลก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับตัวแ ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน ให้การรับรองคณะ ASEAN Bahrain Council ณ อาคารรัฐสภา ๒

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน ให้การรับรองคณะ ASEAN Bahrain Council ณ อาคารรัฐสภา ๒

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิ ...

Read More »
กมธ.การสังคมฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยทางจิตเมืองอูราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ.การสังคมฯ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พักฟื้นและดูแลผู้ป่วยทางจิตเมืองอูราคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมธิการการสังคม เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะก ...

Read More »
“เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย ทางรุก ทางรับ จะไปทางไหน?”

“เมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย ทางรุก ทางรับ จะไปทางไหน?”

  ปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูง ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ สนช. เยือน Housing for senior citizens “Hohoemi no Sato” ณ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ. การสังคมฯ สนช. เยือน Housing for senior citizens “Hohoemi no Sato” ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัล ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

กมธ. การสังคมฯ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสม ...

Read More »
scroll to top