วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญไ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  *** สภานิติบัญญัติแห่งชาติ *** ข่าวประชาสัมพันธ์ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...

กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เดินหน้าพิจารณาเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เดินหน้าพิจารณาเพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญ ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ ศึกษางานด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการลงทุนอุตสาหกรรม จ.เชียงราย

กมธ. การพาณิชย์ฯ ศึกษางานด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน และการลงทุนอุตสาหกรรม จ.เชียงราย

        เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมาธิการ นำคณะเดินทางไปศึก ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ ลงพื้นที่ จ. ภูเก็ต เพื่อจัดเสวนา และลงนาม MOU ด้านการท่องเที่ยว

กมธ. การศาสนาฯ ลงพื้นที่ จ. ภูเก็ต เพื่อจัดเสวนา และลงนาม MOU ด้านการท่องเที่ยว

       เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์  ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้น ...

Read More »
“กล้านรงค์” นำ กมธ. การเมือง แลกเปลี่ยนความเห็นด้านการเมืองการปกครอง ณ จังหวัดหนองบัวลำภู – เลย

“กล้านรงค์” นำ กมธ. การเมือง แลกเปลี่ยนความเห็นด้านการเมืองการปกครอง ณ จังหวัดหนองบัวลำภู – เลย

เมื่อวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห ...

Read More »
“อนุฯ กิจการคนพิการ” เดินหน้าพิจารณาแนวทางจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ทั่วประเทศ

“อนุฯ กิจการคนพิการ” เดินหน้าพิจารณาแนวทางจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ทั่วประเทศ

    คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ในคณะ กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ สนช. เร่งพิจารณาแนวทาง การจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการ” ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตขอ ...

Read More »
กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”

กมธ. การเมือง สัมมนา “วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง”

        กมธ. การเมือง สนช. จัดสัมมนาฯ เปิดเวทีระดมความเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมสร้างความเข้าใจ หวังนำข้อเสนอจากเวทีสัมมนาส่งไป กมธ. ยกร่างฯ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เกิดความเ ...

Read More »
“กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

“กมธ.พาณิชย์ฯ แนะจันทบุรีส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล”

    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดู ...

Read More »
“กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์” 

“กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมเปิดงานของดีเมืองจันท์” 

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูง ...

Read More »
กมธ. วิสามัญส่งเสริมพาณิชยนาวีฯ เชิญ BOI หารือมาตรการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยนาวีไทย

กมธ. วิสามัญส่งเสริมพาณิชยนาวีฯ เชิญ BOI หารือมาตรการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยนาวีไทย

กมธ. วิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย เชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หารือมาตรการส่งเสริมการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พาณิชยนาวีของประเทศไ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เสนอร่างรายงานเข้าสู่ที่ประชุมสภา ๒๙ พ.ค. นี้

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร เสนอร่างรายงานเข้าสู่ที่ประชุมสภา ๒๙ พ.ค. นี้

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ได้ประชุมนัดสุดท้าย เพื่อพิจารณาทบทวนร่างรายงานพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรม ...

Read More »
scroll to top