วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องพิจารณา พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย รวมทั ...

 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ว ...

 • กมธ.พลังงาน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

  กมธ.พลังงาน เดินทา...

  ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจนิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังห ...

 • กมธ. กฏหมายฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การยกระดับ SMEs OTOP และโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเพื่อผู้บริโภค”

  กมธ. กฏหมายฯ จัดสั...

  วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสีมาธานีบอลรูม-เอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่ง ...

ฝ่าทางตัน?เขตศก.พิเศษ

ฝ่าทางตัน?เขตศก.พิเศษ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ  วุฒิสภา  เร่งผลักดันศักยภาพการค้าทวิภูมิภาค  โดยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด...เดินหน้าฝ่าทางตัน ?” วันศุกร์ที่ ๔ ต.ค. ๕๖ ณ  โรงแรมเซ ...

Read More »
กมธ.สิทธิ จี้ “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค

กมธ.สิทธิ จี้ “ค่ายามหาโหด” กระทบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาต่อเนื่องกรณีการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลที่แพงของโร ...

Read More »
กมธ.ศาสนาฯ วุฒิ ท้าทาย อบต.ดอนแก้ว ขยายทำความดี

กมธ.ศาสนาฯ วุฒิ ท้าทาย อบต.ดอนแก้ว ขยายทำความดี

๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ท้าทาย อบต. ดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น อบต. ชั้นดี มีศักยภาพสูงในการบริหารงาน  มีความเป็น ...

Read More »
กระทรวงต่างประเทศ แจงสาระการเยือนกระชับความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรี

กระทรวงต่างประเทศ แจงสาระการเยือนกระชับความสัมพันธ์ของนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา นำโดยนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เชิญนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ ชี้แจงนโยบายต่างประเทศ เกี่ยวกับผลสำเร็จการเดิ ...

Read More »
ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันอังคารที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ หารือร่วมกับนายวงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเร่งรัดกำกับดูแลและ ...

Read More »
ศาลแจงคดีการชุมนุมฯ ปี ๔๙-๕๔

ศาลแจงคดีการชุมนุมฯ ปี ๔๙-๕๔

เมื่อวันอังคารที่  ๑๗   กันยายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสาม ...

Read More »
กมธ. ถก “ค่ายา..มหาโหด”

กมธ. ถก “ค่ายา..มหาโหด”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายายน 2556 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นค่ารักษาพยาบาลแ ...

Read More »
เชิญสัมมนาคลื่นวิทยุชุมชน

เชิญสัมมนาคลื่นวิทยุชุมชน

  คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยนางภารดี  จงสุขธนามณี ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ให้สัมภาษณ์รายการ  “สู้กับภัย”  คมชัดลึกทีวี  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมน ...

Read More »
รมช. พาณิชย์ยันสินค้าไม่ได้แพง

รมช. พาณิชย์ยันสินค้าไม่ได้แพง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา (รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร  ประธานคณะกรรมาธิการ)  ได้เชิญนายยรรยง  พวงราช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ...

Read More »
รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความปลอดภัย

รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการได้มีการแถลงข่าว เรื่อง"รถเมล์เพื่อประชาชน ทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน ด้วยความสะดวกปลอ ...

Read More »
scroll to top