วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ.สังคมฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” 

  กมธ.สังคมฯ จัดโครง...

   วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

ประเทศไทยกับฟุตบอลโลกจากประเทศแอฟริกาใต้ และสิ้นสุดลง ณ ประเทศบราซิล

ประเทศไทยกับฟุตบอลโลกจากประเทศแอฟริกาใต้ และสิ้นสุดลง ณ ประเทศบราซิล

เมื่อครั้งที่ฟุตบอลโลก 2010 (ครั้งที่ 19) ที่ประเทศแอฟริกาใต้เสร็จสิ้นลงใน ๔ ปีที่แล้ว พร้อมกับการคว้าแชมป์โลกของประเทศสเปนเป็นครั้งแรก โดยชนะ เนเธอร์แลนด์ 1 - 0 ได้สร้างกระแสความ ...

Read More »
คุณสมบัติสำคัญของฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการ

คุณสมบัติสำคัญของฝ่ายเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักกรรมาธิการ ๓ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมการอบรม ครั้งที่ ๗ ของโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชกา ...

Read More »
เตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ

เตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม ได้จัดฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก เมื่อวันที่ ๑ กรกฎ ...

Read More »
สรุปสถานการณ์ด้านพลังงาน

สรุปสถานการณ์ด้านพลังงาน

พลังงานถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อต้นทุนของประเทศในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่มีส่วนเชื่อมโยงกับพลังงานแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตประจำวัน ...

Read More »
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย

ปัญหาและแนวทางการพัฒนาพืชสมุนไพรไทย

สมุนไพรไทยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน มีส่วนในการดูแลสุขภาพและการแพทย์แผนไทย แม้ปัจจุบันการแพทย์สมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทในการรักษามากกว่า แต่กระ ...

Read More »
ทำงานกับ “กรรมาธิการ” อย่างไร…ให้ประสบผลสำเร็จ

ทำงานกับ “กรรมาธิการ” อย่างไร…ให้ประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก เมื่อวันที่ ๒๕ ...

Read More »
ซื่อสัตย์โปร่งใส…เข้าใจงาน…วิชาการเตรียมพร้อม

ซื่อสัตย์โปร่งใส…เข้าใจงาน…วิชาการเตรียมพร้อม

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม ได้จัดฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก เมื่อวันที่ ๒๓ มิถ ...

Read More »
กมธ.แรงงานฯ วุฒิสภา ศึกษากรณีคนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ

กมธ.แรงงานฯ วุฒิสภา ศึกษากรณีคนหางานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศ

การหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศมีมานาน และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัญหาดังกล่าวนับเป็นการซ้ำเติมคนยากจนในประเทศ เพราะคนเหล่านี้มีความหวังว่าการไปทำงานต่างประเทศจะมีราย ...

Read More »
แนวทางการทำงานของข้าราชการ…ในทัศนะของอดีตสมาชิกวุฒิสภา

แนวทางการทำงานของข้าราชการ…ในทัศนะของอดีตสมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมใน ...

Read More »
หลักการสำคัญในการทำงานของข้าราชการ

หลักการสำคัญในการทำงานของข้าราชการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการ โดยเชิญ นายวันชัย สอนศิริ อดีตสมาชิกวุฒ ...

Read More »
scroll to top