วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

  อนุ กมธ. การจัดระบ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจใ ...

 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

กมธ. การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กมธ. อุตสาหกรรม พาณิชย์และการท่องเที่ยว​ สภาผู้แทนราษฎร​ ณ รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรสเปน​

กมธ. การพาณิชย์ฯ ร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กมธ. อุตสาหกรรม พาณิชย์และการท่องเที่ยว​ สภาผู้แทนราษฎร​ ณ รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรสเปน​

วันพุธที่​ ๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๑ ​ เวลา​ ๐๙.๐๐ นาฬิกา​ ณ รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรสเปน​ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์​ การ​อุตสาหกรรม​ และ​การ​แรงงาน​ สภา​นิติ​บัญญัติ​แห่งชาติ​ นำโดย​ พลเอก​ สิง ...

Read More »
กมธ.คมนาคม สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา

กมธ.คมนาคม สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิอานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าเกี่ย ...

Read More »
กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประชุมทวิภาคีร่วมกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือดูแลและการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนไทยในสาธารณรัฐตุรกี

กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประชุมทวิภาคีร่วมกับกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ในประเด็นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือดูแลและการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนไทยในสาธารณรัฐตุรกี

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สาธารณรัฐตุรกี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไ ...

Read More »
กมธ.คมนาคม สนช. ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

กมธ.คมนาคม สนช. ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่ต่อเนื่อง

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรร ...

Read More »
กมธ.พลังงาน สนช. ประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ.พลังงาน สนช. ประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อน ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ Tenzan Station จังหวัดซากะ (Saga) ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานค ...

Read More »
สรุปการสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนถ้ำหลวง…การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพิบัติภัย”

สรุปการสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนถ้ำหลวง…การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพิบัติภัย”

จากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย ๑๓ ชีวิตที่ติดภายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีการระดมความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การดำน ...

Read More »
กมธ.พาณิชย์ฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคี​เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรสเปน​ ​​

กมธ.พาณิชย์ฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคี​เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรสเปน​ ​​

วันอังคารที่​ ๔ ธันวาคม​ ๒๕๖๑​ เวลา​ ๑๐.๐๐ นาฬิกา​ ณ ที่ทำการสภาหอการค้า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์​ การ​อุตสาหกรรม​ และ​การ​แรงงาน​ สภา​นิติ​บัญญัติ​แห่งชาติ​ นำโดย​ ...

Read More »
กมธ.พาณิชย์ฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรสเปน​ 

กมธ.พาณิชย์ฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในราชอาณาจักรสเปน​ 

วันจันทร์ที่​ ๓ ธันวาคม​ ๒๕๖๑​ เวลา​ ๑๙.๓๐​ นาฬิกา​ ณ ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์​ การ​อุตสาหกรรม​ และ​การ​แรงงาน​ สภา​นิติ​บัญญัติ​แห่งชาติ​ นำโดย​ พลเอก​ สิงห์​ศึก​ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมอนุกมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ใน กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมอนุกมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ใน กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก โปฎก  บ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ พิจารณารับฟังข้อมูลจากผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา ๔ สถาบัน ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ

กมธ. การศึกษาฯ พิจารณารับฟังข้อมูลจากผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา ๔ สถาบัน ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสำคัญใ ...

Read More »
scroll to top