วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

  กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ...

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ INALCA food & beverage (IF&B) กลุ่ม Cremonini สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแ ...

 • กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  กมธ. กฎหมายฯ ร่วมป...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ (สำนักงานตำรวจเซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรว ...

 • กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึก...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ท ...

กมธ. พลังงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ณ จังหวัดลพบุรี

กมธ. พลังงาน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ณ จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลพบุรี พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาศึกษาเชิงบ ...

Read More »
กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐโครเอเชีย และสาธารณรัฐสโลวีเนีย

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงลูบลิยานา สาธารณรัฐสโลวีเนีย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เด ...

Read More »
สรุปรายงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปรายงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดำเนินการประชุม โดยมี ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ทำหน้าที่ประธานชั่วค ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา ร่วมผลักดันส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแบบก้าวกระโดดตามแนวคิด “Massively Scalable Process”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา ร่วมผลักดันส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตรและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแบบก้าวกระโดดตามแนวคิด “Massively Scalable Process”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อาทิ พ ...

Read More »
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ (กมธ. การคมนาคม) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าในทะเล ณ เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ (กมธ. การคมนาคม) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าในทะเล ณ เกาะสีชัง จ. ชลบุรี

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้าน โลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเ ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ให้การรับรองประธาน กมธ. การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. ให้การรับรองประธาน กมธ. การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC)

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธาน ...

Read More »
สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก ...

Read More »
อนุกมธ.การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการนำเข้าสินค้า ณ จังหวัดชลบุรี

อนุกมธ.การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และการนำเข้าสินค้า ณ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมื ...

Read More »
scroll to top