วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

 • สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดย ศาสตราจารย์คลิ ...

กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและอาจารย์ และการเสียภาษีของภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและอาจารย์ และการเสียภาษีของภาคีเครือข่ายที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากระบวนการ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา - พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ผลการพิจา ...

Read More »
สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คลินิก ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จั ...

Read More »
อนุกมธ.การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

อนุกมธ.การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลำปาง พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ...

Read More »
กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงค ...

Read More »
กมธ. การสาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การบริการสาธารณสุขของจังหวัดตรัง

กมธ. การสาธารณสุข สนช. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การบริการสาธารณสุขของจังหวัดตรัง

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิก ...

Read More »
กมธ.การสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เกาะมุกด์

กมธ.การสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เกาะมุกด์

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะ ...

Read More »
scroll to top