วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
ประธาน สนช. นำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประธาน สนช. นำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำ นายหนิง ฟู่ ขุย เอกอัครราชทู ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิด “ โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาต่างประเทศ ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่องานด้านนิติบัญญัติ ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิด “ โครงการเปิดโลกกว้างกับภาษาต่างประเทศ ” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่องานด้านนิติบัญญัติ ”

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิด “โครง ...

Read More »
ประธานกลุ่มฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประธานกลุ่มฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องอาหาร Lady L Garden Bistro กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว นำโดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกลุ่มฯ เป็นเจ้าภา ...

Read More »
หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าพบประธาน สนช. เพื่อมอบของที่ระลึกจากปากีสถาน และรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเอเชีย

หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าพบประธาน สนช. เพื่อมอบของที่ระลึกจากปากีสถาน และรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเอเชีย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะ ผู ...

Read More »
สนช. เดินทางไปพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประจำกรุงอิสลามาบัด

สนช. เดินทางไปพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติประจำกรุงอิสลามาบัด

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงอิสลามาบัด พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสม ...

Read More »
หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติฯ หารือข้อราชการร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำปากีสถาน และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถาน เศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างไทย-ปากีสถาน สถานการณ์ภายในปากีสถาน

หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติฯ หารือข้อราชการร่วมกับเอกอัครราชทูตไทยประจำปากีสถาน และข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปากีสถาน เศรษฐกิจ การค้าขายระหว่างไทย-ปากีสถาน สถานการณ์ภายในปากีสถาน

วันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงอิสลามาบัด พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติในสมัชชารัฐสภ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย และแอฟริกันศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโคว์ คณาจารย์นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติในภาควิชาภาษาไทย

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อำนวยการสถาบันเอเชีย และแอฟริกันศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโคว์ คณาจารย์นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติในภาควิชาภาษาไทย

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ สนช. และคณะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีการเสนอแผนงานการร่วมงานของทั้งสองสภา

กมธ. การต่างประเทศ สนช. และคณะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีการเสนอแผนงานการร่วมงานของทั้งสองสภา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าพบปะและประชุมทวิภาคีกั ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย

กมธ. การต่างประเทศ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการฯ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขอรับการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

คณะกรรมาธิการฯ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขอรับการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕ ...

Read More »
scroll to top