วันพฤหัส , 18 มกราคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิกา ...

 • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

  คณะอนุกรรมการรวบ...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จั ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกา ...

 • สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็น “การขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา”

  สนช. ร่วมสนทนาในรา...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภ ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาเกาหลี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาเกาหลี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายลี จู-ยัง (Mr. ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

สนช. ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหารราชตฤณมัยสมาคม กรุงเทพฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี และพลเอก กิตติ  อินทะสร ให้การรับรองนาย Olivier Cadic สมาชิ ...

Read More »
สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายมณเฑียร บุญตัน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์และสื่อบันเทิงดิจิทัลระหว่างประเทศ

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์และสื่อบันเทิงดิจิทัลระหว่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปีเตอร์ อิยาโคโ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานบริษัท Taiju Group,INC พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นและคณะ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานบริษัท Taiju Group,INC พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นและคณะ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายโยชินาริ ยาจิมะ (Mr. Yo ...

Read More »
ประธาน กมธ. การต่างประเทศ สนช. ให้การรับรองผู้แทนมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ประธาน กมธ. การต่างประเทศ สนช. ให้การรับรองผู้แทนมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเหวียน หาย บั่ง (H.E ...

Read More »
กมธ.การเกษตรฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนาม (VICOFA) 

กมธ.การเกษตรฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาคมกาแฟและโกโก้เวียดนาม (VICOFA) 

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาคมกาแฟและโกโ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอาหาร CHAR ชั้น ๒๕ โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์

สนช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ นำโดย นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิต ...

Read More »
scroll to top