วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิกา ...

Read More »
กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ IKEBUKURO LIFE SAFETY LEARNING CENTER, TOKYO FIRE DEPARTMENT ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก บุญ ...

Read More »
สนช. ให้การรับรอง ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย

สนช. ให้การรับรอง ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก กลุ่มมิตรภาพฯ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายวิลเล ตาวิโอ (Mr. Ville Tavio) ...

Read More »
สนช. ร่วมสัมมนาเรื่อง “การระดมทรัพยากรเพื่อการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สนช. ร่วมสัมมนาเรื่อง “การระดมทรัพยากรเพื่อการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุม GEM Center นครโฮจิมินห์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หัว ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกป่า ซึ่งจัดโดยสภาพรัฐสภาร่วมกับสภาแห่งชาติเวียดนาม

สนช. ร่วมประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกป่า ซึ่งจัดโดยสภาพรัฐสภาร่วมกับสภาแห่งชาติเวียดนาม

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อำเภอเกิ่น เหย๋อ (Can Gio) นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียแปซิฟิกว่าด้วย เ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองประธาน สนช. คนที่สอง เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง Ballroom Bollux ๒-๓ ชั้น ๓ ศูนย์การประชุม GEM Center นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ พร้อมเข้าร่วมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฯ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พ.ค. นี้

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ พร้อมเข้าร่วมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฯ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พ.ค. นี้

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะ จะเดินทางเข้าร่วมสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ง ...

Read More »
scroll to top