วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรไทย

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนาย อุก บุญเชือน (H.E. Mr. Ouk Bunch ...

Read More »
กมธ.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

กมธ.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ให้ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย 

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย 

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ ...

Read More »
คณะ สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะ สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ร่วมประ ...

Read More »
ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เข้า ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประธาน สนช. นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปยังกรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ พร้อมด ...

Read More »
สนช. นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

สนช. นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน รศ. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯไทย-บาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะนาย Al ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ.การพาณิชย์ฯ เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan External Trade Organization : JETRO) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตส ...

Read More »
scroll to top