วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “สตรีกับความก้าวหน้าทางสังคม” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “สตรีกับความก้าวหน้าทางสังคม” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐- ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม  Eurasian W ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมการประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิต ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหาร The Empress โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พลเอก อู้ด เบื้องบน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สเ ...

Read More »
กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร SSDR เกี่ยวกับการนำดาวเทียมสื่อสารประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร SSDR เกี่ยวกับการนำดาวเทียมสื่อสารประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เ ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม HICT Terminal

กมธ.การคมนาคม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม HICT Terminal

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ HICT Terminal สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อนุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานการบริ ...

Read More »
กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร ...

Read More »
กมธ.การศาสนาฯ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

กมธ.การศาสนาฯ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอ ...

Read More »
สนช. ร่วมหารือกับผู้แทนจาก Un Women ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง 

สนช. ร่วมหารือกับผู้แทนจาก Un Women ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง 

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลา เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอำลา เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไท ...

Read More »
scroll to top