วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ. การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีเกี่ยวกับการปกครอง กระบวนการนิติบัญญัติ และอื่น ๆ กับสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาลิทัวเนีย

  กมธ. การเมือง ร่วม...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ รัฐสภาลิทัวเนีย สาธารณรัฐลิทัวเนีย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประ ...

 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

กมธ.การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีกับประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภาลัตเวีย

กมธ.การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีกับประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภาลัตเวีย

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา สาธารณรัฐลัตเวีย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Inara Murnie ...

Read More »
กมธ.การเมือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

กมธ.การเมือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูอัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซ ...

Read More »
กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน

กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ  The city Hall of Sevilla เมืองเซวิย่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ คนพิการ และผ ...

Read More »
กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์

กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์

สนช.ไทย ร่วมฉลอง ๖๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-คิวบา เร่งขยายความร่วมมือตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมมอบสาส์นจากนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีใหม่คิวบา      ระหว่า ...

Read More »
ประธาน สนช.ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภายุโรป

ประธาน สนช.ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของสภายุโรป

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเดวิด แม็คอลิสเตอร์ ( ...

Read More »
สนช. รับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

สนช. รับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหารราชตฤณมัย กรุงเทพฯ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย พลเอก ธีรเดช มีเพ ...

Read More »
กมธ.การต่างประเทศ สนช. รับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

กมธ.การต่างประเทศ สนช. รับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรั ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

สนช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐสภาว่าด้วยอาวุธเล็กและอาวุธเบาสำหรับรัฐสภาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

สนช. เข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาคของกลุ่มรัฐสภาว่าด้วยอาวุธเล็กและอาวุธเบาสำหรับรัฐสภาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
scroll to top