วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุม กมธ. การศาสนาฯ สนช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้ ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง ได้ประชุมพิ ...

 • อนุฯ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง (กมธ. การคมนาคม) สนช. ร่วมหารือด้านคมนาคมกับสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่)

  อนุฯ ด้านการคมนาค...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ (กระบี่) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายว ...

สนช. กลุ่มมิตรภาพไทย-เบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรเบลเยียม

สนช. กลุ่มมิตรภาพไทย-เบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรเบลเยียม

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นาย ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภาเฟลมิช ราชอาณาจักรเบลเยียม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายกิ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นางอีวา แฮเกอร์ (H ...

Read More »
สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาอิสลามอิหร่านและคณะ

สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาอิสลามอิหร่านและคณะ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน นำโดย พลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกคณะกรรมการบริหารรัฐสภาอิสลามอิหร่าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกคณะกรรมการบริหารรัฐสภาอิสลามอิหร่าน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง ดร. โกลัม เรซ่า คอเท็ป (H.E. Dr. Gholam ...

Read More »
สนช. ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

สนช. ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิกสภ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายบ็อกดัน บาเดีย (H.E. Mr. Bogdan Ba ...

Read More »
สนช. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนช. กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ลาว นำโดย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็ ...

Read More »
ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐมาดากัสการ์

ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐมาดากัสการ์

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารก ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายราเบนิรินา ม ...

Read More »
scroll to top