วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจาง ชุนเสียน (Mr. Zhang Chunxian) รองประธานส ...

Read More »
คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางเสาวณ ...

Read More »
สนช. นำรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์

สนช. นำรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศรัตนโกสินทร์

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ นำนายจาง ชุนเสียน (Mr. Zhang Chunxian) รองประธานสภาประชาชนแ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  

ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ  

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายจาง ชุนเสียน (Mr. ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโลเรนโซ กาลันตี (H.E. ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคี เบลเยียม-ไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานกลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคี เบลเยียม-ไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ราชอาณาจักรเบลเยียม

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ราชอาณาจักรเบลเยียม

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายจอร์จส์ ดัลเลอมาญน์ (Hon. Mr. Geo ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ สวนกิตติกร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ และนายนัฑ ผ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ให้การรับรองเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ให้การรับรองเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นาง Danie ...

Read More »
scroll to top