วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

กมธ. การพาณิชย์ฯ หารือเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม​​

กมธ. การพาณิชย์ฯ หารือเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม​​

วันเสาร์ที่​ ๒๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๑​ ณ​ กรุงฮานอย​ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม​​ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน​สภานิติบัญญัติ​แห่งชาติ​ นำโดย​ พลเอก​ สิงห์ศึก​ สิงห์ ...

Read More »
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและคณะ

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและคณะ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโรวาน แรมซีย์ (Mr. Rowan R ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมฯ ว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมฯ ว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

ด้วยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปิแอร์ อันโตนิโอ แ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอาหารมาเมซอง บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการก ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

สนช. ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก กิตติ อินทสร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดน พร้อมด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี ประธานกรรมก ...

Read More »
สนช. เลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะ

สนช. เลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารเชฟแมน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม นำโดย นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ประธานกลุ่ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. N ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย 

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางอานา ลูซี เชนทิ ...

Read More »
scroll to top