วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : ...

Read More »
สนช. เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

สนช. เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา สาธารณรัฐเกาหลี นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายพาร์ค จูซอน รองประธานรัฐสภา ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค Austrian People’s Party (ÖVP) ในโอกาสนำสมาชิกรัฐสภาออสเตรียเยือนประเทศไทย

สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค Austrian People’s Party (ÖVP) ในโอกาสนำสมาชิกรัฐสภาออสเตรียเยือนประเทศไทย

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออส ...

Read More »
สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

สนช. กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล รับฟังการบรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๗๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ และคณะ เข้าพบ นาย ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Kurumi ณ ประเทศญี่ปุ่น

สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ และศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาล Kurumi ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี และพลโท สมโภชน์ วังแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น

สนช. ร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ พลโท สมโภชน์ วังแก้ว เข้าร่วม ...

Read More »
กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

ประธาน สนช. ให้การรับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเหวียน ซวน ฟุก (H.E. ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในโอกาสศึกษาดูงานกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สนช. ให้การรับรองคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในโอกาสศึกษาดูงานกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธาน กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียน

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธาน กมธ. การต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคาร รัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นางสาวกาบรีลา ...

Read More »
scroll to top