วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคง โดยมีการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) ในหัวข้อ “การธำรงรักษาสันติภาพในฐานะ เครื่องมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคง โดยมีการอภิปรายย่อย (Panel Discussion) ในหัวข้อ “การธำรงรักษาสันติภาพในฐานะ เครื่องมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ Hall no.1 พระราชวังตาบริเชสกี นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคง ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคง ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุม Parliamentary Centre นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Reading Room ชั้นล่าง (Ground floor) พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ ๒๐๑ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา สมัยที่ ๒๐๑ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระราชวัง Tavrichesky Palace คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๘ คน นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐา ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Parity Debate) จัดโดยสหภาพรัฐสภาสตรี ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Parity Debate) จัดโดยสหภาพรัฐสภาสตรี ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องดัมสกี้ฮอลล์ ชั้น Ground พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปร ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. ร่วมประชุมในหัวข้อ “กระบวนการของสหประชาชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ : ความหวังในการลดอาวุธนิวเคลียร์” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

คณะผู้แทน สนช. ร่วมประชุมในหัวข้อ “กระบวนการของสหประชาชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ : ความหวังในการลดอาวุธนิวเคลียร์” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Hall no.๑ พระราชวังตาบริเชสกี นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระราชวัง Tavrichesky Palace นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ คน นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองป ...

Read More »
ทปษ. ระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗

ทปษ. ระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมาคม ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระราชวัง Tavrichesky Palace นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ...

Read More »
ประธาน สนช. มอบหมายให้คณะ สนช. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงโซล

ประธาน สนช. มอบหมายให้คณะ สนช. เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงโซล

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะหัวหน ...

Read More »
scroll to top