วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

สนช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์

สนช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิ แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ นำโดย นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิต ...

Read More »
กมธ.การคมนาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงเส้นทางตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ไทย – จีน

กมธ.การคมนาคม เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการเชื่อมโยงเส้นทางตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road ไทย – จีน

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าพบ H. E. Mr. Day Dongchang ...

Read More »
สนช.ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงานและคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐตุรกี

สนช.ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงานและคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สาธารณรัฐตุรกี

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนางสุวรร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย 

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการจัดตั้งรัฐสภาเอเชีย 

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการ ...

Read More »
ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA ณ นครอิสตันบูล

ผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีของ APA ณ นครอิสตันบูล

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ นครอิสตันบูล นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการพิเ ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย หัวข้อ “สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย”

คณะผู้แทน สนช. ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย หัวข้อ “สันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย”

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๒

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชช ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายหลิ่ว เจี้ยน (Mr ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน

สรุปผลการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน

ตามที่ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ได้นำคณะผู้แทนสภาน ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เตรียมพร้อมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

คณะผู้แทน สนช. เตรียมพร้อมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณ ...

Read More »
scroll to top