วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

ประธาน สนช. นำประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ประธาน สนช. นำประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำนางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pan ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรม เดอะ สุโกศล รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลาง ...

Read More »
สนช. ให้การต้อนรับประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมนำชมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

สนช. ให้การต้อนรับประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมนำชมโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๕ นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ...

Read More »
สนช. เยี่ยมชมอาคารวุฒิสภาฝรั่งเศส และเข้ารับฟังการประชุมวุฒิสภา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สนช. เยี่ยมชมอาคารวุฒิสภาฝรั่งเศส และเข้ารับฟังการประชุมวุฒิสภา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ฝรั่งเศส ร่วมประชุมหารือในระหว่างมื้ออาหารกลางวัน ร่วมกับประธานกลุ่ ...

Read More »
รองประธานสนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน

รองประธานสนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายเกา หยุนหลง (M ...

Read More »
กมธ.การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีกับประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภาลัตเวีย

กมธ.การเมือง ร่วมประชุมทวิภาคีกับประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภาลัตเวีย

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา สาธารณรัฐลัตเวีย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Inara Murnie ...

Read More »
กมธ.การเมือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

กมธ.การเมือง เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐลิทัวเนีย

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ สาธารณ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูอัมหมัด คัลฟาน อัลซัมซ ...

Read More »
กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน

กมธ.สังคมฯ สนช. ประชุมทวิภาคีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของราชอาณาจักรสเปน

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ  The city Hall of Sevilla เมืองเซวิย่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ คนพิการ และผ ...

Read More »
กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์

กมธ.ต่างประเทศ สนช. จับมือคิวบาขยายความร่วมมือในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์

สนช.ไทย ร่วมฉลอง ๖๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-คิวบา เร่งขยายความร่วมมือตั้งโรงงานผลิตวัคซีน ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมมอบสาส์นจากนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีใหม่คิวบา      ระหว่า ...

Read More »
scroll to top