วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • สนช. ให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  สนช. ให้การต้อนรับ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๒ เพื่อรับทราบผลลัพธ์การประชุมต่าง ๆ ในกรอบการประชุมสหภาพรัฐสภา

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๒ เพื่อรับทราบผลลัพธ์การประชุมต่าง ๆ ในกรอบการประชุมสหภาพรัฐสภา

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๒ และก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พบปะหารือทวิภาคีกับประธานรัฐสภาจอร์เจียและคณะ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พบปะหารือทวิภาคีกับประธานรัฐสภาจอร์เจียและคณะ

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภ ...

Read More »
ผู้แทนสมาชิก สนช. และกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๑

ผู้แทนสมาชิก สนช. และกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๑

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัต ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุม กมธ. สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในการประชุม IPU ครั้งที่ ๑๓๘

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุม กมธ. สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในการประชุม IPU ครั้งที่ ๑๓๘

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้องหมายเลข ๒ ชั้น ๐ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอ ...

Read More »
ประธาน สนช. เข้าร่วมงานเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. เข้าร่วมงานเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมงานเปิดสถาน ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (ช่วงที่สาม)

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (ช่วงที่สาม)

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้องหมายเลข ๓ และ ๔ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภา ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ 

สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ 

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้องหมายเลข ๒ ชั้น ๐ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอ ...

Read More »
สนช. ร่วมรับฟังข้อเสนอสำหรับเตรียมการอภิปรายในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

สนช. ร่วมรับฟังข้อเสนอสำหรับเตรียมการอภิปรายในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้องหมายเลข ๑๘ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (ช่วงที่สอง) 

สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (ช่วงที่สอง) 

วันที่ ๒๕ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องหมายเลข ๒ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ในฐานะกรรมาธ ...

Read More »
ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนวัตกรรมในรัฐสภาฯ

ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนวัตกรรมในรัฐสภาฯ

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เข้าร่วมการ ...

Read More »
scroll to top