วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
ประธาน สนช. นำคณะร่วมประชุมทวิภาคีและเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ

ประธาน สนช. นำคณะร่วมประชุมทวิภาคีและเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคีและเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของสภาแห่งชาติเวียดนาม ร ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ให้การรับรองคณะผู้แทนสภาผู้แทนภูมิภาค (วุฒิสภา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ให้การรับรองคณะผู้แทนสภาผู้แทนภูมิภาค (วุฒิสภา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย และ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหนิง ฟู่ขุย ( ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน พบปะหารือ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน พบปะหารือ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภ ...

Read More »
สรุปรายงานการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปรายงานการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสี ...

Read More »
ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภากัมพูชา-ไทย และคณะ

ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภากัมพูชา-ไทย และคณะ

วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรองอ ...

Read More »
สนช. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภายในประเทศในการปฏิบัติตามข้อมติจากการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙

สนช. นำเสนอรายงานสถานการณ์ภายในประเทศในการปฏิบัติตามข้อมติจากการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน หัวหน้าคณะ ได้นำเสนอ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมคณะทำงานอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙

สนช. ร่วมประชุมคณะทำงานอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน หัวหน้าคณะ ร่วมประ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมคณะทำงานเรื่องความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาค และเรื่องการจัดทำข้อมติเชิงสันติเพื่อขจัดความขัดแย้ง ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙

สนช. ร่วมการประชุมคณะทำงานเรื่องความร่วมมือทางทะเลในภูมิภาค และเรื่องการจัดทำข้อมติเชิงสันติเพื่อขจัดความขัดแย้ง ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๙

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน หัวหน้าคณะ เข้าร่ว ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “THAILAND TODAY” ประเด็น “The 13th Meeting AIPA Fact – Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menance”

สนช. ให้สัมภาษณ์ในรายการ “THAILAND TODAY” ประเด็น “The 13th Meeting AIPA Fact – Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menance”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในก ...

Read More »
scroll to top