วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องมัลติฟังก์ชันนอล ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม Parliamentary Centre นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกสภานิติ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๑ วาระแรก ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๑ วาระแรก ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพั ...

Read More »
สนช. ร่วมอภิปรายในการอภิปรายย่อย ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการสำหรับรัฐสภาที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมอภิปรายในการอภิปรายย่อย ในโอกาสครบรอบปีที่ ๕ ของแผนปฏิบัติการสำหรับรัฐสภาที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Dumsky Hall พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 137th IPU Assembly and rela ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๖ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗

สนช. เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๖ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Dumsky Hall พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Reading Room ชั้นล่าง (Ground floor) พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สม ...

Read More »
สรุปผลการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และการประชุม (GOPAC Annual General Meeting) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ และการประชุม (GOPAC Annual General Meeting) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สรุปผลการประชุมรัฐสภาระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World parliamentary Forum on Sustainable Development) ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเ ...

Read More »
สรุปรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ รัฐสภาเอเชีย (APA) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สรุปรายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ รัฐสภาเอเชีย (APA) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Pa ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมระดับสูง “Achieving Sustainable Development Goals for Children: Collective Actions and Innovative Solutions” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สนช. เข้าร่วมการประชุมระดับสูง “Achieving Sustainable Development Goals for Children: Collective Actions and Innovative Solutions” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๑ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภา ...

Read More »
scroll to top