วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

  อนุ กมธ. การจัดระบ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจใ ...

 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

กมธ.การเศรษฐกิจฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐจอร์เจีย

กมธ.การเศรษฐกิจฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐจอร์เจีย

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงทบิลิซี สาธารณรัฐจอร์เจีย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพ ...

Read More »
กมธ. การเศรษฐกิจฯ ประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากอุปทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน และร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการค้าการลงทุนฯ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคาซัคสถาน

กมธ. การเศรษฐกิจฯ ประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากอุปทูต ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน และร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการค้าการลงทุนฯ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐคาซัคสถาน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ยอด ...

Read More »
สนช. ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐมองโกเลีย

สนช. ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐมองโกเลีย

วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย ในฐานะผู้แทนของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมแสด ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลารุส ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลารุส ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลารุส นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นิเวศน์ นันทจิต ประธานกลุ่มมิตรภาพ  ใ ...

Read More »
กมธ. การเมือง ประชุมทวิภาคีร่วมกับประธานสภาจังหวัด Kanakawa เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง ณ ประเทศญี่ปุ่น

กมธ. การเมือง ประชุมทวิภาคีร่วมกับประธานสภาจังหวัด Kanakawa เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ สภาจังหวัด Kanagawa ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้ารงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประช ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

ประธาน สนช. ให้การรับรองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสและประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภาฝรั่งเศส-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาฝรั่งเศสและประธานกลุ่มมิตรภาพวุฒิสภาฝรั่งเศส-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่มาดาม Ja ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศประจำประเทศไทย

วันพฤหสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอาหาร Piccolo โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ...

Read More »
คณะ กมธ. การกฎหมายฯ ให้การรับรอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำภาคพื้นตะวันออกไกล สำนักงานปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา

คณะ กมธ. การกฎหมายฯ ให้การรับรอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำภาคพื้นตะวันออกไกล สำนักงานปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรื ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

สนช. ให้การรับรองคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมกองทัพเรือ นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสมัชชาใหญ่ สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกพร้อมด้วยสมาชิกสภานิต ...

Read More »
scroll to top