วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

 • สนช. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Group: APG) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. เข้าร่วมการปร...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายหลังเสร็จสิ้นประชุม ASEAN+3 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ...

 • สนช. ร่วมประชุม กมธ. สามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙

  สนช. ร่วมประชุม กม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ธีรเดช มีเพียร นายพจน์ ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาด้านแรงงาน 

ประธาน สนช. ให้การรับรองผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาด้านแรงงาน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายลูอิส คาเรซ ( ...

Read More »
สนช. ให้การอำลารองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สนช. ให้การอำลารองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชี ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประธาน สนช. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้ ...

Read More »
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสุวรรณี ...

Read More »
สนช. พร้อมเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะแขกของ สนช.

สนช. พร้อมเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะแขกของ สนช.

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเก ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “สตรีกับความก้าวหน้าทางสังคม” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “สตรีกับความก้าวหน้าทางสังคม” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐- ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม  Eurasian W ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมการประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิต ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอาหาร The Empress โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พลเอก อู้ด เบื้องบน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สเ ...

Read More »
กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร SSDR เกี่ยวกับการนำดาวเทียมสื่อสารประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร SSDR เกี่ยวกับการนำดาวเทียมสื่อสารประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เ ...

Read More »
scroll to top