วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฎาน

  สรุปผลการประชุมส...

  ตามที่ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly - APA) ได้นำคณะผู้แทนสภานิ ...

 • คณะผู้แทน สนช. เตรียมพร้อมการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๑๐ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

  คณะผู้แทน สนช. เตร...

  คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การต้อนรับและหารือกับคณะผู้แทนจากองค์การยูนิเซฟ ประเด็น “เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิต ...

 • สรุปผลการร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำฤดูใบไม้ร่วงปี ๒๕๖๐

  สรุปผลการร่วมประ...

  สามารถดาวน์โหลด : สรุปผลการร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ประจำฤดูใบไม้ร่วงปี ๒๕๖๐ ได้ที่ ASGP 2017 ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตโปแลนด์

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตโปแลนด์

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเซนอน คุชจิแอค (H.E. Mr. Zenon Kuchciak) เอกอัครราชทูตวิสา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตสิงคโปร์

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตสิงคโปร์

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตวิ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตญี่ปุ่น

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายชิเกะคะสุ ซะโต (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูต ...

Read More »
ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ในฐานะหัวหน้าคณะฯ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๘ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดน

ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดน

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายฟิลลิป สเวน โซเรนเซน ที ...

Read More »
การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ ๘

การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ ๘

การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ ปี และเป็นองค์กรการประชุมของรัฐสภาระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่รัฐสภาไทยเป็นผู้ร่วมก่อต ...

Read More »
ไทยและเมียนมาร์พร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกัน

ไทยและเมียนมาร์พร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกัน

การเยือนเมียนมาร์ของนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑๙ คน ระหว่างวันท ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ เยือนพม่า

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ เยือนพม่า

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑๙ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเม ...

Read More »
ประธาน สนช. เข้าร่วมประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียน

ประธาน สนช. เข้าร่วมประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียน

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ของสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ติดตามเดินทางไปเข ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร น ...

Read More »
scroll to top