วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
ประมุขสภาสูงออสเตรียเยือนไทยชื่นมื่น

ประมุขสภาสูงออสเตรียเยือนไทยชื่นมื่น

นายไรน์ฮาร์ด โทดท์ (H.E. Mr. Reinhard Todt) ประธานวุฒิสภาออสเตรียนำคณะประกอบด้วยรองประธานวุฒิสภาออสเตรีย จำนวน ๖ คนเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยง ...

Read More »
สัมพันธ์ไทย – ออสเตรีย

สัมพันธ์ไทย – ออสเตรีย

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายไรน์ฮาร์ด โทดท์ (H.E. Mr. Reinhard Todt) ประธานวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐออสเตรียเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไ ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
‘นิคม’ย้ำเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

‘นิคม’ย้ำเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

3 กันยายน 2556 นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาให้ต้อนรับนายขิ่น อ่อง มิ้นท์ (H.E. U Khin Aung Myint) ประธานสภาชาติพันธุุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์     ในโอกาสเยือนไทยอย่าง ...

Read More »
ประธานวุฒิสภาชื่นชมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์

ประธานวุฒิสภาชื่นชมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสิงคโปร์

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารัฐสภา ๒ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองประธานรัฐสภาสิงคโปร์และคณะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกขอ ...

Read More »
ประธานวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน

ประธานวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรอง ศาสตราจารย์ เจี่ย อี้หมินและคณะผู้บริหารขอ ...

Read More »
ปธ.รัฐสภาหญิงคนแรกสิงคโปร์เยือนไทย

ปธ.รัฐสภาหญิงคนแรกสิงคโปร์เยือนไทย

๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  รัฐสภาไทยจะให้การรับรองนางฮาลิมา  ยาข็อบ  (H.E.  Mrs.  Halimah  Yacob)  ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และคณะ  ซึ่งขอเข้าพบปะสนทนากับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาล่างและสภา ...

Read More »
scroll to top