วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

สนช. ให้การต้อนรับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

สนช. ให้การต้อนรับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบรารุส ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ ให้การต้อนรับนายวลาดีมีร์ อันเดรเ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหารมา เมซอง บ้านปาร์คนายเลิศ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภา ...

Read More »
สนช. เดินทางเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักร

สนช. เดินทางเข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักร

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร นำโดยนายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร ปฏิบัติ ...

Read More »
กมธ. ต่างประเทศ ให้การรับรอง รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐบังกลาเทศ

กมธ. ต่างประเทศ ให้การรับรอง รมต.ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐบังกลาเทศ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง นาย Md. Shahriar Alam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรว ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักร

สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักร

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักร ...

Read More »
กมธ. ต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

กมธ. ต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg เอกอัครร ...

Read More »
ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

นายอิสรา สุนทรวัฒน์ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ที่มีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิต ...

Read More »
สนช. ร่วมงานวันครบรอบวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

สนช. ร่วมงานวันครบรอบวันชาติสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน นำโดยพลเอก โปฎก บุนนาค ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน พร้อมด้วยพลโท อำ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซูปรียาทนอ (Mr. Soepriyatno) ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

สนช. ร่วมประชุมเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา

วันที่ ๑-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายรัฐสภาด้านธนาคารโลกและกองทุ ...

Read More »
scroll to top