วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

สนช. พบปะหารือกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจีน-ไทย พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน

สนช. พบปะหารือกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจีน-ไทย พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน นำโดย นายสาธิต ชาญเชาว์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พบปะหารือกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่นายซีนอน คุชเช็ก (H.E. Mr. Zenon Kuchciak) เอก ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ คณะผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ คณะผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียร ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประ ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ ให้การรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการของผู้ประกอบการและแรงงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

กมธ. พาณิชย์ ให้การรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการของผู้ประกอบการและแรงงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษาคณ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายอันดิกา ปานดู บูรกาบายา และคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายอันดิกา ปานดู บูรกาบายา และคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายอันดิกา ปานดู บูรกาบายา (Mr. A ...

Read More »
สนช. ร่วมงานฉลอง ๕๐ ปี ไทย-เปรู

สนช. ร่วมงานฉลอง ๕๐ ปี ไทย-เปรู

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เปรู เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายสวี เฟิง (Mr. Xu Feng) เลขาธิก ...

Read More »
กมธ. ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

กมธ. ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Zenon Kuchciak เอกอัครราชทูตสาธารณ ...

Read More »
คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เยอรมนี พบปะสนทนาและร่วม รับประทานอาหา ...

Read More »
scroll to top