วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

สนช. เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา

สนช. เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Sofitel Phnom Penh Phokeethra กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พลเอก อุทิศ สุนทร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะ ผู้แทนไทยในสมัชชา ...

Read More »
สนช. ร่วมหารือบทบาทของประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียในการส่งเสริมกิจกรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ปี ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ

สนช. ร่วมหารือบทบาทของประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียในการส่งเสริมกิจกรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ปี ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ พลเอก อุทิศ สุนทร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภาเอเชีย นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเซนอน คุชจิแอค (H.E.Mr. Zenon ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่น

ประธาน สนช. และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อม ...

Read More »
ประธาน สนช. หารือทวิภาคีกับประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของประเทศญี่ปุ่น

ประธาน สนช. หารือทวิภาคีกับประธานวุฒิสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรของประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิ ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาหารือทวิภาคีกับรัฐสภาญี่ปุ่น

ประธาน สนช. และคณะ เข้าพบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทยประจำประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาหารือทวิภาคีกับรัฐสภาญี่ปุ่น

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจากนายบรรสาน บุนนาค​ เอกอัครราชทูตร ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาอิหร่านและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

สนช. ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาอิหร่านและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน นำโดย พลเอก โปฎก บุนนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มม ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย

กมธ. การพาณิชย์ฯ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไ ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) และผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙

ประธาน สนช. และคณะ เข้าร่วมการประชุมระหว่างคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) และผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมระหว่าง คณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) และผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘-๒๙ ...

Read More »
ประธาน สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว President of the NLA Attended the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) at Vientiane Laos PDR

ประธาน สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว President of the NLA Attended the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) at Vientiane Laos PDR

ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ นำคณะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กับผู้นำอาเซียนในระหว่างการป ...

Read More »
scroll to top