วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเข้าพบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเข้าพบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๗​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบรารุส ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ นำนายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค ( ...

Read More »
ประธาน​ สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

ประธาน​ สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

วันที่ ๑๖​มีนาคม​ ๒๕๕๙​ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vl ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง H.E. Mr. Andrii Beshta เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับ ตำ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ประธาน สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐส ...

Read More »
สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธาน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบรารุส ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ นำนายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E. ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องอาหาร Piccolo Italian Restaurant โรงแรมรอยัล ปริ๊นซ์เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นเจ้ ...

Read More »
สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบรารุส ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ นำนายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E. ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vlad ...

Read More »
สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สนช. นำคณะผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุสวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบรารุส ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ นำนายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E ...

Read More »
สนช. ให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

สนช. ให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส

วันที่​ ๑๕​ มีนาคม​ ๒๕๕๙​ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบรารุส ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ นำนายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H ...

Read More »
scroll to top