วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิกา ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ ในนาม สนช. เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการ ...

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

  สมเด็จพระเจ้าอยู...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพร ...

 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากประธาน ...

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (E ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้า ...

Read More »
สนง.เลขาธิการวุฒิสภาพร้อมร่วมมือด้าน IT กับรัฐสภาแดนกิมจิ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภาพร้อมร่วมมือด้าน IT กับรัฐสภาแดนกิมจิ

การเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ครั้งที่ ๖ (6th World e- Parliament Conference 2014)  ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ  ...

Read More »
มิตรภาพระหว่างวุฒิสภาไทยและวุฒิสภานามีเบีย

มิตรภาพระหว่างวุฒิสภาไทยและวุฒิสภานามีเบีย

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์พรพันธ ...

Read More »
รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม World e- Parliament ณ กรุงโซล

รองเลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุม World e- Parliament ณ กรุงโซล

สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union :IPU) ร่วมกับรัฐสภาเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ครั้งที่ ๖ (6th World e- Parliament Conference 2014) ภายใต้หัวข้อ “บท ...

Read More »
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย (Thailand Parliamentarian’s Friendship) จัดตั้งขึ้นตาม ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง ...

Read More »
‘ยึดมั่นประชาธิปไตย’ รองประธานวุฒิฯ คนที่หนึ่ง เน้นย้ำ

‘ยึดมั่นประชาธิปไตย’ รองประธานวุฒิฯ คนที่หนึ่ง เน้นย้ำ

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเดิร์ก วีเซ่ (Mr. Dirk Wiese) สมาชิกรัฐสภาเยอรมนีและกรรมาธิการการต่างประเทศได้เข้าพบปะสนทนากับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิส ...

Read More »
บทบาทผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเวที ASGP

บทบาทผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเวที ASGP

ภายหลังการเข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries-General of Parliaments: ASGP) ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเ ...

Read More »
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

ภายหลังการเยือนสปป.ลาว ระหว่าง ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ประทับใจสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและหยั่งร ...

Read More »
scroll to top