วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทวิภา ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔

สนช. ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม -๕๕๙ พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโซเฮล คาน (H.E. Dr. Sohail Khan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเท ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์

สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับ M ...

Read More »
สนช. เลี้ยงรับรองสมาชิกรัฐสภาเยอรมนี

สนช. เลี้ยงรับรองสมาชิกรัฐสภาเยอรมนี

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องวิมานทิพย์ ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เยอรมนี เป็นเจ้าภาพ เลี้ยง ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ ให้การรับรองอธิบดีคณะ กมธ. สามัญ ประจำสภาประชาชนเมืองชานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบต

กมธ. การศาสนาฯ ให้การรับรองอธิบดีคณะ กมธ. สามัญ ประจำสภาประชาชนเมืองชานหนาน เขตปกครองตนเองทิเบต

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล.ต.อ. พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ให้การรับรองนางสาว Dang Zo ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ สมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย นำโดย พลเรือเอกชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกลุ่มฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเ ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย

สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ให้การรับรองนาย Ewen Jo ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองผู้แทนจากสภาภูมิภาคอินโดนีเซีย

สนช. ให้การรับรองผู้แทนจากสภาภูมิภาคอินโดนีเซีย

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย ให้การรับรองค ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างปฏิญญาพนมเปญ ในการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๘ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างปฏิญญาพนมเปญ ในการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๘ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ ยกร่ ...

Read More »
scroll to top