วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

ประธาน สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย The President of the NLA hosts a thank you dinner for Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand

ประธาน สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงขอบคุณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย The President of the NLA hosts a thank you dinner for Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of China to the Kingdom of Thailand

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณ นายหนิง ฟู่ ขุ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย The NLA hosts a luncheon for Ambassador of France to Thailand

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย The NLA hosts a luncheon for Ambassador of France to Thailand

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-ฝรั่งเศส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อหารือข้อราชการและเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. Gil ...

Read More »
รอง ปธ. สนช. คนที่สอง นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ Second Vice-President of the NLA Lead the Thai delegate to attend the 2016 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO

รอง ปธ. สนช. คนที่สอง นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ Second Vice-President of the NLA Lead the Thai delegate to attend the 2016 Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รองประธาน สนช. คนที่สอง เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี พ.ศ ...

Read More »
สนช. หารือด้านความสัมพันธ์ ของไทยและจอร์แดน The NLA attended the discussion on Thai – Jordan relations.

สนช. หารือด้านความสัมพันธ์ ของไทยและจอร์แดน The NLA attended the discussion on Thai – Jordan relations.

 วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน  กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จอร์แดน โดย พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสนช. ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙​ ณ โรงแรมเชอร​าตัน กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมด้วยพลเอ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย The NLA attended the Meeting of the Standing Committee on Political Matters of APA

สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย The NLA attended the Meeting of the Standing Committee on Political Matters of APA

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมด้วย พลเอ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน NLA attended the meeting of the Standing Committee on Political Affairs of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly in the Hashemite Kingdom of Jordan

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน NLA attended the meeting of the Standing Committee on Political Affairs of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly in the Hashemite Kingdom of Jordan

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมด้วยพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แ ...

Read More »
ประธาน สนช. เยี่ยมชมวัดหลิงกวงพร้อมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมพิธีอำลา ณ กรุงปักกิ่ง The President of the NLA Visited Ling Quan Temple for Paying Respect to Buddha Relics and Attended a Farewell Ceremony in Beijing

ประธาน สนช. เยี่ยมชมวัดหลิงกวงพร้อมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมพิธีอำลา ณ กรุงปักกิ่ง The President of the NLA Visited Ling Quan Temple for Paying Respect to Buddha Relics and Attended a Farewell Ceremony in Beijing

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เยี่ยมชมวัดหลิงกวงและสักการะบูชาพระบรมสารีริก ...

Read More »
ประธาน สนช. เยี่ยมชมสวนแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน The President of the NLA Paid a Visit to National Agricultural Science and Technology Exhibition Park, People’s Republic of China

ประธาน สนช. เยี่ยมชมสวนแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน The President of the NLA Paid a Visit to National Agricultural Science and Technology Exhibition Park, People’s Republic of China

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได ...

Read More »
scroll to top