วันเสาร์ , 26 พฤษภาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๓ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้       -   ให้ความเห็นชอบ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายง ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑๑ สภา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑ ...

 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  (เขต ๑๒) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมกา ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเพเทอร์ พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prugel) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนา ...

Read More »
“รัฐสภาไทย” ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซีย

“รัฐสภาไทย” ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซีย

 สนช.หารือกับรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุม AIPA ครั้งที่ ๓๖ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเ ...

Read More »
ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศฯ เวียดนาม เยือน สนช.

ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศฯ เวียดนาม เยือน สนช.

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายเหงียน ก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมฯ เวียดนาม

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมฯ เวียดนาม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายเหงียน กิ้ม คว่า ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมและความมั่นคงของสภาแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย

สนช. ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลาณะมาลย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกขอ ...

Read More »
กมธ. พลังงาน ต้อนรับคณะบุคคลซึ่งดำเนินกิจการด้านพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ. พลังงาน ต้อนรับคณะบุคคลซึ่งดำเนินกิจการด้านพลังงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะบุคคลซึ่งดำเนินกิจการด้านพลังงานของสาธา ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สนช. ร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจัก ...

Read More »
สนช. ให้การรับรอง “หยู เจิ้งเซิง”ประธานที่ปรึกษาทางการเมืองฯ จีน

สนช. ให้การรับรอง “หยู เจิ้งเซิง”ประธานที่ปรึกษาทางการเมืองฯ จีน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง ฯพณฯ นายหยู เจิ้งเซิง (H.E. Mr. Yu Zhengsheng) ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุม กมธ.ศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๑๒ ณ ประเทศมาเลเซีย

สนช. ร่วมประชุม กมธ.ศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๑๒ ณ ประเทศมาเลเซีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย นายมานะ  ศิริพ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง นายซุน เจียเจิ้ง ( ...

Read More »
scroll to top