วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

สนช. พบปะหารือกับประธาน IPU

สนช. พบปะหารือกับประธาน IPU

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายกิตติ วะสีนนท์ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ พบปะหารือกับประธานสหภาพรัฐสภา พร้อมคณะกรรมการบริหา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ...

Read More »
ประธาน สนช. และ สนช. เข้าร่วมประชุม AFPPD

ประธาน สนช. และ สนช. เข้าร่วมประชุม AFPPD

องค์กรสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา (The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development (AFPPD))  จัดการประชุมสมัชชาสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ ...

Read More »
สนช. ให้การต้อนรับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน

สนช. ให้การต้อนรับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ภูฏาน ให้การต้อนรับนายจิ๊กมี่ ซังโป ประธานสภาผู้แทนราษฎร ราชอาณา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับ NABO ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับ NABO ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับ National Assembly Budget Office (NABO) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยง ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเพเทอร์ พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prugel) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนา ...

Read More »
“รัฐสภาไทย” ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซีย

“รัฐสภาไทย” ประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ ณ ประเทศมาเลเซีย

 สนช.หารือกับรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุม AIPA ครั้งที่ ๓๖ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเ ...

Read More »
ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศฯ เวียดนาม เยือน สนช.

ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันประเทศฯ เวียดนาม เยือน สนช.

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายเหงียน ก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมฯ เวียดนาม

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมฯ เวียดนาม

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายเหงียน กิ้ม คว่า ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมและความมั่นคงของสภาแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย

สนช. ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลาณะมาลย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองคณะสมาชิกรัฐสภาออสเตรีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกขอ ...

Read More »
scroll to top