วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ.การต่างประเทศ ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

  กมธ.การต่างประเทศ ...

  วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เชิญ H.E. Mr. Brian ...

 • ประธาน สนช. นำคณะสนช. ประชุมร่วมกับองค์กรลูกเสือแห่งสวีเดน เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

  ประธาน สนช. นำคณะส...

  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คนที่หนึ่ง และพลเอ ...

 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จากสาธารณรัฐยูกันดาและอินเดีย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ผู้เข้าร่วมหลักส...

  วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา คณะผู้เข้าร่วม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” (Good Governance for Effective Provisions & Delivery of Publ ...

 • ประธาน สนช. พร้อมด้วย สนช. เข้าพบเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

  ประธาน สนช. พร้อมด...

  วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และพลเอ ...

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ เยือนพม่า

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานฯ เยือนพม่า

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑๙ คน เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเม ...

Read More »
ประธาน สนช. เข้าร่วมประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียน

ประธาน สนช. เข้าร่วมประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียน

ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการกิตติมศักดิ์ของสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ติดตามเดินทางไปเข ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ นางกาญจนรัตน์ ลีวิโรจน์ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร น ...

Read More »
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองทูตจีน

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองทูตจีน

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอ ...

Read More »
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในแวดวงนิติบัญญัติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในแวดวงนิติบัญญัติ

บ้านเมืองของเราเดินหน้าก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ นำมาสู่การจัดตั้งองค์กรสำคัญ ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิส ...

Read More »
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะเข้าร่วมประชุม AIPA

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะเข้าร่วมประชุม AIPA

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จะนำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๑๕ คน เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-P ...

Read More »
ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้บริหารระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๙ คน จากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพา ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (English ...

Read More »
ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (E ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเสริมสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๐-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต ...

Read More »
scroll to top