วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. ร่วมงา...

  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้ว ...

 • คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

  คณะผู้แทนสภานิติ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสุวรรณี ...

 • สนช. พร้อมเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะแขกของ สนช.

  สนช. พร้อมเลขาธิกา...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกี ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

ประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่

ประธานสหภาพรัฐสภาคนใหม่

ในการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาครั้งที่ ๑๙๕ (The 195th Session of the Governing Council of the IPU) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส การเลือกตั้งประธานสหภาพรัฐสภาถือเป็นอีกหนึ่งสาร ...

Read More »
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางจอสลิน เอส บาทูน-การ์เซีย (H.E. Mrs. Jocelyn S Batoon-Garcia) เอก ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฯ เยอรมนี

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฯ เยอรมนี

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายรอล์ฟ เพเทอร์ ก็อดฟรีด ซูลเซ่ (H.E. Mr. Rolf Peter Gottfried Schulze) เอกอั ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายโรเจอร์ กอดซิฟ (Mr. Roger Godsiff) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภาลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ประจำประเทศไทย

เลขาธิการวุฒิสภาลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตโปแลนด์

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตโปแลนด์

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเซนอน คุชจิแอค (H.E. Mr. Zenon Kuchciak) เอกอัครราชทูตวิสา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตสิงคโปร์

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตสิงคโปร์

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตวิ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตญี่ปุ่น

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายชิเกะคะสุ ซะโต (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูต ...

Read More »
ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ในฐานะหัวหน้าคณะฯ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๘ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดน

ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดน

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายฟิลลิป สเวน โซเรนเซน ที ...

Read More »
scroll to top