วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

  กมธ.การพาณิชย์ฯ เด...

  การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่ง ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอาหารมาเมซอง บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการกา ...

 • สนช. ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

  สนช. ให้การรับรองป...

  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก กิตติ อินทสร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดน พร้อมด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี ประธานกรรมกา ...

 • สนช. เลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะ

  สนช. เลี้ยงรับรองเ...

  วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารเชฟแมน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม นำโดย นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ประธานกลุ่ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. Ng ...

‘สว.มณเฑียร’ ร่วมประชุม AAGP

‘สว.มณเฑียร’ ร่วมประชุม AAGP

          สว. มณเฑียร บุญตัน ในฐานะคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาสมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (Asian ...

Read More »
‘หมออนันต์’เร่งสานสัมพันธ์กับเมียนมาร์ก่อนหมดวาระ

‘หมออนันต์’เร่งสานสัมพันธ์กับเมียนมาร์ก่อนหมดวาระ

 นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ จะนำคณะสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภ ...

Read More »
บทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเวที ASGP

บทบาทของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในเวที ASGP

นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๕ คน เข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ผลิ ...

Read More »
รัฐสภาแคนาดาเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับ สนง.วุฒิสภา

รัฐสภาแคนาดาเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับ สนง.วุฒิสภา

รัฐสภาแคนาดาจะยกระดับความร่วมมือให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยรัฐสภาแคนาดาจะจัดโครงการอบรมงานด้านรัฐสภาสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา (Parl ...

Read More »
นิติบัญญัติไทยกับความร่วมมือ APPF

นิติบัญญัติไทยกับความร่วมมือ APPF

การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum: APPF) ซึ่งมีประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศ จะจัดประชุม APPF ครั้งที่ ๒๒ ณ เมืองเปอร์โตวัลลาร์ตา (Puerto Va ...

Read More »
รับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประชาชนจีน

รับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประชาชนจีน

วันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ให้การรับรอง นายหลิว เสี่ยวเฟิง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมา ...

Read More »
ประมุขสภาสูงออสเตรียเยือนไทยชื่นมื่น

ประมุขสภาสูงออสเตรียเยือนไทยชื่นมื่น

นายไรน์ฮาร์ด โทดท์ (H.E. Mr. Reinhard Todt) ประธานวุฒิสภาออสเตรียนำคณะประกอบด้วยรองประธานวุฒิสภาออสเตรีย จำนวน ๖ คนเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยง ...

Read More »
สัมพันธ์ไทย – ออสเตรีย

สัมพันธ์ไทย – ออสเตรีย

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายไรน์ฮาร์ด โทดท์ (H.E. Mr. Reinhard Todt) ประธานวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐออสเตรียเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไ ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
‘นิคม’ย้ำเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

‘นิคม’ย้ำเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

3 กันยายน 2556 นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาให้ต้อนรับนายขิ่น อ่อง มิ้นท์ (H.E. U Khin Aung Myint) ประธานสภาชาติพันธุุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์     ในโอกาสเยือนไทยอย่าง ...

Read More »
scroll to top