วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภา ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  คณะผู้แทนสภานิติ...

  วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมปาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน คราคอฟ เมืองคราคอฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอก ...

 • สนช. เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (Pavilion) ในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

  สนช. เข้าเยี่ยมชมน...

  วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาโมร็อกโก กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยน ...

สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรับเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย

สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรับเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ให้การรับรอง นายโน ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ ให้การรับรอง นาย Matt Roberson

กมธ. การต่างประเทศ ให้การรับรอง นาย Matt Roberson

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ  ให้การรับรองนาย Matt Roberson อดีตรัฐมนตรีกระทรวงควบคุมแ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง ดร.วาเลรี ซาโดโค เอกอัครราชทูตวิสามัญสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรอง ดร.วาเลรี ซาโดโค เอกอัครราชทูตวิสามัญสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง ดร.วาเลรี ซาโดโค (H.E. Dr. Valery Sadokho) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนช. ร่วมประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว นำโดยพลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว พร้อมคณะ เดินทางไปประชุ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง นายลุตฟี ราอุฟ

ประธาน สนช. ให้การรับรอง นายลุตฟี ราอุฟ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายลุตฟี ราอุฟ (H.E. Mr. Lutfi Rauf) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะด้านเศรษฐกิจและการค้า ในการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๔

สนช. เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะด้านเศรษฐกิจและการค้า ในการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๔

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APP ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายอีโว ซีเบอร์ (H.E. Mr. Ivo Sieber) เอกอ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทวิภา ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔

สนช. ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม -๕๕๙ พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ...

Read More »
scroll to top