วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

กมธ.การคมนาคม เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการคมนาคมขนส่ง

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิกา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด จ.อุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด จ.อุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ ๑ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

Read More »
กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของเยาวชนไทยเพื่อพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อหารือในประเด็น “Issues on North Korean and South East China Sea”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติในการรับมือสาธารณภัยต่าง ๆ

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ IKEBUKURO LIFE SAFETY LEARNING CENTER, TOKYO FIRE DEPARTMENT ประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก บุญ ...

Read More »
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระอ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ...

Read More »
กมธ.สังคม ฯ รับหนังสือจากขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

กมธ.สังคม ฯ รับหนังสือจากขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง call center ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพ ...

Read More »
scroll to top