วันพุธ 26 กรกฎาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
ประธาน สนช. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ประธาน สนช. เข้าพบองคมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองคมนตรี ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ จำนวน ๗๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร รองประธานคณะกร ...

Read More »
สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่”

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องเบญจสิริ บอลรูม ๑ และ ๒ ชั้น ๕ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน พบปะหารือ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน พบปะหารือ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยกลุ่มมิตรภ ...

Read More »
รองประธาน กมธ. การพลังงาน สนช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครั้งที่ ๒๕ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

รองประธาน กมธ. การพลังงาน สนช. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ ร.๙ ครั้งที่ ๒๕ ณ วัดสามพระยาวรวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆรา ...

Read More »
สรุปรายงานการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

สรุปรายงานการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกิตติ วะสี ...

Read More »
สนช. ร่วมลงนาม MOU ความรู้ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองของไทยกับวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

สนช. ร่วมลงนาม MOU ความรู้ระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองของไทยกับวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อม ...

Read More »
scroll to top