วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว     ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      -    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

 • ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

  ประธาน สนช. ให้การ...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovich ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovic ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณ ...

Read More »
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย ณ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย ณ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย นำโดย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
ประธาน สนช. พร้อมด้วยสมาชิก สนช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ประธาน สนช. พร้อมด้วยสมาชิก สนช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิ ...

Read More »
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) สามารถ ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามบันทึกข้อตกลงวในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองฯ กับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามบันทึกข้อตกลงวในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองฯ กับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตก ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและคณะ

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและคณะ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโรวาน แรมซีย์ (Mr. Rowan R ...

Read More »
คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ สนช. รับมอบสิ่งของจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า”

คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ สนช. รับมอบสิ่งของจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบ ...

Read More »
คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิต ...

Read More »
scroll to top