วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชม ...

Read More »
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ กรุงเทพฯ จำนวน ๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบั ...

Read More »
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง (หน้าลิฟต์) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี ...

Read More »
สนช. สปท. และข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

สนช. สปท. และข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโก

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโก

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายไฆเม บีร์กิลิโอ ...

Read More »
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญก ...

Read More »
กมธ.เกษตรและสหกรณ์ ดูงานการเลี้ยงโคนม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กมธ.เกษตรและสหกรณ์ ดูงานการเลี้ยงโคนม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ฟาร์มโคนม (vn future milk) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย โฆษกคณะกรรมาธิ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. ร่วมงานวันอิฟตา ร่วมกับเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. ร่วมงานวันอิฟตา ร่วมกับเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิ ...

Read More »
อนุ กมธ.กิจการสตรี จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภูมิภาค ๔ ภาคของประเทศไทย ครั้งที่ ๕

อนุ กมธ.กิจการสตรี จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภูมิภาค ๔ ภาคของประเทศไทย ครั้งที่ ๕

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัต ...

Read More »
กมธ.การเกษตรฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับรองประธาน กมธ.เศรษฐกิจ สภาแห่งชาติเวียดนาม ณ สภาแห่งชาติเวียดนาม

กมธ.การเกษตรฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับรองประธาน กมธ.เศรษฐกิจ สภาแห่งชาติเวียดนาม ณ สภาแห่งชาติเวียดนาม

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สภาเเห่งชาติเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ ...

Read More »
scroll to top