วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรไทย

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนาย อุก บุญเชือน (H.E. Mr. Ouk Bunch ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ ช้าราชการและลูกจ้างประจำของ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ ช้าราชการและลูกจ้างประจำของ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต ...

Read More »
สมาชิก สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 

สมาชิก สนช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศฯ 

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นป ...

Read More »
คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะฯ ได้เ ...

Read More »
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “การฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี” ณ อาคารรัฐสภา ๑

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “การฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปี” ณ อาคารรัฐสภา ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายคีริล บาร์สกี เอก ...

Read More »
พบกับประเด็น “สนช. ผลักดันปัญหาชาวอุตรดิตถ์สู่การแก้ไขสำเร็จ” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง ๑๐ และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

พบกับประเด็น “สนช. ผลักดันปัญหาชาวอุตรดิตถ์สู่การแก้ไขสำเร็จ” ในรายการ “มองรัฐสภา” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิทัลทีวี ช่อง ๑๐ และสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประช ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าร ...

Read More »
กมธ.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

กมธ.ต่างประเทศ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ให้ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย 

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย 

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ ...

Read More »
scroll to top