วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จ.สระบุรี

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน ...

กมธ.การศาสนาฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับรองประธานคณะกรรมาธิการการวัฒนธรรมและการศึกษาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

กมธ.การศาสนาฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับรองประธานคณะกรรมาธิการการวัฒนธรรมและการศึกษาของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ เ ...

Read More »
คณะ สนช. ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การพัฒนาทางเทคโนโลยีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างไร” ในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะ สนช. ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การพัฒนาทางเทคโนโลยีจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างไร” ในการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล และพลเอก ชาตอุด ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ในฐานะห ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. ร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทน สนช. ร่วมการประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐-๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ในฐานะห ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบ ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๑ ปี การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๑ ปี การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ Lake’n Park ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการบริหารกลุ่ม ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. ร่วมการประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ ณ ราชอาณาจักรโมร๊อกโก

คณะผู้แทน สนช. ร่วมการประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ ณ ราชอาณาจักรโมร๊อกโก

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภาโมร็อกโก กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก คณะผู้แทน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นางกาญจนารัตน ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าพบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อเตรียมการก่อนเข้าร่วมประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑

คณะผู้แทน สนช. เข้าพบเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อเตรียมการก่อนเข้าร่วมประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานใหญ่องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ในฐา ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ เขตอีสานตอนใต้ จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More »
scroll to top