วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำน ...

Read More »
คณะ สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะ สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างแถลงการณ์ร่วมในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายสุพันธุ์ มงคลสุธี และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ร่วมประ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับสตรีของจังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร  ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีในคณะกรรมการโครงการสมาชิก ...

Read More »
ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เข้า ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ประธาน สนช. นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปยังกรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สุราษฎร์ธานี และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สุราษฎร์ธานี และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบา ...

Read More »
บันทึกการเสวนา เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ตอนที่ ๑

บันทึกการเสวนา เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ตอนที่ ๑

ติดตามบันทึกการเสวนา เรื่อง "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ตอนที่ ๑ โดย ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ได้ที่ ...

Read More »
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำน ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐภาเอเชีย (APA)

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ คน นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเ ...

Read More »
scroll to top