วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.นครสวรรค์

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.นครสวรรค์

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ณ บ้านหนองสะเอ้ง หมู่ ๑๒ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามว ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ชัยภูมิ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเพชรสำโรง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทย ...

Read More »
คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดเฉลียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประช ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสุขประพฤติ

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสุขประพฤติ

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่แล ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองแวง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จ ...

Read More »
กมธ.การกฎหมายฯ ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ กมธ.กิจการภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายสภาประชาชนแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กมธ.การกฎหมายฯ ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ กมธ.กิจการภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายสภาประชาชนแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ...

Read More »
สนช. ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “กฎหมายปราบปรามพนันบอล”

สนช. ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “กฎหมายปราบปรามพนันบอล”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมา ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะผู้แทน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะผู้แทน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยื่นหนังสือต่อ นายพงศ์ก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิก สนช. ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิก สนช. ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวั ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย และคณะ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย และคณะ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย พ ...

Read More »
scroll to top