วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • ผู้แทน สนช. รับหนังสือจาก ปธ. กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

  ผู้แทน สนช. รับหนั...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับหนัง ...

 • ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจรพร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน

  ที่ปรึกษาด้านการ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรร ...

เลขาธิการวุฒิสภา รับจดหมายขอให้ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีฯ

เลขาธิการวุฒิสภา รับจดหมายขอให้ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีฯ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย นำโดย นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้ประสานงาน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิ ...

Read More »
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (ภาคอีสาน)

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (ภาคอีสาน)

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและ ชวเลข เปิดโครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (ภาคอีสาน) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญ ...

Read More »
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๑

โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งท ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นำคณะถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย นำคณะถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายนัฑ ผาสุข ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้แทนในการนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพานพุ่มดอกไม้ในน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมเสวนา “ตอบโจทย์ : องค์กรตรวจสอบบนเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมเสวนา “ตอบโจทย์ : องค์กรตรวจสอบบนเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรในเวทีเสวนา เรื่อง "ตอบโจทย์ : องค์กรตรวจสอบบนเส้นทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ตาม ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และอดีตข้าราชการและลูกจ้างประจำ ศึกษาสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนารวมถึงประวัติศา ...

Read More »
คณาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เยือนสำนักงานฯ

คณาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม เยือนสำนักงานฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาระบบงานนิติบัญญัติ พร้อมด้วย  นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ ผู้อำนวยการสำนักการประชุม และนางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงา ...

Read More »
คณะบุคคลเข้าอวยพรรองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๖๒ ปี

คณะบุคคลเข้าอวยพรรองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๖๒ ปี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ คณะบุคคลเข้าอวยพรแด่นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๖๒ ปี ประกอบด้วย - ศาสตราจารย์พรเพช ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบของที่ระลึกให้สื่อมวลชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง มอบของที่ระลึกให้สื่อมวลชน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง มอบของที่ระลึกให้แก่สื่อมวลชน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ...

Read More »
scroll to top