วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
ต้อนรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมรัฐสภา โดยมี นายกฤช อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจ ...

Read More »
วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน ๒๕๕๔ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "ประธานวุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่อง ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัวระบบจอภาพ

วุฒิสภาเปิดตัวระบบจอภาพ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา เป็นประธานเปิดระบบจอภาพเผยแพร่ข้อมูลข่ ...

Read More »
วุฒิสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จเกี่ยวฯ

วุฒิสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จเกี่ยวฯ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ วุฒิสภา นำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พ ...

Read More »
เปิดตัวโลโก้ใหม่โทรทัศน์รัฐสภา

เปิดตัวโลโก้ใหม่โทรทัศน์รัฐสภา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดพิธีเปิดการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงจุ ...

Read More »
๒๑ ปี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๑ ปี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา คณะผู้บริหารและข้าราชการสำน ...

Read More »
เสียงจากประชาชนภาคเหนือต่อพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติฯ

เสียงจากประชาชนภาคเหนือต่อพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติฯ

วันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาจัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  เรื่อง  “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังค ...

Read More »
เยาวชนประชาธิปไตยฉะเชิงเทราศึกษาดูงานวุฒิสภา

เยาวชนประชาธิปไตยฉะเชิงเทราศึกษาดูงานวุฒิสภา

       วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการค่ายเยาวชนประชาธิปไตยสีข ...

Read More »
‘นิคม’ย้ำเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

‘นิคม’ย้ำเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่า

3 กันยายน 2556 นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาให้ต้อนรับนายขิ่น อ่อง มิ้นท์ (H.E. U Khin Aung Myint) ประธานสภาชาติพันธุุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์     ในโอกาสเยือนไทยอย่าง ...

Read More »
scroll to top