วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ประเด็นปรับแก้ร่างกฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่

  สนช. ให้สัมภาษณ์รา...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

  กมธ.การศึกษาและกา...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ทนายความชำนาญการกฎหมายระงับข้อพิพาท”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ทนายความชำนาญการกฎหมายระงับข้อพิพาท”

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การบริหารงานระงับข้อพิพาทในการให้บริการลูกความ” ให้แก่ผู้เ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทย ในประเด็น “มาตรการการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบัน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทย ในประเด็น “มาตรการการเทิดทูนและพิทักษ์สถาบัน”

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลอากาศ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทย ในประเด็น “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.แพร่ – จ.น่าน ได้อะไร?”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ จุดเปลี่ยนประเทศไทย ในประเด็น “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.แพร่ – จ.น่าน ได้อะไร?”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.แพร่ - ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ความเป็นมาของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติพบประชาชน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “Wisdom Talk” ในประเด็น “ความเป็นมาของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติพบประชาชน”

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Wisdom Talk" ประเด็น "ความเป็นมาของโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติชาติพบประชาชน" ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ คณะผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สนช. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ คณะผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียร ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิน อยู่ เป็น”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิน อยู่ เป็น”

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กิน อยู่ เป็น” เนื่องในโอกาสวันเบาหวานโลก ๒๕๕๘” ซึ่งคณะกรรมาธ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนการสอนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
สนช. แถลงข่าวการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กิจกรรม “ชิงช้าสวรรค์เทิดไท้องค์ราชัน”

สนช. แถลงข่าวการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กิจกรรม “ชิงช้าสวรรค์เทิดไท้องค์ราชัน”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐาน ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ ให้การรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการของผู้ประกอบการและแรงงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

กมธ. พาณิชย์ ให้การรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการของผู้ประกอบการและแรงงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษาคณ ...

Read More »
scroll to top