วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดินภูเขาถล่ม จ.น่าน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดินภูเขาถล่ม จ.น่าน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ ตำบลบ่อเกลือเหนือ และตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย ...

Read More »
โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุมสัปดาห์นี้ ๙-๑๐ ส.ค. ๖๑

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุมสัปดาห์นี้ ๙-๑๐ ส.ค. ๖๑

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่)” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับใหม่)” จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิ ...

Read More »
คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เดินทางไปศึกษารายละเอียดของสภาพพื้นที่ ณ จังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ เดินทางไปศึกษารายละเอียดของสภาพพื้นที่ ณ จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ นำโดย พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ รองประธานกรรมการ คนที ...

Read More »
คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เลขานุการผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” เขตดุสิต กรุ ...

Read More »
คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพื้นที่ทวงคืนผืนป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง บ้านกุฏิพระ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จัง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชั ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดชัยภูมิ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น ...

Read More »
ประธาน สนช. พร้อมด้วย สนช. เข้าพบเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

ประธาน สนช. พร้อมด้วย สนช. เข้าพบเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และพลเ ...

Read More »
scroll to top