วันพฤหัส , 18 มกราคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิกา ...

 • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

  คณะอนุกรรมการรวบ...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จั ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกา ...

 • หนังสือจดหมายเหตุ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ

  หนังสือจดหมายเหต...

  หนังสือจดหมายเหตุ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ โคร ...

๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย

๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกและเชิดชูเกียรติครบรอบ “๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ประชาธิปไตย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...

Read More »
ประธานวุฒิฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ประธานวุฒิฯ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ...

Read More »
ต้อนรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้การต้อนรับคณะกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมรัฐสภา โดยมี นายกฤช อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจ ...

Read More »
วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน ๒๕๕๔ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "ประธานวุฒิสภา" เพื่อถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่อง ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
วุฒิสภาเปิดตัวระบบจอภาพ

วุฒิสภาเปิดตัวระบบจอภาพ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา เป็นประธานเปิดระบบจอภาพเผยแพร่ข้อมูลข่ ...

Read More »
วุฒิสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จเกี่ยวฯ

วุฒิสภาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จเกี่ยวฯ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ วุฒิสภา นำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พ ...

Read More »
เปิดตัวโลโก้ใหม่โทรทัศน์รัฐสภา

เปิดตัวโลโก้ใหม่โทรทัศน์รัฐสภา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดพิธีเปิดการใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงจุ ...

Read More »
๒๑ ปี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๑ ปี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา คณะผู้บริหารและข้าราชการสำน ...

Read More »
เสียงจากประชาชนภาคเหนือต่อพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติฯ

เสียงจากประชาชนภาคเหนือต่อพรบ.กองทุนการออมแห่งชาติฯ

วันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาจัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  เรื่อง  “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังค ...

Read More »
scroll to top