วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • อนุฯ เตรียมการดำเนินงานในโครงการ สนช. พบประชาชน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) รับฟังปัญหาของประชาชนในการจัดเสวนา เรื่อง “สนช. พบประชาชนกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ)”

  อนุฯ เตรียมการดำเ...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ สมาคมชาวปักษ์ใต้ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กล ...

 • โครงการ สนช. พบประชาชน กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำคณะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการระบายน้ำเขตตลิ่งชัน

  โครงการ สนช. พบประ...

  วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนเหนือ) นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุต ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชม สนช.

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๘ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • สนช. กลุ่มมิตรภาพไทย-เบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมชมศาลรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรเบลเยียม

  สนช. กลุ่มมิตรภาพไ...

  วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายก ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือชะลอการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือชะลอการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากนายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยและคณะทำงานเครือข่ายประกันสัง ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ รับหนังสือเพื่อขอให้แก้กฎหมายควบคุมการขอทาน

ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ รับหนังสือเพื่อขอให้แก้กฎหมายควบคุมการขอทาน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจา ...

Read More »
ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ถวายบังคม ...

Read More »
ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์

ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี หนังสือพิมพ์ไทยโ ...

Read More »
ปลัดกระทรวงเกษตร เข้ายินดี ปธ. กมธ. เกษตร คนใหม่

ปลัดกระทรวงเกษตร เข้ายินดี ปธ. กมธ. เกษตร คนใหม่

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสได้รับเลือกให ...

Read More »
ปธ. กมธ. วิสามัญทวงหนี้ฯ รับหนังสือเพื่อขอให้ผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกหนี้

ปธ. กมธ. วิสามัญทวงหนี้ฯ รับหนังสือเพื่อขอให้ผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกหนี้

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. .... รับหนังสือจากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนา ...

Read More »
เลขาฯ เปิดอบรมพนักงานราชการของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา

เลขาฯ เปิดอบรมพนักงานราชการของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »
สนช. บุญสร้าง รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ

สนช. บุญสร้าง รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน รับหนังสือจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือคัดค้านถอดถอน “สมศักดิ์ – นิคม”

ประธาน สนช. รับหนังสือคัดค้านถอดถอน “สมศักดิ์ – นิคม”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และคณะ ...

Read More »
scroll to top