วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

ประธาน สนช. แถลงข่าว “การบังคับใช้ กม.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

ประธาน สนช. แถลงข่าว “การบังคับใช้ กม.ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ณ ห้องโถง ...

Read More »
สนช. ให้การรับรอง “รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร–ไทย”

สนช. ให้การรับรอง “รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร–ไทย”

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–สหราชอาณาจักร ให้การรับรอง นายมาร์ค พริทชาร์ด (Hon. Mr.Mark Pritchard) ...

Read More »
สนช. ร่วมงานเลี้ยง “วันชาติโมร็อกโก”

สนช. ร่วมงานเลี้ยง “วันชาติโมร็อกโก”

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  พลเรือเอก พลวัฒน์  สิโรดม สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โมร็อกโก ร่วมงานเลี้ยงวันชาติโมร็อกโก และเป็นผู้แทนประธานสภา ...

Read More »
ผู้บริหาร สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ “งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา”

ผู้บริหาร สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ “งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา”

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางวรารัตน์ อติแพทย์ รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยนางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระส ...

Read More »
ประธาน สนช. บันทึกเทปรายการ “อนาคตประเทศไทย”

ประธาน สนช. บันทึกเทปรายการ “อนาคตประเทศไทย”

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปรายการ "อนาคตประเทศไทย" ตอน "ส่องบทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" กำหนดออกอากาศวันที่ ๒๙ ...

Read More »
กมธ.สังคมฯ ศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็กพิการและทุพพลภาพ

กมธ.สังคมฯ ศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็กพิการและทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานด้านการดูแลเด็ก ...

Read More »
“ข้าราชการวุฒิสภา” ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

“ข้าราชการวุฒิสภา” ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางรัตนา ศรีสิยวรรณ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ พร้อมด้ายข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ ...

Read More »
เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล “๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล “๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล "๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ...

Read More »
“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

“สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ...

Read More »
เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ “๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ “๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๖๔ รูป ในงานบำเพ็ญกุศลแ ...

Read More »
scroll to top