วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สนช. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ พลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ลาว พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทวิภา ...

Read More »
ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพทำร้าย เข้าพบ รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เพื่อแสดงความขอบคุณ

ผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพทำร้าย เข้าพบ รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เพื่อแสดงความขอบคุณ

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้เสียหายจากกรณีถูกกลุ่มมิจฉาชีพทำร้ายร่างกายเพื่อชิงทรัพย์จนได้รับ บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวน ๒ ราย เข้าพบนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔

สนช. ร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม -๕๕๙ พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๔

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๔

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าท ...

Read More »
สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  ดังนี้ - ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ป ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการ สภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๓

สนช. เปิดโครงการ สภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ ในโคร ...

Read More »
คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ มอบ ส.ค.ส. พระราชทาน แก่ สนช.

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ มอบ ส.ค.ส. พระราชทาน แก่ สนช.

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เป็นผู้แทนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ปี ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬา อวยพรปีใหม่ รองประธาน สนช. คนที่สอง

กมธ. ศึกษาและกีฬา อวยพรปีใหม่ รองประธาน สนช. คนที่สอง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่นายพีระศักดิ ...

Read More »
scroll to top