วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ เข้าประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบาร์เซโลน่า เกี่ยวกับการจัดผังเมืองและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ราชอาณาจักรสเปน

  กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ กรุงกรุงบาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข  ประธานคณะกรรมาธิการ เข ...

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.นครพนม The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Nakhonphanom Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติมแก่ครู ข. จ.นครพนม The NLA provided knowledge of the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Nakhonphanom Province

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเผยแพร่ ให้ความรู้ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย Deputy Secretary-General of the Secretariat of the Senate attended the Workshop on the Cooperation in the Enhancement of Integrity in Thailand

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย Deputy Secretary-General of the Secretariat of the Senate attended the Workshop on the Cooperation in the Enhancement of Integrity in Thailand

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒๘ อาคารซอฟแวร์ปาร์ค สำนักงาน ป.ป.ท. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการ เสริมสร้างค ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The Second Vice-President of the NLA presided over the religious ceremony of merit- making on the occasion of the King Prajadhipok’s Commemoration Day

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The Second Vice-President of the NLA presided over the religious ceremony of merit- making on the occasion of the King Prajadhipok’s Commemoration Day

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงราชบพิธ เขตพระนคร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุป ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​แก่​ครู​ ข. จังหวัดปราจีนบุรี The NLA provided information about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Prachinburi Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​แก่​ครู​ ข. จังหวัดปราจีนบุรี The NLA provided information about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Prachinburi Province

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายศิระชัย โชติรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลโท กมล สุวภาพ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ ได้ร ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​แก่​ครู​ ข. จังหวัดสระบุรี The NLA provided information about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Saraburi Province

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคำถามเพิ่มเติม​แก่​ครู​ ข. จังหวัดสระบุรี The NLA provided information about the additional referendum question to volunteer trainers at the district level (Teachers of the Khor. Type) in Saraburi Province

วันที่ ๓๑​ พฤษภาคม ๒๕๕๙​ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี​ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนฯ กลุ่มจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้เก ...

Read More »
ประธาน​ สนช. นำคณะสนช. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The President of the NLA laid a wreath for paying homage to the Royal Statue of King Prajadhipok.

ประธาน​ สนช. นำคณะสนช. วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The President of the NLA laid a wreath for paying homage to the Royal Statue of King Prajadhipok.

วันที่​ ๓๐​ พฤษภาคม​ ๒๕๕๙​ ณ​ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
ประธาน​ สนช. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน The President of the NLA presided over the religious ceremony of merit – making

ประธาน​ สนช. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน The President of the NLA presided over the religious ceremony of merit – making

วันที่​ ๓๐​ พฤษภาคม​ ๒๕๕๙​ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑​ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ ...

Read More »
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ​ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว HRH Princess Soamsawali laid the wreaths for paying homage to King Prajadhipok

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ​ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว HRH Princess Soamsawali laid the wreaths for paying homage to King Prajadhipok

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙​ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพว ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชน จ.นครนายก The NLA Arranged a Public Hearing in Nakhon Nayok Province

สนช. ลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชน จ.นครนายก The NLA Arranged a Public Hearing in Nakhon Nayok Province

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก โปฎก บุนนาค ลงพื้นที่เพื่อรับฟังศึกษาดูงานและฟังปัญหาของประชาชน จำนวน ๒ จุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.นครนายก The Second Vice-President and Members of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People in Nakhon Nayok Province

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วย สนช. พบปะประชาชนในโครงการ สนช. พบประชาชน จ.นครนายก The Second Vice-President and Members of the NLA Held a Meeting in the NLA Meet People in Nakhon Nayok Province

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สน ...

Read More »
scroll to top