วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมระบบสื่อสารทางไกล ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานและตรวจเยี่ยมระบบสื่อสารทางไกล ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
กมธ. ศาสนาฯ จัดโครงการถวายสักการะพระชันษาชาตกาล ๑๐๒ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กมธ. ศาสนาฯ จัดโครงการถวายสักการะพระชันษาชาตกาล ๑๐๒ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรเ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือ กรณีขอให้ทบทวนและแก้ไขให้กลับเข้าไปรับราชการ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือ กรณีขอให้ทบทวนและแก้ไขให้กลับเข้าไปรับราชการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเครือข่ายวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายดุสิต พร้อมมิตร ประธานเครือข่ายฯ เ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม รับหนังสือ กรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพผู้ประกอบการรถเครน

กมธ. คมนาคม รับหนังสือ กรณีขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพผู้ประกอบการรถเครน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอกไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก นายสุทธิชัย ปิยรัตนวรกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการร ...

Read More »
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบร ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรื่องเล่าคนสภา”

เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรื่องเล่าคนสภา”

 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรื่องเล่าคนสภ ...

Read More »
สนช. ร่วมงานเกษียณอายุราชการ “เกษมสันต์…วันเกษียณ” ประจำปี ๒๕๕๘

สนช. ร่วมงานเกษียณอายุราชการ “เกษมสันต์…วันเกษียณ” ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีอำลาราชการของข้าราชการผู้เกษียณอายุ ในงาน “เกษมสันต์...วันเกษียณ” ประจำปี ๒๕๕ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมบรรยาย “บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ” แก่นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๙ สถาบันพระปกเกล้า

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมบรรยาย “บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ” แก่นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๙ สถาบันพระปกเกล้า

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “บทบาทฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เปิดงานกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM DAY)

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดงานกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM DAY)

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เปิดงานกิจกรรม “วันแห่งการเรียนรู้ (KM DAY)” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

  วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเพเทอร์ พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prugel) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนา ...

Read More »
scroll to top