วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน สนช.”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน สนช.”

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ขอเชิญรับชมรายการ WisdomTalk ในการสัมภาษณ์ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธานคณะทำงานพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตอน "การรั ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “กางแผน สนช. พบประชาชน ปี’59”

สนช. ให้สัมภาษณ์ประเด็น “กางแผน สนช. พบประชาชน ปี’59”

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ การคมนาคม สภานิ ...

Read More »
สนช. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สนช. ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรพระบา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดกิจกรรมฉลาดใช้ไอซีที

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดกิจกรรมฉลาดใช้ไอซีที

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ฉลาดใ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “จัดภูมิทัศน์เมืองใหม่ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “จัดภูมิทัศน์เมืองใหม่ เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
ประธาน สนช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

ประธาน สนช. ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ แยกเกียกกาย โดยระบุว่าการก่อ ...

Read More »
สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ประเด็น “พุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ”

สนช. ให้สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ประเด็น “พุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "พ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๙

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๙

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมฤทัยธำรง โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อย ...

Read More »
สนช. มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดสุรินทร์

สนช. มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน พลเอก ดนัย มีชูเวท ปร ...

Read More »
scroll to top