วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

  ประธาน สนช. รับหนั...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กก ...

 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ปทุมธานี

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสม ...

 • เอกสารข่าวการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

  เอกสารข่าวการประ...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งช ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายหัวข้อ “การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย”

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   คนที่หนึ่ง บรรยายในหัวข้อวิชา “การวิเคราะห์ร่างกฎหมาย” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “วุฒิบัตร ...

Read More »
สมาชิก สนช. มอบดินถมพร้อมวัสดุก่อสร้างให้แก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี

สมาชิก สนช. มอบดินถมพร้อมวัสดุก่อสร้างให้แก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดินถม จำนวน ๓๘ คันรถ พร้อมวัสดุก่อสร้าง รว ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

เลขาธิการวุฒิสภา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สอดคล้องกับประมว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานแม่สอด

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานแม่สอด

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมของเ ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงสรุปผลลงมติถอดถอน “นิคม – สมศักดิ์ – ยิ่งลักษณ์”

ประธาน สนช. แถลงสรุปผลลงมติถอดถอน “นิคม – สมศักดิ์ – ยิ่งลักษณ์”

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงสรุปผลการดำเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา นายส ...

Read More »
สนช. จัดงาน “ราตรีคนช่างฝัน สังสรรค์ สนช.”

สนช. จัดงาน “ราตรีคนช่างฝัน สังสรรค์ สนช.”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงาน "ราตรีคนช่างฝัน สังสรรค์ สนช. ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวการจัดงานการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระผู้ให้กำเนิดประชาธิปไตย”

ประธาน สนช. แถลงข่าวการจัดงานการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระผู้ให้กำเนิดประชาธิปไตย”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถา ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา รับจดหมายขอให้ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีฯ

เลขาธิการวุฒิสภา รับจดหมายขอให้ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีฯ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย นำโดย นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้ประสานงาน ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิ ...

Read More »
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (มุสลิม)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (ภาคอีสาน)

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (ภาคอีสาน)

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและ ชวเลข เปิดโครงการชวเลขสัญจร ๔ ภาค (ภาคอีสาน) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญ ...

Read More »
scroll to top