วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ผู้แทน สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ. สุพรรณบุรี

  ผู้แทน สนช. และข้า...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา สมาชิกสภานิติบัญญัติแ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้ ...

 • คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะนักศึกษาคณะมน...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียน จ.สตูล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะครูผู้สอนอิสล...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ - เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะครูผู้สอนอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา และนักเรียนตัวแทนของสมาคมที่ได้รับราง ...

บันทึกเทปถวายพระพร

บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยประธ ...

Read More »
ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ...

Read More »
เปิดตัว “Senators Blog”

เปิดตัว “Senators Blog”

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด “บล็อกสมาชิกวุฒิสภา Senators Blog” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่ ...

Read More »
ร่วมพิธีสัตตมวาร

ร่วมพิธีสัตตมวาร

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวารถวายพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆร ...

Read More »
กฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารแ ...

Read More »
สรงน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

สรงน้ำพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมสรงน้ำและฟังสวด ...

Read More »
ประมุขสภาสูงออสเตรียเยือนไทยชื่นมื่น

ประมุขสภาสูงออสเตรียเยือนไทยชื่นมื่น

นายไรน์ฮาร์ด โทดท์ (H.E. Mr. Reinhard Todt) ประธานวุฒิสภาออสเตรียนำคณะประกอบด้วยรองประธานวุฒิสภาออสเตรีย จำนวน ๖ คนเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยง ...

Read More »
๒๓ ตุลา วันปิยมหาราช

๒๓ ตุลา วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ...

Read More »
สร้างประสิทธิภาพการทำงาน

สร้างประสิทธิภาพการทำงาน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรและวิทยากรที่ปฏิบัต ...

Read More »
สัมพันธ์ไทย – ออสเตรีย

สัมพันธ์ไทย – ออสเตรีย

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายไรน์ฮาร์ด โทดท์ (H.E. Mr. Reinhard Todt) ประธานวุฒิสภาแห่งสาธารณรัฐออสเตรียเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไ ...

Read More »
scroll to top