วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

เลขาฯ วุฒิสภา บันทึกเทปรายการ “ซูมอิน” ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น”

เลขาฯ วุฒิสภา บันทึกเทปรายการ “ซูมอิน” ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น”

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา บันทึกเทปรายการ "ซูมอิน" ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเครือข่ายสตรี ๔ ภาค เพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเครือข่ายสตรี ๔ ภาค เพื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากเครือข่ายสตรี ๔ ภาค ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง นำโดย นางสุรีย์ ไชยสุกุม ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สนช. ร่วมประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๗ ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจัก ...

Read More »
ประธาน สนช. รับมอบเสื้อ “BIKE for MOM ปั่นเพื่อแม่” และเข็มกลัดพระราชทาน

ประธาน สนช. รับมอบเสื้อ “BIKE for MOM ปั่นเพื่อแม่” และเข็มกลัดพระราชทาน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ในโครงการการรณรงค์และสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขั ...

Read More »
“สนช. และ เลขาฯ วุฒิสภา” เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘”

“สนช. และ เลขาฯ วุฒิสภา” เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘”

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกจากสภา ...

Read More »
กมธ. การพลังงาน รับหนังสือร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประมูลขุดเจาะน้ำมัน

กมธ. การพลังงาน รับหนังสือร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประมูลขุดเจาะน้ำมัน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ รับหนังสือจากนาย Wang Jianhua ผู้จัดการทั่วไป ตัวแทนบร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาสดุดี “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันรพี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาสดุดี “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” วันรพี

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง วางพวงมาลาเพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราช ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อแม่” (BIKE FOR MOM)

เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อแม่” (BIKE FOR MOM)

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และผู้แทนส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน ๑๐๗ หน่วยงาน ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดและเข็มกลัดพระราชทาน กิจกรรมจัก ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือ “เสนอข้อคิดเห็นต่อการพิจารณา พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ….”

กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือ “เสนอข้อคิดเห็นต่อการพิจารณา พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ….”

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากสมาคมทางสายกลาง นำโด ...

Read More »
สนช. “บรรยายพิเศษ” แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

สนช. “บรรยายพิเศษ” แก่คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ ...

Read More »
scroll to top