วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำปาง

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกส ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไท ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลโครงการบริหารจัดการน้ำ จ.หนองคาย

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นำโดย นายพีระศักดิ์ ...

Read More »
รองประธาน สนช. นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๒

รองประธาน สนช. นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๒

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมจำนวน ๘ คน เดินทางไปเข้า ...

Read More »
ประธาน กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือเพื่อขอให้ทบทวนการเปิดเสรีนำเข้าพันธุ์สัตว์ (ไก่ไข่)

ประธาน กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือเพื่อขอให้ทบทวนการเปิดเสรีนำเข้าพันธุ์สัตว์ (ไก่ไข่)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายมงคล พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงาน “อนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๘

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงาน “อนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในงาน "อนุรักษ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๒ รูป ที่อุปส ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายจำนงค์ หนูพันธ์ ขบวนกา ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ เข้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธาน สนช. นำคณะ เข้าถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการฝ่ายการเมือง และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการวุฒิสภา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ ในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ลงนามไว้อาลัยต่อการอสัญกรรม “ลี กวน ยู”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ลงนามไว้อาลัยต่อการอสัญกรรม “ลี กวน ยู”

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามไว้อาลัยต่อการ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

รองเลขาธิการวุฒิสภา รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา รับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกา ...

Read More »
scroll to top