วันศุกร์ , 17 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาบรรจุทนายความเข้าทำหน้าที่ร่วมสอบสวนในชั้นสอบสวนในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….

  ที่ปรึกษาด้านการ...

  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายประพัฒน์ ปัญญาวัฒนานนท์ นายวิทยา จงวรกุล ทนายความ และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึ ...

 • สนช. กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  สนช. กล่าวเปิดพร้อ...

  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโคร ...

 • สนช. พร้อมด้วยบุคลากรรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. พร้อมด้วยบุคล...

  วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลั ...

 • กมธ.การต่างประเทศ ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

  กมธ.การต่างประเทศ ...

  วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เชิญ H.E. Mr. Brian ...

ประธาน กมธ. พาณิชย์ฯ รับหนังสือจากตัวแทนชมรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

ประธาน กมธ. พาณิชย์ฯ รับหนังสือจากตัวแทนชมรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายเบญจพงษ์ โลห์ชิตกุล ตัวแทนชมรมเหล็ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง รับหนังสือจากนายชัยมงคล ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอแนวทาง ...

Read More »
เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เข้าพบประธาน สนช. เพื่ออำลาตำแหน่ง

เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เข้าพบประธาน สนช. เพื่ออำลาตำแหน่ง

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง นางจอสลิน เอส บาทูน-การ์เซีย (H.E. ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธาน ป.ป.ช.

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธาน ป.ป.ช.

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช ...

Read More »
ประธาน กมธ. พลังงาน รับหนังสือเพื่อขอให้แจ้งยกเลิกสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑

ประธาน กมธ. พลังงาน รับหนังสือเพื่อขอให้แจ้งยกเลิกสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากพันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
ประธาน กมธ. วิสามัญฯ พ.ร.บ. ประกันสังคม รับหนังสือจากเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน

ประธาน กมธ. วิสามัญฯ พ.ร.บ. ประกันสังคม รับหนังสือจากเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รับหนังสือจากนายมนัส โกศล ผู้ประสานงานเครือข่ายประ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนประชาชนจังหวัดชลบุรี

กมธ. คมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนประชาชนจังหวัดชลบุรี

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายธานี อ่อนละเอียด รองโฆษกคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายสมควร นกหงษ์ ตัวแทนประชาชน ตำบลหนองปรือ และตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง ...

Read More »
โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓

โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓

วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยาย “บทบาทหน้าที่ของรัฐสภาและความสัมพันธ์กับรัฐบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยาย “บทบาทหน้าที่ของรัฐสภาและความสัมพันธ์กับรัฐบาลและการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายนิติบัญญัติ”

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของรัฐสภาและความสัมพันธ์กับรัฐบาลและการปฏ ...

Read More »
๔ สนช. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

๔ สนช. รับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔ ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายตวง อันทะไชย และผู้ช่วยศาสตราจารย ...

Read More »
scroll to top