วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๘

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร. ๘

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสิทธิพร สท้านไตรภพ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก พระพุทธอิสระ ขอสนับสนุนการแก้ไข รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก พระพุทธอิสระ ขอสนับสนุนการแก้ไข รธน.(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก พระพุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ ...

Read More »
ประธาน สนช. และผู้บริหาร สนง.เลขาธิการวุฒิสภา “มอบดอกไม้” อวยพรวันคล้ายวันเกิด

ประธาน สนช. และผู้บริหาร สนง.เลขาธิการวุฒิสภา “มอบดอกไม้” อวยพรวันคล้ายวันเกิด

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดอกไม้อวยพรแด่ รศ.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง ในโอกาสวันคล้ายว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของทนายความ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ “การเตรียมความพร้อมของทนายความ”

    วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อมและ ...

Read More »
ประธาน กมธ.การสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ดูงานด้านการแพทย์”

ประธาน กมธ.การสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ “ดูงานด้านการแพทย์”

  ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน

  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง นายซุน เจียเจิ้ง ( ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ต้อนรับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

เลขาธิการวุฒิสภา ต้อนรับเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบกระเช้าที่ระลึกจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ (จังหวัดพร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมโครงการของสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมโครงการของสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดโครงการของสมาชิกเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ที่ได้รับการสนับสนุ ...

Read More »
รองประธาน สนช. รับหนังสือจากคณะบุคคล ๒ คณะ

รองประธาน สนช. รับหนังสือจากคณะบุคคล ๒ คณะ

    วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง รับหนังสือจากคณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ ดังนี้   - เครือข่ายสุรากลั่นชุมชนแห่งประเ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือจากสมาคมการเกษตรชายแดนบูรพา

ประธาน กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือจากสมาคมการเกษตรชายแดนบูรพา

    วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก นายมนตรี คำพล นายกสมาคมเ ...

Read More »
scroll to top