วันพฤหัส , 21 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และบุคลากรของ...

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

 • สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนาม MOU ร่วมกับ ๓ ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต

  สนง. เลขาธิการวุฒิ...

  วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เลขาธิการวุฒิสภา มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการว ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารสุขประพฤติ

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสุขประพฤติ

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ ...

เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

เสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย”

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาประชาธิปไตย “ทางออกประเทศไทย” โดยมีนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเ ...

Read More »
งานสโมสรสันนิบาต

งานสโมสรสันนิบาต

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริห ...

Read More »
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกว ...

Read More »
ลงนามถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง ...

Read More »
รับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประชาชนจีน

รับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประชาชนจีน

วันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ให้การรับรอง นายหลิว เสี่ยวเฟิง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองของประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสเดินทางมา ...

Read More »
วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง หม่อมร ...

Read More »
วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ ๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในอภ ...

Read More »
วุฒิสภาพบประชาชน

วุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” โดยมี นายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมี ...

Read More »
พิธีสัตตมวารฯ

พิธีสัตตมวารฯ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพประจำสัตตมวาร (ทุก ๗ วัน) สม ...

Read More »
บันทึกเทปถวายพระพร

บันทึกเทปถวายพระพร

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยประธ ...

Read More »
scroll to top