วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • กมธ.การต่างประเทศ ประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

  กมธ.การต่างประเทศ ...

  วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เชิญ H.E. Mr. Brian ...

 • ประธาน สนช. นำคณะสนช. ประชุมร่วมกับองค์กรลูกเสือแห่งสวีเดน เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙

  ประธาน สนช. นำคณะส...

  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะรองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก คนที่หนึ่ง และพลเอ ...

 • ผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ จากสาธารณรัฐยูกันดาและอินเดีย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ผู้เข้าร่วมหลักส...

  วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ รัฐสภา คณะผู้เข้าร่วม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” (Good Governance for Effective Provisions & Delivery of Publ ...

 • ประธาน สนช. พร้อมด้วย สนช. เข้าพบเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

  ประธาน สนช. พร้อมด...

  วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และพลเอ ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร – ไทย

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายโรเจอร์ กอดซิฟ (Mr. Roger Godsiff) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

ประธาน สนช. รับหนังสือจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากหลวงปู่พุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อเสนอ คว ...

Read More »
สมาชิก สนช. รับมอบดอกไม้และสายรัดข้อมือจากกลุ่มคนรักสัตว์

สมาชิก สนช. รับมอบดอกไม้และสายรัดข้อมือจากกลุ่มคนรักสัตว์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลุ่มคนรักสัตว์ นำโดย นางสาวชลลดา เมฆราตรี ประธานมูลนิธิ เดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) มอบดอกไม้และสายรัดข้อมือให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สนับ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธาน “งานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๕๗”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธาน “งานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๕๗”

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในงานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดนางชี มาปร ...

Read More »
ประธาน สนช. รับมอบหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี”

ประธาน สนช. รับมอบหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี”

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี" พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ดีวีดี) ซึ่ง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือผลักดันร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือผลักดันร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ….

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากนายเชษฐา มั่นคง ตัวแทนเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมยินดี ๗ ปี ASTV

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมยินดี ๗ ปี ASTV

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗ ปี หนังสือพิมพ์ ASTV ผ ...

Read More »
ประธานและรองประธาน สนช. แสดงความยินดีประธานและรองประธานสภาปฏิรูปฯ

ประธานและรองประธาน สนช. แสดงความยินดีประธานและรองประธานสภาปฏิรูปฯ

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และนายพีระศักดิ์ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง   "๘ ทศวร ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

ประธาน สนช. รับหนังสือขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่า นำโดย นายเอ็นวิน วิค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อขอให้ ...

Read More »
scroll to top