วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • โฆษก วิป สนช. แถลงรายละเอียดการประชุม สนช. ๒๗-๒๘ กันยายน นี้

  โฆษก วิป สนช. แถลงร...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธ ...

 • คณะบุคคลเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้านและขอให้สนช. ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี)

  คณะบุคคลเข้ายื่น...

           วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายปารเมศ โพธารากุล ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจอาชีวะซ่อมแซมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จ. ฉะเชิงเทรา

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเขาสะท้อนบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชา ...

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณี กมธ. ยกร่าง รธน. ในสัดส่วน สนช. และการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณี กมธ. ยกร่าง รธน. ในสัดส่วน สนช. และการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าว ๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑) การเลือก กมธ.ยกร่าง รธน. ในสัดส่วนของ สนช. จำนวน ๕ คน  ๒) ป.ป ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘”

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตร ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตโปแลนด์

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตโปแลนด์

วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเซนอน คุชจิแอค (H.E. Mr. Zenon Kuchciak) เอกอัครราชทูตวิสา ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตสิงคโปร์

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตสิงคโปร์

วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตวิ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตญี่ปุ่น

ประธาน สนช. ให้การรับรองทูตญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายชิเกะคะสุ ซะโต (H.E. Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง บรรยายพิเศษ “ความร่วมมือระหว่าง สนช. และสภาเกษตรกรฯ”

รองประธาน สนช. คนที่สอง บรรยายพิเศษ “ความร่วมมือระหว่าง สนช. และสภาเกษตรกรฯ”

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้รับเชิญจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้บรรยายพิเศษเรื่อง "ความร่วมมือระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือชะลอการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือชะลอการลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากนายมนัส โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยและคณะทำงานเครือข่ายประกันสัง ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ รับหนังสือเพื่อขอให้แก้กฎหมายควบคุมการขอทาน

ประธาน กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ รับหนังสือเพื่อขอให้แก้กฎหมายควบคุมการขอทาน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจา ...

Read More »
ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ถวายบังคม ...

Read More »
ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์

ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี หนังสือพิมพ์ไทยโ ...

Read More »
scroll to top