วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” ณ จังหวัดจันทบุรี

  สมเด็จพระเทพรัตน...

  วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลา ...

 • รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพวงมาลาและกล่าวสดุดีฯ ในงานรำลึก ๑๔ ตุลา ประจำปี ๒๕๖๑

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕ นาฬิกา ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

 • ประธาน สนช. ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

  ประธาน สนช. ร่วมพิ...

  วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ...

 • ประธาน สนช. พร้อมด้วยบุคลากร สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๘๙๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

  ประธาน สนช. พร้อมด...

  วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงา ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย จัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห ...

Read More »
สนช. และ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สนช. และ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมพิธีเปิดการประชุม LAWASIA Conference

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมพิธีเปิดการประชุม LAWASIA Conference

วันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมพิธีเปิดการประชุม LAWASIA Conference ครั้งที่ ๒๗ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารการปกครองฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารการปกครองฯ

วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก ว่าที่ ร.ต. เรวัต เครือบุดดีมหาโชค และคณะ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสนั ...

Read More »
การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ ๘

การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) ครั้งที่ ๘

การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (ASEP) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุก ๒ ปี และเป็นองค์กรการประชุมของรัฐสภาระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งที่รัฐสภาไทยเป็นผู้ร่วมก่อต ...

Read More »
สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่

สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่

จากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จำนวน ๒๘ คน สำนักงานเลขาธิการวุ ...

Read More »
รองเลขาฯ วุฒิสภา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองเลขาฯ วุฒิสภา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบ ...

Read More »
ไทยและเมียนมาร์พร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกัน

ไทยและเมียนมาร์พร้อมให้ความร่วมมือระหว่างกัน

การเยือนเมียนมาร์ของนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑๙ คน ระหว่างวันท ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการอบรม “พัฒนาข้าราชการรัฐสภาฯ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการอบรม “พัฒนาข้าราชการรัฐสภาฯ”

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งวิทยากรให้ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนา “ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนา “ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ”

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เปิดการเสวนา เรื่อง "ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ" ซึ่งคณะกรรมการท ...

Read More »
scroll to top