วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ จัดงานนิทรรศการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหล ...

 • สนช. ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

  สนช. ร่วมงานอุ่นไอ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรรมการสนับสนุนการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ) พร้ ...

 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน กมธ. สิทธิมนุษยชนฯ ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล

  ที่ปรึกษาด้านการ...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้ ...

ปธ. กมธ. วิสามัญทวงหนี้ฯ รับหนังสือเพื่อขอให้ผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกหนี้

ปธ. กมธ. วิสามัญทวงหนี้ฯ รับหนังสือเพื่อขอให้ผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองลูกหนี้

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. .... รับหนังสือจากคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนา ...

Read More »
เลขาฯ เปิดอบรมพนักงานราชการของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา

เลขาฯ เปิดอบรมพนักงานราชการของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »
สนช. บุญสร้าง รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ

สนช. บุญสร้าง รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน รับหนังสือจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือคัดค้านถอดถอน “สมศักดิ์ – นิคม”

ประธาน สนช. รับหนังสือคัดค้านถอดถอน “สมศักดิ์ – นิคม”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และคณะ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ประธาน สนช. รับข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมรำลึกวีรชน ๑๔ ตุลา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมรำลึกวีรชน ๑๔ ตุลา

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชนรำลึกเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ในฐานะหัวหน้าคณะฯ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๘ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดน

ประธาน สนช. ให้การรับรอง ที่ปรึกษากษัตริย์สวีเดน

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายฟิลลิป สเวน โซเรนเซน ที ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากนางสาวอุษา เลิศศรีสันทัด ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาชน เพื่อขอให้ส ...

Read More »
scroll to top