วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอเสนอร่าง พ.ร.บ อนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ….

  สมาคมอนุรักษ์และ...

  วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่ไทย นำโดย นายเลิศชาย หอบรรลือกิจ นายกสมาคม กับคณะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมาย ยื่นหนังสื ...

 • คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา จัดพิธีมอบรางวัลและรับเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา

  คณะกรรมการจริยธร...

  วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา จัดพิธีมอบรางวัลและรับเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ...

 • ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

  ประธาน สนช. เป็นปร...

  วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าร ...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายฯ

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนั ...

Read More »
เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ประธานวุฒิสภา เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้ร่ ...

Read More »
ประธานวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน

ประธานวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาจีน

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรอง ศาสตราจารย์ เจี่ย อี้หมินและคณะผู้บริหารขอ ...

Read More »
เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

เสียงจากประชาชนภาคอีสานต่อพรบ.กองทุนการออมฯ

วันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา จัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน  เรื่อง  “สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบั ...

Read More »
ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ปธ.วุฒิฯ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยีอนประชาชนในโครงการ  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ซึ่งเป็นการออกหน่วย ...

Read More »
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕  นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุ ...

Read More »
เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

เชิญปธ.วุฒิฯ ร่วมสภาปฏิรูปฯ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา รับหนังสือจากนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเชิญเข้าร่วมสภาปฏิรูปการเมือง ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ...

Read More »
เปิด Senate SMS Line

เปิด Senate SMS Line

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งาน  “Senate  SMS  Line”  ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา  เพื่อ ...

Read More »
วางพวงมาลาฯ “วันรพี”

วางพวงมาลาฯ “วันรพี”

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา  คนที่หนึ่ง  และนายสมัคร  เชาวภานันท์  สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเลขาธิ ...

Read More »
ปธ.รัฐสภาหญิงคนแรกสิงคโปร์เยือนไทย

ปธ.รัฐสภาหญิงคนแรกสิงคโปร์เยือนไทย

๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  รัฐสภาไทยจะให้การรับรองนางฮาลิมา  ยาข็อบ  (H.E.  Mrs.  Halimah  Yacob)  ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และคณะ  ซึ่งขอเข้าพบปะสนทนากับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาล่างและสภา ...

Read More »
scroll to top