วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
AIPA – ASEAN Interface

AIPA – ASEAN Interface

AIPA–ASEANInterface เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธานรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) กับประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลชาติสมาชิก ...

Read More »
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๒๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการรับหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมสุดย ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้า ...

Read More »
ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

จากการเยือนมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีประชากรประมาณ ๒๙ ล้านคน และมีพรมแดนติดกับจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เมื่อช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ...

Read More »
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

ภายหลังการเยือนสปป.ลาว ระหว่าง ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ประทับใจสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและหยั่งร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

 รองเลขาธิการวุฒิสภา นายสิทธิพร สท้านไตรภพ จะนำคณะข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒๓ คน เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภา ...

Read More »
สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งสร้างเครือข่ายและหาลู่ทางเชื่อมมิตรภาพกับสำนักงานสนับสนุน งานด้านนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
scroll to top