วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงประกอบพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี ๒๕๖๑

  สมเด็จพระเจ้าอยู...

  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเที ...

 • พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี ประธาน สนช. เฝ้าฯ รับเสด็จ 

  พระเจ้าอยู่หัว เส...

  วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ ธั ...

 • ประธาน สนช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑

  ประธาน สนช. ร่วมพิ...

  วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป เนื่องใน ...

 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

สนช. บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สนช. บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศัก ...

Read More »
สนช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสร้อยทอง

สนช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสร้อยทอง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ...

Read More »
ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ถวายบังคม ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการวุฒิสภานำข้าราชการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนา ...

Read More »
ประธาน สนช. เปิดงาน “สภานิติบัญญัติไทย ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที”

ประธาน สนช. เปิดงาน “สภานิติบัญญัติไทย ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน "สภานิติบัญญัติไทย ลดใช้กระดาษ ฉลาดใช้ไอซีที" พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติค ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย จัดงานถวายสักการะฉลองพระชันษาชาตกาล ๑๐๑ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมห ...

Read More »
สนช. และ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สนช. และ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริ ...

Read More »
รองเลขาฯ วุฒิสภา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองเลขาฯ วุฒิสภา วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" เพื่อถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบ ...

Read More »
๒๒ ปี วันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๒ ปี วันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ ๒๒ โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุ ...

Read More »
ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๑๖ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ...

Read More »
scroll to top