วันพุธ , 26 กันยายน 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. ให้การ...

  วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองมาดาม หลี่ ปิน (Mad ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำสมาชิก สนช. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งช ...

 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่ ...

ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

ประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๑๖ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ...

Read More »
เลขาฯ สภา ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เลขาฯ สภา ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ทำเนียบรัฐบาล นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้งสองสำนักงานฯ ประกอบด้วย รองเล ...

Read More »
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทยโดยมี นายพรเพชร    วิชิตชลชัย ประธา ...

Read More »
พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
สนช. ลงนามถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

สนช. ลงนามถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" ณ มณฑลพิธีท้อ ...

Read More »
สนช. ร่วมงาน “แม่ผู้ให้” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สนช. ร่วมงาน “แม่ผู้ให้” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมพิธีเปิดงาน "แม่ผู้ให้" เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕ ...

Read More »
รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอ ...

Read More »
scroll to top