วันเสาร์ , 24 มีนาคม 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิกา ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ ในนาม สนช. เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการ ...

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

  สมเด็จพระเจ้าอยู...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพร ...

 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากประธาน ...

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้า ...

Read More »
ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

จากการเยือนมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีประชากรประมาณ ๒๙ ล้านคน และมีพรมแดนติดกับจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เมื่อช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ...

Read More »
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

ภายหลังการเยือนสปป.ลาว ระหว่าง ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ประทับใจสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและหยั่งร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

 รองเลขาธิการวุฒิสภา นายสิทธิพร สท้านไตรภพ จะนำคณะข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒๓ คน เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภา ...

Read More »
สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งสร้างเครือข่ายและหาลู่ทางเชื่อมมิตรภาพกับสำนักงานสนับสนุน งานด้านนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
scroll to top