วันพุธ , 20 มิถุนายน 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • เลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

  เลขาธิการวุฒิสภา...

  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุ ...

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ ...

  วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระรา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐ๆ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และพลเอก สุรวัช บุตรวงษ ...

 • สนช. นำข้าราชการวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  สนช. นำข้าราชการวา...

  วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งช ...

ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้บริหารระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๙ คน จากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพา ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (English ...

Read More »
ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (E ...

Read More »
AIPA – ASEAN Interface

AIPA – ASEAN Interface

AIPA–ASEANInterface เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธานรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) กับประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลชาติสมาชิก ...

Read More »
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๒๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการรับหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมสุดย ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้า ...

Read More »
ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

จากการเยือนมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีประชากรประมาณ ๒๙ ล้านคน และมีพรมแดนติดกับจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เมื่อช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ...

Read More »
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

ภายหลังการเยือนสปป.ลาว ระหว่าง ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ประทับใจสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและหยั่งร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

 รองเลขาธิการวุฒิสภา นายสิทธิพร สท้านไตรภพ จะนำคณะข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒๓ คน เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภา ...

Read More »
สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งสร้างเครือข่ายและหาลู่ทางเชื่อมมิตรภาพกับสำนักงานสนับสนุน งานด้านนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ...

Read More »
scroll to top