วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่ ...

 • ประธาน สนช. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

  ประธาน สนช. ร่วมลง...

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หน ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย 

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย สมาชิกสภ ...

รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (English ...

Read More »
ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (E ...

Read More »
AIPA – ASEAN Interface

AIPA – ASEAN Interface

AIPA–ASEANInterface เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธานรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) กับประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลชาติสมาชิก ...

Read More »
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๒๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการรับหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมสุดย ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้า ...

Read More »
ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

จากการเยือนมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีประชากรประมาณ ๒๙ ล้านคน และมีพรมแดนติดกับจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เมื่อช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ...

Read More »
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

ภายหลังการเยือนสปป.ลาว ระหว่าง ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ประทับใจสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและหยั่งร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

 รองเลขาธิการวุฒิสภา นายสิทธิพร สท้านไตรภพ จะนำคณะข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒๓ คน เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภา ...

Read More »
สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งผูกมิตรกับอาเซียน

สนง.วุฒิสภาเร่งสร้างเครือข่ายและหาลู่ทางเชื่อมมิตรภาพกับสำนักงานสนับสนุน งานด้านนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ...

Read More »
“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“บทบาทของ AIPA ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

17-23 กันยายน 2556 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่งในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมียอ รองศาสตราจาร ...

Read More »
scroll to top