วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงประกอบพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปี ๒๕๖๑

  สมเด็จพระเจ้าอยู...

  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเที ...

 • พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี ประธาน สนช. เฝ้าฯ รับเสด็จ 

  พระเจ้าอยู่หัว เส...

  วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ ธั ...

 • ประธาน สนช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑

  ประธาน สนช. ร่วมพิ...

  วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๕๐๐ รูป เนื่องใน ...

 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

เลขาฯ สภา ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

เลขาฯ สภา ร่วมแสดงความยินดีแด่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

วันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ทำเนียบรัฐบาล นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ผู้บริหารทั้งสองสำนักงานฯ ประกอบด้วย รองเล ...

Read More »
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๙ ของประเทศไทยโดยมี นายพรเพชร    วิชิตชลชัย ประธา ...

Read More »
พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
สนช. ลงนามถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

สนช. ลงนามถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" ณ มณฑลพิธีท้อ ...

Read More »
สนช. ร่วมงาน “แม่ผู้ให้” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สนช. ร่วมงาน “แม่ผู้ให้” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมพิธีเปิดงาน "แม่ผู้ให้" เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕ ...

Read More »
รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ได้เดินทางเพื่อศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดย นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนระบบงานนิติบัญญัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอ ...

Read More »
ผู้บริหารระดับสูงกัมพูชาเรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติของไทย

ผู้บริหารระดับสูงกัมพูชาเรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติของไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา จำนวน ๙ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระท ...

Read More »
scroll to top