วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชน

คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชน

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ (ร.๒๑ รอ.) จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ สนช. และคณะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีการเสนอแผนงานการร่วมงานของทั้งสองสภา

กมธ. การต่างประเทศ สนช. และคณะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีการเสนอแผนงานการร่วมงานของทั้งสองสภา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าพบปะและประชุมทวิภาคีกั ...

Read More »
กมธ. ต่างประเทศ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขอรับการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

กมธ. ต่างประเทศ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขอรับการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕ ...

Read More »
กมธ. โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อติดตามความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ

กมธ. โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อติดตามความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะ สนช. และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

ประธาน สนช. นำคณะ สนช. และข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สมาชิกสภา ...

Read More »
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระ ...

Read More »
ประธาน สนช. วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

ประธาน สนช. วางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ หน้าตึกรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม " ...

Read More »
scroll to top