วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่ในประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่ในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเหวียน ตัด ถั่น ...

Read More »
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF ...

Read More »
คณะสมาชิก สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

คณะสมาชิก สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ  พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนนำคณ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ สนช. ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ สนช. ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขา ...

Read More »
กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชน

คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชน

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ (ร.๒๑ รอ.) จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ สนช. และคณะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีการเสนอแผนงานการร่วมงานของทั้งสองสภา

กมธ. การต่างประเทศ สนช. และคณะหารือกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีการเสนอแผนงานการร่วมงานของทั้งสองสภา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าพบปะและประชุมทวิภาคีกั ...

Read More »
กมธ. ต่างประเทศ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขอรับการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

กมธ. ต่างประเทศ สนช. เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขอรับการสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕ ...

Read More »
กมธ. โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อติดตามความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ

กมธ. โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อติดตามความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ ...

Read More »
scroll to top