วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: สรรหา แต่งตั้ง

Feed Subscription
 • ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  ขอเชิญส่งข้อมูล ข...

  วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได ...

 • ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีสมาชิก สนช. เข้าชื่อเสนอร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นการคัดเลือกผู้ตรวจการการเลือกตั้ง

  ประธาน สนช. แถลงข่...

  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส ...

 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.

  สรุปผลการประชุมค...

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ ...

 • ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

  ประธาน สนช. แถลงข่...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง ...

17 คน ชิงชัยเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

17 คน ชิงชัยเก้าอี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้สรุปรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการสรรหาเป็น ผู้ตรวจกา ...

Read More »
ยอดผู้สมัคร กกต. ๘ วัน ล้นหลาม คนดังมาเพียบ

ยอดผู้สมัคร กกต. ๘ วัน ล้นหลาม คนดังมาเพียบ

ยอดผู้สมัคร กกต.  ที่เปิดรับสมัครเพียง  ๘  วัน  กลับมีผู้สนใจมาสมัครถึง  ๔๒  คน มีคนดังแห่มาสมัครเพียบ  อาทิ  นายวรินทร์  เทียมจรัส   พล.ต.ต. เกริก  กัลยาณมิตร นายประวิช  รัตนเพีย ...

Read More »
วุฒิสภาเห็นชอบให้ นายชูเกียรติฯ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

วุฒิสภาเห็นชอบให้ นายชูเกียรติฯ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

วุฒิสภา  ให้ความเห็นชอบให้  นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ  ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว วันนี้  ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๓๐  กันยา ...

Read More »
วุฒิสภาเห็นชอบ ศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

วุฒิสภาเห็นชอบ ศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่  ๒๓  กันยายน ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรร ...

Read More »
การพิจารณา ศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในขั้นตรวจสอบประวัติ

การพิจารณา ศ.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อยู่ในขั้นตรวจสอบประวัติ

นายพิเชต  สุนทรพิพิธ  สมาชิกวุฒิสภา  ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ   ศ.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา  ...

Read More »
กก.สรรหา เลือก “ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ”นั่งตุลาการศาลรธน.

กก.สรรหา เลือก “ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ”นั่งตุลาการศาลรธน.

ในวันนี้  (๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖)  คณะกรรมการสรรหาตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๒  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ทรงคุณวุฒ ...

Read More »
๙ ผู้เข้าชิงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๙ ผู้เข้าชิงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๙  รายชื่อเข้าชิงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีนายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานฯ ซึ่งได้เปิดรับสมัครผู้ท ...

Read More »
เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ วุฒิสภา  ลงมติเลือก  นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร  และนายไพรัช  วรปานิ   เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุ ...

Read More »
รับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

รับสมัครตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก  เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญแทน  นายวสัน ...

Read More »
scroll to top