วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Category: ถอดถอน

Feed Subscription
 • วิป สนช. แถลงข่าวที่ประชุม สนช. เตรียมพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีต ๒ ส.ส.

  วิป สนช. แถลงข่าวท...

  วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์  และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกค ...

 • สนช. ลงมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

  สนช. ลงมติไม่ถอดถอ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำ ...

 • สนช. รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

  สนช. รับฟังคำแถลงก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๘ รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรั ...

 • สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวน กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

  สนช. รับฟังคำแถลงเ...

  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘ พิจารณาการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐม ...

สนช. ลงมติถอดถอนนายภูมิฯ นายบุญทรงฯ และนายมนัสฯ กรณีทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี

สนช. ลงมติถอดถอนนายภูมิฯ นายบุญทรงฯ และนายมนัสฯ กรณีทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายภูมิ สาระผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ...

Read More »
สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจี

สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตการระบายข้าวแบบจีทูจี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พิจารณาการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีถอดถอนนายภูมิ ...

Read More »
สนช. มีมติไม่รับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นเพิ่มเติม

สนช. มีมติไม่รับพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำเนินกระบวนการ ถอดถอนนายภูมิ สาระผล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ...

Read More »
สนช. ลงมติกรณีถอดถอน ๓๘ สว.

สนช. ลงมติกรณีถอดถอน ๓๘ สว.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน  ๓๘  คน ออกจากตำแหน่ง ...

Read More »
รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนคดีถอดถอน ๓๘ สว.

รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนคดีถอดถอน ๓๘ สว.

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา กรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฝ่ายผู้กล่าวหา ม ...

Read More »
สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีถอดถอน ๓๘ สว.

สนช. ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีถอดถอน ๓๘ สว.

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมาธิการซักถามดำเนินการซักถามผู้เกี่ยวข้อง กรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๘ คน อ ...

Read More »
สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คน

สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คน

  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ พิจารณาการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ...

Read More »
สนช. ลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ นิคม-สมศักดิ์ รอด

สนช. ลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ นิคม-สมศักดิ์ รอด

  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง โดยมีผลการลงมติ  ดังนี้ ๑. กรณีถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ...

Read More »
สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอน ๓๘ สว.

สนช. กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนกรณีถอดถอน ๓๘ สว.

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง  เพื่อกำหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและป ...

Read More »
สนช.ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีจำนำข้าว

สนช.ประชุมเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้องกรณีจำนำข้าว

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมาธิการซักถามดำเนินการซักถามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และนางสาวยิ่งลักษณ์  ...

Read More »
scroll to top