วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Category: ถอดถอน

Feed Subscription
 • วิป สนช. แถลงข่าวที่ประชุม สนช. เตรียมพิจารณากระบวนการถอดถอนอดีต ๒ ส.ส.

  วิป สนช. แถลงข่าวท...

  วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์  และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกค ...

 • สนช. ลงมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

  สนช. ลงมติไม่ถอดถอ...

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำ ...

 • สนช. รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ กรณีร่ำรวยผิดปกติ

  สนช. รับฟังคำแถลงก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๕๘ รับฟังคำแถลงการณ์ปิดสำนวนด้วยวาจา กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรั ...

 • สนช. รับฟังคำแถลงเปิดสำนวน กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

  สนช. รับฟังคำแถลงเ...

  เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘ พิจารณาการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐม ...

นายนิคมฯ และนายสมศักดิ์ฯ เข้าตอบข้อซักถาม สนช.

นายนิคมฯ และนายสมศักดิ์ฯ เข้าตอบข้อซักถาม สนช.

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมาธิการซักถามดำเนินการซักถามผู้เกี่ยวข้อง กรณีถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกว ...

Read More »
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวนฯ กรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คน มายัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำนวนการไต่สวนฯ กรณีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา ๓๘ คน มายัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง  พร้อมเอกสารประกอบมีจำนวนทั้งสิ้น  ๕๐  แฟ้ม  รวม  ๑๖,๘๑๓  แผ่น  กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.  มีม ...

Read More »
สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับภารกิจการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

สภานิติบัญญัติแห่งชาติกับภารกิจการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงกลายเป็น ...

Read More »
สรุปผลงานของวุฒิสภาด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

สรุปผลงานของวุฒิสภาด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง

การถอดถอนจากตำแหน่ง (Removal from Office) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหาร โดยเปิดโอกาสให้มีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งร ...

Read More »
คณะสว. รวม ๒๘ คน ร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ศาลรธน.วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่

คณะสว. รวม ๒๘ คน ร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ศาลรธน.วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่

นายไพบูลย์  นิติตะวัน  และคณะสมาชิกวุฒิสภารวม  ๒๘ คน  ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา  เข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่ ...

Read More »
นายสุนัย จุลพงศธร และคณะ ยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายสุนัย จุลพงศธร และคณะ ยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

วันที่  ๗  ก.พ.  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุนัย  จุลพงศธร  และคณะ  ได้มาแสดงตนเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เพื่อขอให้วุฒิสภาถอดถอนตุลาการ ...

Read More »
ไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ ยื่นถอดถอนนายวิชา มหาคุณ

ไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ ยื่นถอดถอนนายวิชา มหาคุณ

วันที่  ๗  ก.พ.  ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. ไพโรจน์  อิสรเสรีพงษ์  ยื่นรายชื่อประชาชนประมาณ ๒๑,๒๑๔  คน ต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  เพื่อถอดถอนนายวิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช.  ...

Read More »
กลุ่มเสื้อขาวยื่นถอดถอน กกต. ฐานไม่จัดเลือกตั้งแล้ว

กลุ่มเสื้อขาวยื่นถอดถอน กกต. ฐานไม่จัดเลือกตั้งแล้ว

วันที่  ๑๙  ก.พ.  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิคม ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา  ได้รับหนังสือแสดงตนเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อขอให้วุฒิสภา ถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งทั้งคณะ ก ...

Read More »
เครือข่ายประชาชนพร้อมจะยื่นถอดถอน “รมว.พลังงาน” แล้ว

เครือข่ายประชาชนพร้อมจะยื่นถอดถอน “รมว.พลังงาน” แล้ว

เครือข่ายประชาชนพร้อมจะยื่นถอดถอน “รมว.พลังงาน” แล้ว จากกรณีเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยได้รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อ ถอดถอน นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงษ์ไพศาล  รัฐมนตรีว่าการก ...

Read More »
สาวิทย์ฯ นำรายชื่อประชาชนเข้าชื่อยื่นถอดถอน กสทช. ทั้งคณะต่อวุฒิสภาแล้ว

สาวิทย์ฯ นำรายชื่อประชาชนเข้าชื่อยื่นถอดถอน กสทช. ทั้งคณะต่อวุฒิสภาแล้ว

  จากกรณีที่นายสาวิทย์ แก้วหวาน และคณะรวม ๔๙ คน หรือ “ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อ” ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ ...

Read More »
scroll to top