วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: ถอดถอน

Feed Subscription
การล่ารายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง

การล่ารายชื่อประชาชนเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง

ตามที่มีข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า  ได้มีการรวบรวมรายชื่อประชาชน จำนวน  ๒๐,๐๐๐  รายชื่อ เพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาให้ดำเนินการถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งบางคนให้ออกจากตำแหน่ง กกต. ...

Read More »
สาวิทย์ล่ารายชื่อถอดถอน กสทช. ใกล้เสร็จแล้ว

สาวิทย์ล่ารายชื่อถอดถอน กสทช. ใกล้เสร็จแล้ว

การรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อยื่นคำร้องขอถอดถอน กสทช. ของนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะ รวม ๔๙ คน ที่ได้มาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา เมื่อ ...

Read More »
วุฒิสภา มีมติ  ๗๑  ต่อ  ๕๙  ถอดถอนนายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี

วุฒิสภา มีมติ ๗๑ ต่อ ๕๙ ถอดถอนนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียง  ๗๑  ต่อ  ๕๙  ให้ถอดถอนนายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  ออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐ แต่คะแนนเสียงถอดถอนไม่ถึง ๓  ใน  ๕  ของจำนวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด  ตาม ...

Read More »
วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กับพวก เป็นนัดแรก 6 ก.ย. 56

วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กับพวก เป็นนัดแรก 6 ก.ย. 56

วุฒิสภา  เริ่มกระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  กับพวก  เป็นนัดแรกแล้ว  โดยนัดประชุมครั้งนี้  เป็นการที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.  แถลงเปิดการไต่สวน ข้อเท็จจริงกรณี   นายสุรพงษ์  สื ...

Read More »
ป.ป.ช. ยื่นเรื่องถอดถอนนายสุรพงษ์   สืบวงศ์ลี  ต่อวุฒิสภา

ป.ป.ช. ยื่นเรื่องถอดถอนนายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ต่อวุฒิสภา

ป.ป.ช. ยื่นเรื่องถอดถอนนายสุรพงษ์   สืบวงศ์ลี  ต่อวุฒิสภา วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง ชี้มูลความผิด กรณีนายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี เ ...

Read More »
สรส.ยื่นถอดถอนกสทช.

สรส.ยื่นถอดถอนกสทช.

สรส. นำคนกว่า  ๒๐๐  คน  แสดงตนเพื่อยื่นถอดถอน กสทช.  ต่อประธานวุฒิสภา วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๔.๓๐  สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำประชาชนกว่า  ๒๐๐  คน  มาแส ...

Read More »
scroll to top