วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๗ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะฯ ได้เ ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำน ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สุราษฎร์ธานี และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สุราษฎร์ธานี และ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๑ ศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา มีคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลองเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบา ...

Read More »
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ TNN 24 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำน ...

Read More »
สนช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สนช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ ๒๕ สำนักงานเลขาธิก ...

Read More »
สนช. นำบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลัง ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบปีที่ ๒๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมก ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” 

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” 

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เปิดบ้านศู ...

Read More »
scroll to top