วันพุธ 26 กรกฎาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนสตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพฯ จำนวน ๗๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบ ...

Read More »
สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

สนช. กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพฯ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้ ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สนช. ให้โอวาทและกล่าวปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสิฎฐีแกรนด์บอลรูม ๒ - ๓ วาสิฎฐีซิตี้โฮเทล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัย พณิชยการบึ ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญัติแห่งชาติ จัดโครงการสภาจำลองสัญญาจร  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญัติแห่งชาติ จัดโครงการสภาจำลองสัญญาจร ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

วันอังคารที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญั ...

Read More »
ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนสำนักงา ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๖ ปี

รองเลขาธิการวุฒิสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๖ ปี

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รอง ...

Read More »
สนช. สปท. และบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

สนช. สปท. และบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำ ...

Read More »
ประธาน กมธ.การศึกษา ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒๓

ประธาน กมธ.การศึกษา ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒๓

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆร ...

Read More »
สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการสภาจำลอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระเงิน ชั้น ๒ อาคาร ๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาณุ อุทัยรัตน์ สม ...

Read More »
scroll to top