วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชม ...

Read More »
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ กรุงเทพฯ จำนวน ๓๘ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบั ...

Read More »
สนช. สปท. และข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

สนช. สปท. และข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา

รองเลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ...

Read More »
สนง. เลขาธิกาวุฒิสภา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

สนง. เลขาธิกาวุฒิสภา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สโมสรลูกเสือตามรอยเสือป่าสยาม และกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต จัด ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘

รองเลขาธิการวุฒิสภาวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณเชิงสะพานพระราม ๘ กรุงเทพฯ นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไ ...

Read More »
สนช. ให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

สนช. ให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแสนสุข ๑-๒ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวิทวัส บุญญสถิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการ ...

Read More »
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ บางละมุง จังหวัดชลบุรี นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราช ...

Read More »
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปี สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ถนนบางนา-ตราด นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าร่วมแสดงความย ...

Read More »
scroll to top