วันเสาร์ , 18 พฤศจิกายน 2017

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร ...

Read More »
คณะข้าราชการ สนง. เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมรัฐสภา

คณะข้าราชการ สนง. เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เยี่ยมชมรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Som Savuth ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะแขกของสำ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๖๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูง ...

Read More »
สนง.เลขาธิการวุฒิสภานำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สนง.เลขาธิการวุฒิสภานำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Som ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณะข้าราชการ ศึกษาดูงานด้าน ICT และระบบงานนิติบัญญัติของวุฒิสภา

สนง. เลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำคณะข้าราชการ ศึกษาดูงานด้าน ICT และระบบงานนิติบัญญัติของวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ นาฬิกาณ ห้อง ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ Mr. Som Savuth ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราช ...

Read More »
สนช. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิส ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรองคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรองคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ให้การรับรองคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Som S ...

Read More »
ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโสมนัสวิหาร

ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโสมนัสวิหาร

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำ ...

Read More »
scroll to top