วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันวิสาขบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ นางวัชรี สินธวานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนสำ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมชาติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พร ...

Read More »
สนช. สปท. และข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

สนช. สปท. และข้าราชการรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดี ๘๔ ปี กรมประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดี ๘๔ ปี กรมประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ กรมประชาสัมพันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องใ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๑ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นป ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนฯ

วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ในโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนฯ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ในโครงการผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนฯ

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประะธานคณ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอง เพ ...

Read More »
scroll to top