วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

ทปษ. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เป็นผู้แทนประธาน สนช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ทปษ. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เป็นผู้แทนประธาน สนช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall ๑-๒ อาคาร D สำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ น ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ. ปทุมธานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียน ระดับ ม.๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ. ปทุมธานี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑๓๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษา ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สนช.

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สนช.

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้า ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปก ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย กรุงเทพฯ จำนวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา

สนช. เปิดโครงการสภาจำลอง ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารเข้ารับพรปีใหม่จากประธาน กรธ.

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารเข้ารับพรปีใหม่จากประธาน กรธ.

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทำงานประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรเนื่องในโอกา ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๖๖ รูป เนื่องในงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑

รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๖๖ รูป เนื่องในงานเทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีทำบ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จ. สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จ. สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ ในนาม สนช. เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ ในนาม สนช. เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายนัฑ ผาสุข เลขาธิกา ...

Read More »
scroll to top