วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สนช. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดหนองคาย

  สนช. มอบสัมฤทธิบัต...

  วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ ๑ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทในพิธ ...

 • สนช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ณ จังหวัดหนองคาย

  สนช. ร่วมบรรยายให้...

  วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ ๑ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย พลเอก ศ ...

 • สนช. เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดหนองคาย

  สนช. เปิดโครงการเส...

  วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ ๑ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญั ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่ ...

สนช. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดหนองคาย

สนช. มอบสัมฤทธิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ ๑ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายพรศักดิ์ เจียรณัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทในพิ ...

Read More »
คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ณ จังหวัดหนองคาย

สนช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ณ จังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ ๑ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย พลเอก ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับฟังปัญหาผู้แทนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ จากจังหวัดอุดรธานี

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับฟังปัญหาผู้แทนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ จากจังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกชมน ๒ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะคณ ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดหนองคาย

สนช. เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” จังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนาคารา คอนเวนชั่น ฮอลล์ ๑ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้ารา ...

Read More »
ทปษ. ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก ร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทปษ. ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก ร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เข้าร่วมการประ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ จำนวน ๘ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบั ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.รังสิต เข้าเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.รังสิต เข้าเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top