วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้ ...

Read More »
คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะได้ร่วมทำกิจกรรม ...

Read More »
สนช. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สนช. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจัดให้มีพิธี ...

Read More »
คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าโรงเรียนวัดเสม็ดงาม (เพิ่มพิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ ...

Read More »
สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดเลย

สนช. ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ แก่ผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลช อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพรศักดิ์ เจียรณัย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดเลย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริ ...

Read More »
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ “สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) สามารถ ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามบันทึกข้อตกลงวในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองฯ กับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามบันทึกข้อตกลงวในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองฯ กับโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตก ...

Read More »
คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  คณะเยาวชน และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิต ...

Read More »
scroll to top