วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

ประธาน สนช. มอบหมายเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

ประธาน สนช. มอบหมายเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากป ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๑๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณาจารย์วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๘๑ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และคณะ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๗ ณ ...

Read More »
ทปษ.ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้แทน สนช. วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ 

ทปษ.ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้แทน สนช. วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ 

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจ ...

Read More »
สนช. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารรัฐสภา

สนช. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารรัฐสภา

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ ...

Read More »
คณะผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการวุฒิสภา

คณะผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะผู้บริหารฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นาย ...

Read More »
สนช.พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช.พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกา ...

Read More »
คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอเสนอกฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ

คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอเสนอกฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) นำโดย นายบุญ แซ่จุง ผู้ประสานงาน ยื่นหนังสื ...

Read More »
สนช. วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สนช. วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ พลโท ชาญชัย ภู่ทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ นำสม ...

Read More »
scroll to top